ورود/ثبت‌نام

انرژی1انرژی1

آخرین معامله-6.99%۵۱٬۳۸۰
دنبال کردن
7
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز انرژی1:
فیلتر
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1122
3.3
خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۱ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #ریشمک 2 - #پرداخت 3 - #گکوثر 4 - #چدن 5 - #غنیلی 6 - #تلیسه 7 - #غگلستا 8 - #ومهان 9 - #تملت 10 - #لوتوس 11 - #زشریف 12 - #فسازان 13 - #شتوکا 14 - #توریل 15 - #ثباغ 16 - #وآرین 17 - #زنجان 18 - #ما 19 - #پارسان 20 - #خدیزل 21 - #آ_س_پ 22 - #ثرود 23 - #فنرژی 24 - #تابا 25 - #ثغرب 26 - #حسینا 27 - #بساما 28 - #دارا_یکم 29 - #آتیمس 30 - #آگاس 31 - #عقیق 32 - #داریوش 33 - #توان 34 - #تمشک 35 - #نیلی 36 - #شتاب 37 - #هیوا 38 - #پتروما 39 - #صنم 40 - #سلام 41 - #درازی 42 - #وسپهر 43 - #کیمیاتک 44 - #شاخص_انبوه_سازی 45 - #بازرگام 46 - #شاخص_بانک_ها 47 - #شاخص_سایر_مالی 48 - #شاخص_استخراج_نفت_جز_کشف 49 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ 50 - #شاخص_فلزات_اساسی 51 - #فن_افزار 52 - #شاخص_بازار_اول 53 - #استیل 54 - #سکرد 55 - #خفنر 56 - #خکار 57 - #قصفها 58 - #لخزر 59 - #غبهنوش 60 - #شدوص 61 - #وساخت 62 - #وصندوق 63 - #کروی 64 - #ساراب 65 - #سصوفی 66 - #غنوش 67 - #وسپه 68 - #واعتبار 69 - #خساپا 70 - #پتایر 71 - #شفارا 72 - #فجام 73 - #بشهاب 74 - #بالبر 75 - #بتک 76 - #شپنا 77 - #شغدیر 78 - #سآبیک 79 - #فولاد 80 - #واتی 81 - #تمحرکه 82 - #سنیر 83 - #شسم 84 - #ورازی 85 - #حفاری 86 - #بورس 87 - #ودی 88 - #غشاذر 89 - #رانفور 90 - #کاذر 91 - #سیلام 92 - #فوکا 93 - #ثاخت 94 - #درازک 95 - #ساوه 96 - #انرژی1 97 - #خفولا 98 - #انرژی2 99 - #فارس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 364
#انرژی1 ❇ توقف نماد (انرژی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران (انرژی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/07/24 13:02 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از انرژی1 بهتر است؟
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1122
3.3
خروجی فیلتر عبور از بیشینه حجم در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۰۲ : 1 - #ساروج 2 - #ونیکی 3 - #نبورس 4 - #تکالا 5 - #نکالا 6 - #انرژی2 7 - #انرژی1 8 - #کبورس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 364
#انرژی1 ❇ توقف نماد (انرژی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران (انرژی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/06/26 08:00 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۶/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۵۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۹ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق 2 - #امید 3 - #بکهنوج 4 - #فروی 5 - #گشان 6 - #تملت 7 - #شتوکا 8 - #ثپردیس 9 - #کیمیا 10 - #مفاخر 11 - #ویسا 12 - #سخواف 13 - #آسامید 14 - #مدیر 15 - #شاخص_تامین_آب_برق_گاز 16 - #پتروآگاه 17 - #آوند 18 - #ثمین 19 - #اهرم 20 - #پاداش 21 - #ثبهساز 22 - #وکبهمن 23 - #ولکار 24 - #فزر 25 - #فروسیل 26 - #شاخص_شیمیایی 27 - #شاخص_انبوه_سازی 28 - #کخاک 29 - #خبنیان 30 - #سفاسی 31 - #وثخوز 32 - #مداران 33 - #سخاش 34 - #ورنا 35 - #وپترو 36 - #وبشهر 37 - #والبر 38 - #ددام 39 - #فلامی 40 - #خمحرکه 41 - #بشهاب 42 - #کحافظ 43 - #ولغدر 44 - #شفن 45 - #غالبر 46 - #سفار 47 - #وپارس 48 - #کنور 49 - #شپاس 50 - #وکادو 51 - #خموتور 52 - #سصفها 53 - #وبوعلی 54 - #سبجنو 55 - #سهگمت 56 - #انرژی2 57 - #انرژی1 58 - #پردیس 59 - #چکاوه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 364
#انرژی1 ❇ توقف نماد (انرژی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران (انرژی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/05/04 13:17 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 364
#انرژی1 ❇ توقف نماد (انرژی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران (انرژی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/04/14 08:00 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
خالص ارزش دارایی هر سهم "کرمان " چقدر است ؟ نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) : در حدود 61 درصد 📊 پورتفوی بورسی : مهمترین : انرژی1 دیگر دارایی ها : وسکرمان . 📜 پورتفوی غیر بورسی : آرین ماهتاب گستر ، ساختمانی برج هزار کرمان ، صنایع روی کرمان و... 💵قیمت سهام : 3،393 ریال ⚠️ نکته : ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد و در این گزارش صرفا از مدل های اررش گذاری استفاده شده است. ✅ بخش عمده ای از ارزش افزوده این شرکت غیر بورسی است #کرمان ➖➖➖➖➖➖ @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
خالص ارزش دارایی هر سهم "صبا " چقدر است ؟ نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) : در حدود 64.7 درصد 📊 پورتفوی بورسی : مهمترین : انرژی1 دیگر دارایی ها : وسکرمان . 📜 پورتفوی غیر بورسی : آرین ماهتاب گستر ، ساختمانی برج هزار کرمان ، صنایع روی کرمان و... 💵قیمت سهام : 4،098 ریال ⚠️ نکته : ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد و در این گزارش صرفا از مدل های اررش گذاری استفاده شده است. ✅ بخش عمده ای از ارزش افزوده این شرکت غیر بورسی است #کرمان ➖➖➖➖➖➖ @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت لحظه انتشار:
۵۱٬۳۸۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 364
#انرژی1 ❇ توقف نماد (انرژی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران (انرژی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/03/02 09:41 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۳/۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 364
#انرژی1 ❇ توقف نماد (انرژی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران (انرژی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/03/02 09:37 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۳/۴
قیمت لحظه انتشار:
۵۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 1049
2.9
🟢 کراس صعودی RSI 7 و RSI 14 در تاریخ ۱۳ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #توریل 2 - #ثشرق 3 - #دسبحان 4 - #ساینا 5 - #وهور 6 - #شجم 7 - #ولراز 8 - #مفاخر 9 - #افرا 10 - #آسیا 11 - #وسبحان 12 - #خمحور 13 - #ولساپا 14 - #خگستر 15 - #سدشت 16 - #شفن 17 - #سمگا 18 - #وارس 19 - #زنگان 20 - #شبریز 21 - #دانا 22 - #سدبیر 23 - #کیسون 24 - #شلیا 25 - #واتی 26 - #فروی 27 - #رافزا 28 - #زدشت 29 - #افق 30 - #فسازان 31 - #درهآور 32 - #فسوژ 33 - #تپسی 34 - #انتخاب 35 - #فتوسا 36 - #زملارد 37 - #وجامی 38 - #غدیس 39 - #غشهداب 40 - #ساروج 41 - #تابا 42 - #غمینو 43 - #مادیرا 44 - #ریشمک 45 - #غگلستا 46 - #غگلپا 47 - #خودرو 48 - #خاور 49 - #خساپا 50 - #پتایر 51 - #شنفت 52 - #خچرخش 53 - #ختوقا 54 - #بتک 55 - #قجام 56 - #بشهاب 57 - #چکاوه 58 - #سکرد 59 - #دالبر 60 - #خاهن 61 - #خفنر 62 - #تکمبا 63 - #قپیرا 64 - #قشیر 65 - #کرمان 66 - #بترانس 67 - #غگرجی 68 - #غنوش 69 - #شرنگی 70 - #درازک 71 - #ورنا 72 - #چکارن 73 - #کلوند 74 - #ونفت 75 - #خمهر 76 - #کروی 77 - #زمگسا 78 - #پخش 79 - #دفرا 80 - #خموتور 81 - #کچاد 82 - #شکلر 83 - #خپویش 84 - #ثنوسا 85 - #خصدرا 86 - #ختراک 87 - #غاذر 88 - #خزر 89 - #خزامیا 90 - #ثامان 91 - #نبورس 92 - #انرژی1 93 - #انرژی2 94 - #کبورس 95 - #کاذر 96 - #سرود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
۵۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
خالص ارزش دارایی هر سهم " کرمان" چقدر است ؟ نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) : در حدود 116.4درصد 📊 پورتفوی بورسی : مهمترین : انرژی1 دیگر دارایی ها : وسکرمان 📜 پورتفوی غیر بورسی : ندارد 💵قیمت سهام: 1,236 ریال ⚠️ نکته : ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد و در این گزارش صرفا از مدل های اررش گذاری استفاده شده است. ✅ بخش عمده ای از ارزش افزوده این شرکت بورسی است #کرمان ➖➖➖➖➖➖ @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۳
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
موج سواري در بورس
موج سواري در بورس
رتبه: 364
3.6
#انرژی۳ سیو سود شود با ۴۳ درصد بازدهی مجدد در قیمت های پایینتر ورود میکنیم
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۵۱٬۶۱۰
اشتراک گذاری
خالص ارزش دارایی هر سهم "نیرو" چقدر است ؟ نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) : در حدود : 169.5 درصد 📊 پورتفوی بورسی : مهمترین : زشگزا دیگر دارایی ها : بجهرم ، ثبهساز ، انرژی1 و ... 📜 پورتفوی غیر بورسی : توسعه پستهای ایران ترانسفو ، توسعه برق شمال افشان گستر ، سایر شرکت های خارج از بورس و ... 💵قیمت سهام: 35,000 ریال ⚠️ نکته : ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد و در این گزارش صرفا از مدل های اررش گذاری استفاده شده است. ✅ بخش عمده ای از ارزش افزوده این شرکت غیربورسی است #نیرو ➖➖➖➖➖➖ @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها