فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شدوص
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:320
دنبال کننده:127.4K

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فنوال، #ذوب

🔻شیمیایی: #فارس، #تاپیکو، #پارسان، #نوری، #کرماشا، #شخارک، #شتولی، #شدوص

🔻ارتباطات و رایانه : #رکیش

🔻انبوه‌سازی : #ثرود، #وساخت، #ثاصفا، #وآذر

🔻واسطه گری مالی: #ولبهمن

🔻بانکها: #وتجارت، #وبصادر، #وخاور، #وکار

🔻سرمایه‌گذاری ‌ها: #واعتبار، #وسبحان، #معیار، #وکادو، #وبهمن

🔻کانه غیرفلزی : #کرازی، #سفارود

🔻سیمان: #سجام، #سباقر، #سهگمت

🔻خرده‌فروشی : #قاسم

🔻دارویی: #دکوثر

🔻پیمانکاری: #خصدرا

🔻غذایی : #غگل، #غگرجی، #غچین

🔻برق و بخار : #بفجر، #بجهرم

🔻قند و شکر : #قپیرا

🔻خودرو: #تشتاد

🔻ساخت محصولات فلزی : #فاراک

🔻زراعت : #زپارس

@boursetahlilnovin

آموزش شدوص
امتیاز:376
دنبال کننده:3.9K

#شدوص صف فروشش واچ باشه

آموزش شدوص
امتیاز:0
دنبال کننده:53.7K

🔥⛔️❌ اولین #فروش_گروهی

👈 #شدوص 📆 00/01/10 📊 صف فروش

@bozorgane_tse 👇

11 کد حقیقی

جمعاً : 2 میلیارد و 40 میلیون تومان

هر کدام : 185 میلیون تومان

❤️ = 35.2

💰= 28340

⌚️= 10:35

آموزش شدوص
امتیاز:133
دنبال کننده:19.2K
آوا تحلیل

#بررسی_گزارش_کدال #شدوص

✅ شرکت دوده صنعتی #پارس در اسفند ماه حدود 392 میلیارد ریال فروش داشته که حدود 44% نسبت به ماه گذشته و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته رشد داشته است.

✅ این شرکت در اسفند ماه 1916 تن انواع گرید دوده به صورت داخلی و صادراتی فروخته که 29% نسبت به ماه گذشته رشد اما 15% نسبت به میانگین 11 ماه گذشته کاهش داشته است.

✅ نرخ فروش انواع گرید دوده در اسفند ماه حدود 204 میلیون ریال بوده است که 12% نسبت ماه گذشته و 69% نسبت به میانگین 11 ماه گذشته افزایش داشته است.

✅ در نهایت در 12 ماه سال مالی جاری، حدود 3373 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28% افزایش داشته است.

قیمت سهم 28510 ریال است و در یک ماه گذشته 5% افت داشته است.

آموزش شدوص
امتیاز:376
دنبال کننده:3.9K

#شدوص واچ

نمادآخرینپایانیحجمارزش