ورود/ثبت‌نام
تحلیل ناب 🏁🎯🔎

تحلیل ناب 🏁🎯🔎

@g_1092849262

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۲۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1116
رتبه بین 8909 تریدر
-5.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-3.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.3%)
قدرت تحلیل
2.5
1027تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

#خپارس درخواستی دوستان... تومحدوده حمایتی قرارداره و محدوده۸۲ازدست داده ولی تثبیت نداده و محدوده حمایتی خوبی میتونیم ۸۲_۷۹زیرنظرباشه... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۷
نقطه ورود:
۷٬۹۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۸۱۸
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

📌سودتقسیمی مجامع سالانه سهامداران شرکت های بورسی از اول تا پایان هفته سوم خرداد 1403 شخارک 6100 ﷼ 118 درصد eps کزغال 2280 ﷼ 99 درصد eps کخاک 1830 ﷼ 97 درصد eps فغدیر 1060 ﷼ 91 درصد eps غصینو 930 ﷼ 75 درصد eps فسوژ 366 ﷼ 10 درصد eps ما 300 ﷼ 55 درصد eps وبوعلی 230 ﷼ 41 درصد eps بپاس 220 ﷼ 65 درصد eps میدکو 190 ﷼ 90 درصد eps بکام 120 ﷼ 81 درصد eps وکبهمن 64 ﷼ 10 درصد eps ولساپا 10 ﷼ 14 درصد eps خکمک 10 ﷼ 10 درصد eps خلیبل 5 ﷼ 12 درصد eps تپولا بدون تقسیم سود سرود 5650 ﷼ 75 درصد eps شبصیر 2110 ﷼ 81 درصد eps دتوزیع 1950 ﷼ 69 درصد eps ددام 1500 ﷼ 91 درصد eps سیستم 1800 ﷼ 99 درصد eps خپویش 1659 ﷼ 75 درصد eps کدما 550 ﷼ 23 درصد eps ولبهمن 110 ﷼ 30 درصد eps فرابورس 50 ﷼ 14 درصد eps تمحرکه 21 ﷼ 10 درصد eps سخوز 6700 ﷼ 100 درصد eps سآبیک 4070 ﷼ 95 درصد eps پاسا 2800 ﷼ 143 درصد eps زملارد 617 ﷼ 60 درصد eps لوتوس 570 ﷼ 97 درصد eps پخش 530 ﷼ 65 درصد eps شهر 50 ﷼ 16 درصد eps سفاسی بدون تقسیم سود فافزا 7800 ﷼ 86 درصد eps ارفع 3920 ﷼ 85 درصد eps فنورد 1700 ﷼ 80 درصد eps آردینه 1350 ﷼ 80 درصد eps سیدکو 1850 ﷼ 34 درصد eps سیلام 1000 ﷼ 95 درصد eps دارو 1000 ﷼ 79 درصد eps تکنار 900 ﷼ 87 درصد eps کسعدی 590 ﷼ 71 درصد eps لوتوس 570 ﷼ 97 درصد eps فرود 500 ﷼ 85 درصد eps دالبر 500 ﷼ 65 درصد eps تفارس 280 ﷼ 95 درصد eps ختراک 210 ﷼ 30 درصد eps شمس 203 ﷼ 85 درصد eps خموتور 160 ﷼ 30 درصد eps بهداش 155 ﷼ 10 درصد eps وفتخار 75 ﷼ 47 درصد eps رانفور 380 ﷼ 103درصد eps دلر     3120 ﷼ 70 درصد eps فپنتا   2235 ﷼ 53 درصد eps سیدکو 1850﷼ 34 درصد eps فنورد  1700 ﷼ 80 درصد eps کپارس 1110﷼ 70 درصد eps سپید     550 ﷼ 51 درصد eps دتولید    430 ﷼ 70 درصد eps وسپهر    420 ﷼ 76 درصد eps تفارس    280 ﷼ 95 درصد eps فروسیل   130﷼ 50 درصد eps حگهر        70 ﷼ 10 درصد eps فجهان      60 ﷼ 25 درصد eps سپرده     26  ﷼ 10 درصد eps سبهان   14,800 ﷼ 95 درصد eps خراسان 14,346 ﷼ 97 درصدeps وآفر 1200 ﷼ 10 درصد eps شفا 1050 ﷼ 70 درصد eps ثبهساز 300 ﷼ 56 درصد eps قاسم 420 ﷼ 65 درصد eps سدور 240 ﷼ 21 درصد eps سخاش 400 ﷼ 95 درصد eps غپینو 280 ﷼ 50 درصد eps غمینو 375 ﷼ 50 درصد eps غشوکو 180 ﷼ 49 درصد eps حتوکا 170 ﷼ 43 درصد eps کپارس 1110 ﷼ 70 درصد eps بتهران 310﷼ 111درصد eps شفام 3000 ﷼ 190 درصد eps

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۹۱۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5
،تحلیل ناب 🏁🎯🔎

بتن ریزی و کار زیر افتاب تند یزد و در این گرما اپارتمان های شرکت ثتران تهران و شهرداری یزد در محل سابق میدان میوه و تره بار/توفان یزد

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۳۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

#پارس اجازه بدیم تکلیف خودش با محدوده مقاومتی۲۱۰_۲۲۰روشن کنه مجدد مورد بررسی قراربدیم... و البته میتونیم فعلا مدنظرداشته باشیم محدوده ۲۱۰_۲۲۰بعنوان مقاومت مهم... و هدف فععی محدوده۲۵۰_۲۶۰ و محدوده هدف فعلی شکسته و تثبیت بشه هدفهای بعدی میتونیم بهترببینیم... وگرنه بازی نوسان توی رنج حمایتی۱۷۲_۱۶۷ و مقاومت۲۱۰_۲۲۰و۲۶۰ در دام تله‌ای توسط... بیش نمیبینم... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۴۹۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

#غاذر محدوده مقاومتی۱۵۸۰_۱۶۲۸بایدبشکنه و تثبیت بده تا بتونیم محدوده‌های مقاومتی/اهداف۱۸۴۴و۲۳۰۵متصور و مفروض کنیم فعلا تا در ادامه بتونیم مجدد موردبررسی و بازنگری قراربدیم... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۱
اولین مقاومت:
۱٬۶۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۳۵۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

#هجرت طبق چند الگو و فرآیند میشه موردبررسی قرارداد ک در یک مورد حمایت است داده و درمورد بعدی ب حمایت واکنش داده و درحال بازپس‌گیری نقطه ازدست داده قبلی هست و تثبیت ازدست دادن تایید نشدن با کندل های بعدی زده... خلاصه مطلب... محدوده حمایتی/مقاومتی۱۸۵۰_۱۹۳۸و۱۹۸۸مهم هست بشکنه و تثبیت بده برای حرکت بسمت محدوده‌های مقاومتی و اهداف۲۲۳۰_۲۴۰۸و۲۵۲۸ نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۱
اولین حمایت:
۱٬۸۵۰
اولین مقاومت:
۲٬۲۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۶۰۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

چندنفر دوستان گروه سهامدارهستند در وثوق ونگران شدند بابت محدوده حمایتی بهشون اعلام شده زیر۱۰۰۰ داخل گروه نظرشخصی درموردش بگم دوستان نظرشون بود بررسی کنند... #وثوق #بدبینانه محدوده۱۴۰۰حمایت داره... دیگه بدبینانه میشه این محدوده براش مدنظرداشت... لازم ب ذکر هست محدوده فعلی۱۶۸۰_۱۶۰۰ و محدوده۱۴۸۰_۱۴۰۰محدوده‌های مهم حمایتی این نماد هست...🌹🙏

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۱
اولین حمایت:
۱٬۴۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۸۱۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5
،تحلیل ناب 🏁🎯🔎

📌با نامه اصلاحی شبندر در میانه بازار امروز، سود 1831 ریالی این ناشر به 1955 ریال تبدیل شد. 🔻معاملات پالایشی ها برای اصلاح گزارش های مالی امروز ابطال شد.

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۲۵۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

#سدور 👆👆👆 میتونیم انتظار داشته باشیم محدوده حمایتی فعلی حفظ و ازمحدوده۱۳۹۸برگشت داشته باشه بسمت محدوده‌های مقاومتی و اهداف مفروض شده... مقاومت مهم پیش‌رو میتونیم محدوده۱۵۴۴_۱۵۷۰ مدنظرداشته و مفروض کنیم... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۲۹۰
اشتراک گذاری
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1116
2.5

#سقاین ۲۳و۱۹اسفندماه و۱۹بهمن‌ماه 👆👆 درحال حاضر مجدد ب‌درخواست دوستان بازبینی شد... مجدد مورد بررسی قرارگرفت و از زوایای مختلف دیده شد... محدوده مقاومت مفروض شده واکنش داده و اینبار کانال فرضی از جهات مختلف رسم شد... درحالی سقف کانال فرضی واکنش داده و برگشت زده... انتظار میره به میدلاین کانال فرضی ک ازهرجهت محدوده مقاومتی را رسم کرد مخصوصا کانال فرضی از جهت روندنزولی ک شکسته و روندصعودی درپیش گرفته میتونیم محدوده میدلاین۵۴۰_۵۲۰انتظار پولبک و لمس و برگشت ادامه روندصعودی داشته باشیم بطرف مقاومت و مقاومت و اهداف مفروض شده طی بشه... محدوده مقاومتی۵۹۷_۶۰۲ مدنظرقراربدیم و باشکست و تثبیت محدوده‌های مقاومتی و اهداف میتونیم چشم‌انداز خوبی از ادامه روند داشته باشیم ک طی مسیر مجدد میتونیم موردبازنگری مجدد قراربدیم... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۴۲۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار