فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شجم
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#سپاس #حخزر #فوکا #فجر #رافزا #حتوکا #وکادو #اوصتا #سمگا #ودی #وتوس #فزرین #شجم #فاسمین #انرژی3 #فارس #کزغال #خبازرس #تاپکیش #تاصیکو

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش شجم
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#سپاس #فوکا #فارس #رافزا #شجم #وتوس #وکادو #ودی #فاسمین #تاپکیش #حخزر #کزغال #تاصیکو #کیسون #انرژی3 #ونفت #ثاخت #واعتبار #خگستر #زگلدشت

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش شجم
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:738
دنبال کننده:11K
آخرین تحلیل

#شجم ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ شجم در حال تثبیت رو میانگین 50 روزه و خط روند صعودی

✅ تحلیل‌گر : #bavaraan14

📅 ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۰:۴۶

📊@AkharinTahlil1

آموزش شجم
امتیاز:652
دنبال کننده:6.9K

♨️اگر اکنون ...

از گروه بانکی: #وبملت #ونوین #وبصادر #وپاسار #وسینا #وپارس #وتجارت #وگردش #وخاور #وزمین

از گروه چند رشته ای: #شستا #وغدیر #وصندوق #وامید #سینا

از گروه فولادی: #فولاد #کاوه #هرمز #فملی #فخوز #فروی #فباهنر #ارفع #فایرا #فولاژ #فاسمین #فجر #فماک #فسازان #ذوب #فسپا #فنوال #فنفت #فاذر #فاما

از گروه شیمیایی: #زاگرس #شیراز #شپدیس #شفن #قرن #بوعلی #آریا #نوری #کرماشا #فارس #پترول #پاکشو #شبصیر #شجم #شگویا #شکبیر #شپترو #تاپیکو #پارسان #خراسان #جم #شپلی #جم_پیلن #شاراک

از گروه فرآورده های نفتی: #شپنا #شبریز #شبندر #شبهرن #ونفت #شاوان

از گروه سرمایه گذاری ها: #وخارزم #وسپهر #وساپا #آریان #سرچشمه #وآرین

از گروه معدنی ها: #کچاد #کگل #ومعادن #کمنگنز #تاصیکو #کگهر #واحیا

از گروه نهادهای مالی: #تنوین #تملت #فرابورس #تماوند #انرژی_3

از گروه نیروگاهی: #مبین #ونیرو #بجهرم #وهور

از گروه خودرویی: #خبهمن #خکرمان #خدیزل #خگستر #خزامیا #خمحرکه

از گروه حمل و نقل: #حریل #حفارس #حتاید #حسینا #حخزر

از گروه دارویی: #برکت #دارو #هجرت #داوه #تیپیکو #دتوزیع #دتولید #درهآور #دامین #دجابر

از گروه بیمه: #دانا #البرز #وسین #ملت #پارسیان

از گروه سیمانی: #سفارس #سشرق #ساروج #سیتا

از تک سهم ها: #ولپارس #های_وب #حفاری #کطبس #اوان #اخابر #کرمان #ثنوسا #غدشت #قزوین #غگلستا #تکشا #رمپنا #کفپارس #پارتا #قثابت #غشاذر #کسرا #کاذر

👈اگر اکنون قصد فروش این نمادها را دارید و می‌خواهید از #بازار سرمایه خارج شوید؛ لطفا دست نگه دارید(!) این یک تصمیم غیر اقتصادی بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد (عایدی) است.

@suggestedstock

آموزش شجم
امتیاز:805
دنبال کننده:41.8K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #برکت 👈 51 (آخرین معامله +1.44 %)

2. #شبندر 👈 30 (صف خرید +5.98 %)

3. #شبریز 👈 13 (صف خرید +5.98 %)

4. #پارس 👈 9 (آخرین معامله +3.75 %)

5. #فخوز 👈 6 (صف خرید +5.96 %)

6. #شجم 👈 6 (صف خرید +4.99 %)

7. #شپدیس 👈 4 (آخرین معامله +0.14 %)

8. #کاوه 👈 4 (آخرین معامله +3.42 %)

9. #گشان 👈 4 (آخرین معامله 1.97- %)

10. #فسپا 👈 3 (آخرین معامله +0.21 %)

11. #شفن 👈 3 (آخرین معامله +1.72 %)

12. #وخارزم 👈 2 (آخرین معامله 0.24- %)

13. #رافزا 👈 2 (صف خرید +6 %)

14. #شپترو 👈 2 (آخرین معامله +4.21 %)

15. #ریشمک 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

16. #وایرا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

17. #زاگرس 👈 1 (آخرین معامله +5.52 %)

18. #بمیلا 👈 1 (صف خرید +4.99 %)

19. #شفارا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

20. #شصفها 👈 1 (صف خرید +3.99 %)

📍 @Borse_Trader

نمادآخرینپایانیحجمارزش