#

ولیز

لیزینگ‌ایران‌

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ولیز

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#ولیز جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #ولیز

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش ولیز
امتیاز:466
دنبال کننده:19.1K

#ولشرق صف فروشش جمع شد و با توجه به جذابیت قیمت بعداز افزایش سرمایه می تواند بهتر از #ولیز قفل صف خرید شود 🔰

🟢 https://t.me/robbinstreders

نمایش بیشتر

آموزش ولیز
امتیاز:0
دنبال کننده:9.3K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#کالا ۹۱ میلیارد تومان

#رانفور ۷۸ میلیارد تومان

#ولیز ۵۰ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#لپارس ۶۵ میلیارد تومان

#خنصیر ۲۸ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۹ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#اتکای ۲۱۸ میلیارد تومان

#فرابورس ۴۷ میلیارد تومان

#حآفرین ۱۱ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#سمگا ۱۴ میلیارد تومان

#وگیستر ۶ میلیارد تومان

#تاپکیش ۵ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش ولیز
امتیاز:652
دنبال کننده:21.2K

#ولیز از سیگنالای شارپی ما صف خرید رو قیمت۲۳۱تومن معامله میشه نگهداری تا هدف مورد نظر

۴۰۰/۸/۴

@burseplus

آموزش ولیز
امتیاز:466
دنبال کننده:19.1K

#ولشرق بعداز مجمع با افزایش سرمایه می تواند به مانند #ولیز قفل صف خرید شود چون قیمت کاملا جذاب می‌شود و دلیلی برای عجله وجود ندارد و نباید در صف فروش ایستاد اگر از صف بیرون بیائید فروش راحتر صورت خواهد گرفت 🔰

🟢 https://t.me/robbinstreders

نمایش بیشتر

آموزش ولیز
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

✅مهمترین صفوف خرید:

#ولیز 40 میلیون سهم

کالا 10 میلیون سهم

#کماسه 9 میلیون سهم

#فمراد 1 میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش ولیز
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ولیز با حجم ۲۲۲ میلیون سهم

#انرژی۳ با حجم ۱۰۸ میلیون سهم

#کماسه با حجم ۶۳ میلیون سهم

#پارند با حجم ۴۸ میلیون سهم

#کالا با حجم ۱۶ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۳۰۱ میلیون سهم

#وپارس با حجم ۲۶۱ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۶۲ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم

#وسفارس با حجم ۴۶ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش ولیز
امتیاز:0
دنبال کننده:9.3K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#انرژی۳ ۷۰۰ میلیارد تومان

#کالا ۴۰ میلیارد تومان

#ولیز ۳۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#شاراک ۶۳ میلیارد تومان

#شفن ۵۷ میلیارد تومان

#وپارس ۵۷ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#فرابورس ۱۰ میلیارد تومان

#وسپهر ۵ میلیارد تومان

#حآفرین ۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#سمگا ۲۰ میلیارد تومان

#فروی ۵ میلیارد تومان

#وگستر ۵ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش ولیز
امتیاز:652
دنبال کننده:21.2K

#ولیز از سیگنالای شارپی ما صف خرید رو قیمت۲۳۰تومن معامله میشه نگهداری تا هدف مورد نظر

۴۰۰/۸/۳

@burseplus

آموزش ولیز
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ولیز با حجم ۸۲ میلیون سهم

#خکاوه با حجم ۷۵ میلیون سهم

#انرژی۳ با حجم ۴۹ میلیون سهم

#های_وب با حجم ۳۷ میلیون سهم

#تپکو با حجم ۳۶ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۲۹۹ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۶۳ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم

#آریان با حجم ۵۴ میلیون سهم

#شپترو با حجم ۵۰ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش ولیز
امتیاز:636
دنبال کننده:10.3K

صف خرید

#ولیز 51 میلیون سهم

#خکاوه 38 میلیون سهم

های وب 27 میلیون سهم

#سیمرغ 16 میلیون سهم

#سفانو 2 میلیون سهم

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ولیز

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد