ورود/ثبت‌نام

فارسفارس

آخرین معامله
دنبال کردن
74
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز فارس:
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 550
1.8
🕯 #فیلتر_تابلوخوانی ‌‌چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فولاد #فزر #زپارس #شپنا #انرژی #زماهان #وبانک #ستران 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #فملی #شستا #بپاس #وپاسار #سبزوا #تمحرکه #وبملت #فارس #ذوب #کیسون 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #آبادا #پارسیان #وپارس #وکبهمن #رافزا #بگیلان #شرانل #زپارس #لطیف #وآیند 🔴 کراس با RSI 50: #فن_افزار #ثامید #وطوبی #تجلی #بسویچ #ثالوند #کهمدا #شگارمن #شخارک #غدیس 🟢 الگوی کندلی پوشا: #سفارود #خفنر #وجامی #ولتجار #وآرین #دامین 🔴 کندل چکش: #ثرود #قتربت #وتوس #کفرآور #خفنر 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 670
2.0
#فیلتر_چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فولاد #فزر #زپارس #شپنا #انرژی #زماهان #وبانک #ستران 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #فملی #شستا #بپاس #وپاسار #سبزوا #تمحرکه #وبملت #فارس #ذوب #کیسون 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #آبادا #پارسیان #وپارس #وکبهمن #رافزا #بگیلان #شرانل #زپارس #لطیف #وآیند 🔴 کراس با RSI 50: #فن_افزار #ثامید #وطوبی #تجلی #بسویچ #ثالوند #کهمدا #شگارمن #شخارک #غدیس 🟢 الگوی کندلی پوشا: #سفارود #خفنر #وجامی #ولتجار #وآرین #دامین 🔴 کندل چکش: #ثرود #قتربت #وتوس #کفرآور #خفنر @bourse_poll
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از فارس بهتر است؟
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 2
2.7
🕯 #فیلتر_آرمان ‌‌چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فولاد #فزر #زپارس #شپنا #انرژی #زماهان #وبانک #ستران 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #فملی #شستا #بپاس #وپاسار #سبزوا #تمحرکه #وبملت #فارس #ذوب #کیسون 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #آبادا #پارسیان #وپارس #وکبهمن #رافزا #بگیلان #شرانل #زپارس #لطیف #وآیند 🔴 کراس با RSI 50: #فن_افزار #ثامید #وطوبی #تجلی #بسویچ #ثالوند #کهمدا #شگارمن #شخارک #غدیس 🟢 الگوی کندلی پوشا: #سفارود #خفنر #وجامی #ولتجار #وآرین #دامین 🔴 کندل چکش: #ثرود #قتربت #وتوس #کفرآور #خفنر @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
SIGNAL....
SIGNAL....
رتبه: 28
2.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی  ۱۲:۳۰  ۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #آبادا #بیوتیک #ارزش #امینح #فلزفارابی #سپیدار #پیروز #سیتاح #وکبهمن 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #فولاد #خودرو #فزر #توان #زپارس #شپنا #انرژی #زماهان #وبانک 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فملی #شستا #آردینه #موج #وپاسار #سبزوا #تمحرکه #فارس #بیوتیک #ذوب 🔸 قوی ترین صف های خرید: #وپارس #پارسیان #وآیند #ثتوسا #بپردیس #کسرام #ثغرب #فنوال #بتهران #غشوکو 🔹 قوی ترین صف های فروش: #خفولا #فنرژی #تخت_گاز #کساپا #کارام #کگاز #تمحرکه #ثعتما #رفاه #چنوپا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #اتوآگاه #توان #پتروآگاه #موج #آردینه #بیوتیک #اهرم #سفارود #تمحرکه 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #سکارون #قتربت #سخواف #بموتو #خفنر #وتوس #ثرود #زدشت 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #شستان #سفارود #ولراز #فافق #بایکا #ثزاگرس #قتربت #وثخوز #وثنو #ثتوسا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 606
2.1
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۰ ۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #آبادا #بیوتیک #ارزش #امینح #فلزفارابی #سپیدار #پیروز #سیتاح #وکبهمن 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #فولاد #خودرو #فزر #توان #زپارس #شپنا #انرژی #زماهان #وبانک 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فملی #شستا #آردینه #موج #وپاسار #سبزوا #تمحرکه #فارس #بیوتیک #ذوب 🔸 قوی ترین صف های خرید: #وپارس #پارسیان #وآیند #ثتوسا #بپردیس #کسرام #ثغرب #فنوال #بتهران #غشوکو 🔹 قوی ترین صف های فروش: #خفولا #فنرژی #تخت_گاز #کساپا #کارام #کگاز #تمحرکه #ثعتما #رفاه #چنوپا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #اتوآگاه #توان #پتروآگاه #موج #آردینه #بیوتیک #اهرم #سفارود #تمحرکه 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #سکارون #قتربت #سخواف #بموتو #خفنر #وتوس #ثرود #زدشت 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #شستان #سفارود #ولراز #فافق #بایکا #ثزاگرس #قتربت #وثخوز #وثنو #ثتوسا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
#فارس 🔴 #دومین_فروش_حقیقی 👨‍💼 2 نفر هر کد 520 میلیون تومان در %-0.18 قدرت : 0.4👈0.3🔻 ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -3.6 میلیارد ⏰ 1402/12/9 ➖ ‏ 12:24:32
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
#فارس 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 669 میلیون تومان در %-0.09 قدرت : 0.4👈0.3🔻 ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -3.3 میلیارد ⏰ 1402/12/9 ➖ ‏ 12:23:37
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۸ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #وپست    2 - #شستان   3 - #وآیند 4 - #خعمرا      5 - #پالایش   6 - #شاراک 7 - #لخانه‌‌        8 - #رفاه       9 - #میهن 10 - #وپخش  11 - #وغدیر ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۸ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #حفارس    2 - #سلار    3 - #نیلی 4 - #ساذری     5 - #غناب   6 - #فلامی ✨خروجی فیلتر کراس صعودی EMA 12 و EMA 24 در تاریخ ۸ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #غگلپا   2 - #دکپسول  3 - #سبزوا 4 - #ناما     5 - #دفرا        6 - #چکارن 7 - #بکاب   8 - #البرز ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۸ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #ولانا      2 - #کتوکا    3 - #دکپسول 4 - #دفرا      5 - #والماس 6 - #خریخت 7 - #سلار     8 - #سهگمت  9 - #چکارن ✨بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #طلا #شتاب #گنج #اتوآگاه #خودرو #فزر #زماهان #تنوینح #انرژی ✨بیشترین ورود پول حقوقی: #وبملت #شستا #بیوتیک #شپدیس #جهش #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز 1402/12/08
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 42
1.9
#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #شستا #بپاس #شپدیس #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز #وشهر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 کراس با RSI 50: #زنجان #واحصا #سکرما #سغرب #سفار #رافزا #خریخت #ورنا #شیراز #اپال 🟢 الگوی کندلی پوشا: #خعمرا #سغرب #ساوه #دروز #ثتران #ثشرق #ثمسکن #بکهنوج #ومشان #حتوکا 🔴 کندل چکش: #کتوکا #سدور #ثتران #ثجنوب #زماهان #حفارس #ما #اسیاتک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 662
1.9
✨بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #طلا #شتاب #گنج #اتوآگاه #خودرو #فزر #زماهان #تنوینح #انرژی ✨بیشترین ورود پول حقوقی: #وبملت #شستا #بیوتیک #شپدیس #جهش #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز 1402/12/08
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
کانال هرمس سهم
کانال هرمس سهم
رتبه: 615
1.7
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. #وبملت 👈 24- (آخرین معامله +0.04 %) 2. #بیوتیک 👈 15- (صف فروش 4.96- %) 3. #شستا 👈 15- (آخرین معامله +0.18 %) 4. #بپاس 👈 10- (آخرین معامله 3.03- %) 5. #شپدیس 👈 9- (آخرین معامله +0.26 %) 6. #فارس 👈 8- (آخرین معامله 0.17- %) 7. #سصفها 👈 7- (آخرین معامله 6.89- %) 8. #سبزوا 👈 6- (آخرین معامله 0.31- %) 9. #ونیرو 👈 5- (آخرین معامله +1.19 %) 10. #فخوز 👈 5- (آخرین معامله +0.42 %) 11. #شبریز 👈 5- (قیمت صفر تابلو) 12. #وجامی 👈 5- (صف خرید +2.97 %) 13. #اخابر 👈 5- (آخرین معامله 0.09- %) 14. #رمپنا 👈 5- (آخرین معامله 0.75- %) 15. #بازرگام 👈 5- (صف فروش 2.9- %) 16. #وغدیر 👈 4- (آخرین معامله 0.09- %) 17. #ثفارس 👈 4- (آخرین معامله 1.64- %) 18. #حفارس 👈 4- (آخرین معامله +4.7 %) 19. #شیراز 👈 4- (آخرین معامله +0.33 %) @HermesSahm_canal
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
کانال هرمس سهم
کانال هرمس سهم
رتبه: 615
1.7
👈 برخی از نمادهای دارای فروش گروهی 🔴🔴🔴 🕘 امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #شتاب #اهرم #کساپا #زماهان #جهش #کتوکا #دارا_یکم #شستا #کگل #ثشرق #سصفها #سدشت #کگاز #شپنا #فارس 👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢 🕘 امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #اهرم #شتاب #بیوتیک #ثشرق #آ_س_پ #زماهان #حفارس #چافست #ثجنوب #ملت #وثنو #سدشت #پارسیان #توان #وپارس 👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #آ_س_پ #ملت #رفاه #حفارس #شتاب #سدشت #چافست #ومهان #اهرم #مادیرا #توان #ثشرق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 550
1.8
#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #شستا #بپاس #شپدیس #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز #وشهر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 کراس با RSI 50: #زنجان #واحصا #سکرما #سغرب #سفار #رافزا #خریخت #ورنا #شیراز #اپال 🟢 الگوی کندلی پوشا: #خعمرا #سغرب #ساوه #دروز #ثتران #ثشرق #ثمسکن #بکهنوج #ومشان #حتوکا 🔴 کندل چکش: #کتوکا #سدور #ثتران #ثجنوب #زماهان #حفارس #ما #اسیاتک 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 2
2.7
#فیلتر_آرمان 🕯 ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #شستا #بپاس #شپدیس #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز #وشهر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 کراس با RSI 50: #زنجان #واحصا #سکرما #سغرب #سفار #رافزا #خریخت #ورنا #شیراز #اپال 🟢 الگوی کندلی پوشا: #خعمرا #سغرب #ساوه #دروز #ثتران #ثشرق #ثمسکن #بکهنوج #ومشان #حتوکا 🔴 کندل چکش: #کتوکا #سدور #ثتران #ثجنوب #زماهان #حفارس #ما #اسیاتک @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
⚜️🟢🟢🟢🟢🟢⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴⚜️ #گزارش_بازار: #شاخص_کل ۲,۰۴۵,۷۵۱🔻۴,.۴۱ 📉 #شاخص_هم_وزن ۷۰۹,۲۲۷🔻۳,۲۴۳📉 #ارزش_معاملات_بورس ۳,۴۲۰ میلیارد تومان🔻 #ارزش_معاملات_فرابورس ۴,۹۱۲ میلیارد تومان🔻 🟢#معاملات_بلوکی #سیستم ۱۱.۷۶۱ میلیون برگ سهم #بپاس ۴۷.۸۸۵ میلیون برگ سهم #کاریز  ۲۳.۹ میلیون برگ سهم #ولبهمن ۱۸ میلیون برگ سهم #ویسا ۱۳.۵ میلیون برگ سهم #گنگین ۱.۱۸ میلیون برگ سهم #سغدیر ۳ میلیون برگ سهم #کحافظ ۹.۲۵۹ میلیون برگ سهم #فارس ۴۰.۹۳۴ میلیون برگ سهم #کرماشا ۱۷.۵ میلیون برگ سهم #انتخاب ۲.۹۶۵ میلیون برگ سهم #فجهان ۲۶۷.۵۴۹ میلیون برگ سهم #فروس ۳۲.۶ میلیون برگ سهم #فسبزوار ۵۲۰ هزار برگ سهم #مادیرا ۸.۴۱ میلیون برگ سهم #شراز ۷ میلیون برگ سهم #زفکا ۳ میلیون برگ سهم #سیمرغ ۲.۹۴ میلیون برگ سهم 🔴#ورود_پول_حقیقی_معاملات_خرد ۲۰۷- میلیارد تومان 🔴#ورود_پول_حقیقی_صندوق_درآمدثابت ۲۹۵- میلیارد تومان 🟢 #برترین_گروه‌های_صنعت #خودرو ۱۸۱ میلیارد #شیمیایی ۱۵۵ میلیارد #سیمان ۱۴۲ میلیارد 🟢#ارزش_بازاربورس۷,۰۹۲میلیون میلیارد🔻 #بازارارزوطلا: 🟢  #قیمت دلار ۵۷,۱۹۳🔻 🟢 #قیمت‌_یوآن ۸,۰۸۰🔺 🟢 #اونس_طلای_جهان ۲,۰۳۸🔻 🟢 #سکه_طرح_جدید ۳۳,۹۵۲,۰۰۰🇮🇷🔺 🟢 #گرم_طلای_۱۸_عیار ۲,۹۰۰,۴۰۰🇮🇷🔺 ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها