#

وسفارس

شرکت س استان فارس

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسفارس

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وسفارس جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وسفارس

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وسفارس
امتیاز:0
دنبال کننده:9.4K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#ولیز ۱۲۶ میلیارد تومان

#سنیر ۱۹ میلیارد تومان

#تکشا ۱۵ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسرضوی ۳۳ میلیارد تومان

#بکاب ۱۲ میلیارد تومان

#وسفارس ۴ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#قاسم ۱۹ میلیارد تومان

#ساینا ۹ میلیارد تومان

#شاوان ۴ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگیلا ۲۱ میلیارد تومان

#بپاس ۱۴ میلیارد تومان

#غصینو ۲ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش وسفارس
امتیاز:0
دنبال کننده:29.3K

⚪️یکشنبه 1400/05/24

🔹 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#خبهمن: 270 میلیون / 1550 ریال

#مدیریت: 265 میلیون / 5342 ریال

وهامون: 256 میلیون / 3160 ریال

#کنور: 116 میلیون / 16320 ریال

#سپید: 97 میلیون / 47650 ریال

🔸 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#وسفارس: 47 میلیون / 979 ریال

#وسکرشا: 45 میلیون / 798 ریال

#وسگلستا: 32 میلیون / 703 ریال

#وسخراج: 30 میلیون / 1997 ریال

#وسدید: 22 میلیون / 1546 ریال

🆔 @Signal_Tahlil

نمایش بیشتر

آموزش وسفارس
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#سپید با حجم ۱۸۳ میلیون سهم

#وسپهر با حجم ۶۴ میلیون سهم

#شاراک با حجم ۴۶ میلیون سهم

#وسالت با حجم ۴۳ میلیون سهم

#خگستر با حجم ۱۷ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#تپکو با حجم ۲۱۹ میلیون سهم

#شفارس با حجم ۵۶ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۵۴ میلیون سهم

#وسفارس با حجم ۴۷ میلیون سهم

#وسگلستا با حجم ۴۰ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسفارس
امتیاز:0
دنبال کننده:7.4K
ایران الیوت ویو
آموزش وسفارس
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

🔥#هات_لیست_عرضه🔥

📆 شنبه ۲۵ بهمن ۹۹ - ساعت ۱۲:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسکرد | #تپکو

🔸 #وسیستا | #کیسون

🔸 #وسگلستا | #وسدید

🔸 #وسگیلا | #سفاسی

🔸 #وسفارس | #داراب

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسفارس
مهندسی بورس@bourseengineering
امتیاز:0
دنبال کننده:5K

درج دو نماد جدید سهام عدالت در بورس تهران

✍️هیئت پذیرش، با پذیرش شرکت سرمایه­ گذاری استان سیستان و بلوچستان با نماد «#وسیستا» و شرکت سرمایه­ گذاری استان #فارس با نماد «#وس#فارس» موافقت شد و این نمادها در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شدند.

۱۳۹۹/۶/۱۹

🆔@bourseengineering

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسفارس

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد