#خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش خریخت
کندل سبز@CandeleSabz
امتیاز:725
دنبال کننده:11.9K

#خریخت

تکمیل حجم مبنا و صف خرید

قدرت خریدار 1.7 برابر فروشنده

میانگین خرید هر حقیقی : 17 میلیون تومان

@CandeleSabz

نمایش بیشتر

آموزش خریخت
Technical nima@Technical_nima
امتیاز:793
دنبال کننده:2.5K
Technical nima

#خروجی_فیلتر_میان مدتی

بررسی کنید

#آوا

#بفجر

#پرداخت

#خریخت

#خگستر

#سمتاز

#کارین

#کدما

#کماسه

#وبصادر

#وثنور

#وحکمت

#ومهان

-----------------------

📌 @Technical_nima

📆 ۱۴۰۰/۳/۲۵

نمایش بیشتر

آموزش خریخت
امتیاز:739
دنبال کننده:12.3K

#خریخت صف خرید رو قیمت ۲۵۲✅✅✅✅

آموزش خریخت
امتیاز:0
دنبال کننده:20.6K

در‌گروه خودرو و ساخت قطعات #خودرو #خساپا #خگستر #خزامیا #خبهمن #خاذین #ختوقا #خاور #ورنا #ختراک #خفنر #خریخت #خدیزل همگی مثبت و یا صف خرید هستند و جو معاملات گروه به خوبی در حال قوی شدن تقاضا می‌باشد.

آموزش خریخت
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

در‌گروه خودرو و ساخت قطعات #خودرو #خساپا #خگستر #خزامیا #خبهمن #خاذین #ختوقا #خاور #ورنا #ختراک #خفنر #خریخت #خدیزل همگی مثبت و یا صف خرید هستند و جو معاملات گروه به خوبی در حال قوی شدن تقاضا می‌باشد.

@ChanelVIP1354

آموزش خریخت
امتیاز:520
دنبال کننده:4.7K
آموزش خریخت
Mr Signal@Bourse_MrSignal
امتیاز:718
دنبال کننده:55K

#برکت #خریخت صف خرید

آموزش خریخت
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

آغاز #خودرو و #خساپا در میانه کانال مثبت ، گروه خودرو و ساخت قطعات با شروعی سبز بعد از مدت ها امید و هیجان را در معاملات خود می‌بینند، #خزامیا #خبهمن #خگستر #خاذین #ختوقا #خاور #خریخت #خفنر #ورنا #خکرمان #خدیزل همگی مثبت یا صف خرید هستند.

@ChanelVIP1354

آموزش خریخت
امتیاز:0
دنبال کننده:20.6K

#خودرو #خساپا #خگستر #ختوقا #خریخت با تشکیل صف خرید در صدر تقاضای گروه خودرو و قطعات قرار گرفته اند. صفوف خرید ضعیف و احتمال افزایش عرضه ها در ادامه وجود دارد.

@boors_bazz

نمایش بیشتر

آموزش خریخت
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

#خودرو #خساپا #خگستر #ختوقا #خریخت با تشکیل صف خرید در صدر تقاضای گروه خودرو و قطعات قرار گرفته اند. صفوف خرید ضعیف و احتمال افزایش عرضه ها در ادامه وجود دارد.

@ChanelVIP1354

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد