فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش امید
✍بورس پلاس +@bourse_plussss
امتیاز:665
دنبال کننده:51.3K

✅10 سهم برتر تقاضا در پیش گشایش : 👇

#سکرما. #وسالت. #سشرق. #سدشت. #سیمرغ. #پلوله. #نمرینو. #شتهران. #سمازن. #شصدف.

🔻10 سهم برتر عرضه درپیش گشایش : 👇

#قزوین. #حپترو. #خمهر. #آ_س_پ. #خنصیر. #ثغرب. #امید. #خکمک. #کفپارس. #دکیمی.

@bourse_plussss

آموزش امید
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:668
دنبال کننده:10.9K
آخرین تحلیل

#امید ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ کف کانال و کم ریسک برای خرید

✅ تحلیل‌گر : #mehdi_ftha

📅 ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۰۸:۵۷

📊@AkharinTahlil1

آموزش امید
@DATA_BOURSE_HM@DATA_BOURSE_HM
امتیاز:703
دنبال کننده:1.4K
@DATA_BOURSE_HM

#امید

همراه با تحرکات مثبت

اگر دارید حتما سهامداری کنید

آموزش امید
امتیاز:0
دنبال کننده:4.9K

#امید صف فروش داره مبشه

آموزش امید
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:668
دنبال کننده:10.9K
آخرین تحلیل

#امید ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ بدون شرح

✴️ تحلیل‌گر : #ahmade1338

📅 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۰:۳۱

📊@AkharinTahlil1

نمادآخرینپایانیحجمارزش