ورود/ثبت‌نام

وسرمدوسرمد

بیمه سرمد

بورسی
شرکت کوچک
صنعت بیمه
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 9 سیگنال راجع به سهام وسرمد وجود دارد،

خرید
فروش

نماد وسرمد خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وسرمد:
BOURSE99
BOURSE99
رتبه: 12
3.3
خریدوسرمد،BOURSE99
@bourse99 وسرمد
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 297
2.3
خریدوسرمد،گروه بورسی نیرومند
#وسرمد قیمت 130 تومان سیگنال خرید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وسرمد بهتر است؟
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق  (چکش و ستاره صبحگاهی) 2 - #رافزا  (دوجی و ستاره صبحگاهی) 3 - #غپونه  (اینگالف صعودی) 4 - #پارس  (دوجی و چکش معکوس) 5 - #تنوین  (دوجی) 6 - #سمایه  (هارامی نزولی و دوجی) 7 - #بساما  (دوجی) 8 - #وسرمد  (چکش) 9 - #جم  (دوجی) 10 - #بنو  (دوجی و دوجی قطره باران) 11 - #فزرین  (چکش و مرد به دار آویخته و ستاره) 12 - #طلا  (چکش) 13 - #شاخص_اطلاعات_و_ارتباطات  (ستاره صبحگاهی) 14 - #شاخص_فنی_مهندسی  (اینگالف صعودی) 15 - #ناب  (چکش) 16 - #داریوش  (هارامی نزولی و دوجی و چکش معکوس) 17 - #زرفام  (چکش و ستاره) 18 - #فسرب  (دوجی و چکش معکوس) 19 - #لسرما  (اینگالف صعودی) 20 - #شگل  (دوجی) 21 - #خریخت  (هارامی صعودی) 22 - #قصفها  (دوجی) 23 - #کپشیر  (دوجی و چکش معکوس) 24 - #ساذری  (اینگالف صعودی) 25 - #چافست  (چکش) 26 - #تاپیکو  (دوجی و چکش معکوس) 27 - #وتجارت  (چکش) 28 - #ودانا  (اینگالف صعودی) 29 - #سامان  (دوجی) 30 - #کازرو  (اینگالف صعودی) 31 - #پکویر  (اینگالف صعودی) 32 - #سفارود  (دوجی و چکش معکوس) 33 - #فوکا  (دوجی و چکش) 34 - #ثاصفا  (اینگالف صعودی) 35 - #رتکو  (اینگالف صعودی) 36 - #سبجنو  (چکش) 37 - #حبندر  (اینگالف صعودی) 38 - #سکارون  (اینگالف صعودی) ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وپسا      2 - #سمایه    3 - #جهرم 4 - #آینده      5 - #فارس     6 - #فغدیر 7 - #پشاهن   8 - #قجام     9 - #دسبحا 10 - #ودانا   11 - #ساذری ✨خروجی فیلتر خط روند حمایتی RSI در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #بسویچ    2 - #تملت    3 - #ثنظام 4 - #حپترو     5 - #خبازرس 6 - #ونیرو 7 - #ولانا        8 - #فاسمین  9 - #قتربت 10 - #وزمین  11 - #قهکمت ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اردستان  2 - #تاصیکو 3 - #دسبحان 4 - #زفجر       5 - #زملارد  6 - #شدوص 7 - #فجر        8 - #فرآور    9 - #قنیشا 10 - #وتوصا ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا    2 - #وآفر    3 - #وگردش ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اوان     2 - #تابا        3 - #تاپکیش 4 - #جم‌      5 - #سنوین   6 - #قجام 7 - #نیرو     8 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اردستان   2 - #کگل      3 - #سفار 4 - #شپنا        5 - #فسبزوا   6 - #قنیشا 7 - #پلاسک   8 - #وصندوق 9 - #واعتبار 10 - #وسدید خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #امید            2 - #حآسا 3 - #وامید         4 - #سپ  5 - #غگلستا       6 - #گدنا 7 - #وبملت         8 - #ثنوسا 9 - #دزهراوی      10 - #ولپارس 11 - #وصنا         12 - #اعتلا 13 - #وکادو        14 - #فروسیل 15 - #سبزوا        16 - #کرمان 17 - #خکمک      18 - #ساراب 19 - #ولپارس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
خروجی فیلتر بهترین خریداران عمده در تاریخ ۴ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وسالت (۱.۱۵۷ درصد) 2 - #معیار (۰.۸۴ درصد) 3 - #تکنو (۰.۲۳۵ درصد) 4 - #حاریا (۰.۲۲۹ درصد) 5 - #وحافظ (۰.۱۴۸ درصد) 6 - #تکیمیا (۰.۱۲ درصد) 7 - #فزرین (۰.۱۱۸ درصد) 8 - #کیا (۰.۱۰۷ درصد) 9 - #فسوژ (۰.۱۰۶ درصد) 10 - #پلوله (۰.۱۰۳ درصد) 11 - #غنوش (۰.۱۰۱ درصد) 12 - #خعمرا (۰.۰۹۸ درصد) 13 - #اعتلا (۰.۰۹۶ درصد) 14 - #خریخت (۰.۰۹۲ درصد) 15 - #تپمپی (۰.۰۹۱ درصد) 16 - #دماوند (۰.۰۸ درصد) 17 - #شپنا (۰.۰۷۷ درصد) 18 - #چخزر (۰.۰۶۳ درصد) 19 - #غشهد (۰.۰۶۳ درصد) 20 - #اسیاتک (۰.۰۶۳ درصد) 21 - #کوثر (۰.۰۶۲ درصد) 22 - #کماسه (۰.۰۶۲ درصد) 23 - #تکنار (۰.۰۵۷ درصد) 24 - #زنگان (۰.۰۵۳ درصد) 25 - #لسرما (۰.۰۵۱ درصد) 26 - #تکشا (۰.۰۴۹ درصد) 27 - #ولبهمن (۰.۰۴۲ درصد) 28 - #سفاسی (۰.۰۴ درصد) 29 - #مرقام (۰.۰۳۹ درصد) 30 - #کپارس (۰.۰۳۹ درصد) 31 - #شهر (۰.۰۳۷ درصد) 32 - #نیان (۰.۰۳۷ درصد) 33 - #کتوکا (۰.۰۳۶ درصد) 34 - #سخواف (۰.۰۳۵ درصد) 35 - #غمایه (۰.۰۳۵ درصد) 36 - #سنوین (۰.۰۳۴ درصد) 37 - #کی_بی_سی (۰.۰۳۲ درصد) 38 - #فماک (۰.۰۳ درصد) 39 - #وسرمد (۰.۰۳ درصد) 40 - #تماوند (۰.۰۳ درصد) 41 - #فسپا (۰.۰۲۹ درصد) 42 - #وبوعلی (۰.۰۲۹ درصد) 43 - #وارس (۰.۰۲۸ درصد) 44 - #کگاز (۰.۰۲۸ درصد) 45 - #بکهنوج (۰.۰۲۷ درصد) 46 - #بالاس (۰.۰۲۷ درصد) 47 - #نوین (۰.۰۲۷ درصد) 48 - #ودی (۰.۰۲۵ درصد) 49 - #باران (۰.۰۲۵ درصد) 50 - #بهپاک (۰.۰۲۵ درصد)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
خروجی فیلتر کراس صعودی RSI در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #زشگزا 2 - #گکوثر 3 - #چدن 4 - #ریشمک 5 - #های_وب 6 - #زبینا 7 - #سپ 8 - #گوهران 9 - #بخاور 10 - #ثالوند 11 - #چکاپا 12 - #آبین 13 - #وپویا 14 - #اپرداز 15 - #غگلپا 16 - #فنفت 17 - #فروی 18 - #تماوند 19 - #کلر 20 - #قرن 21 - #آریا 22 - #شستا 23 - #سیتا 24 - #رنیک 25 - #پارس 26 - #زماهان 27 - #فسازان 28 - #ساینا 29 - #دبالک 30 - #وپسا 31 - #شپدیس 32 - #وسنا 33 - #وملل 34 - #بپاس 35 - #وگردش 36 - #فولاژ 37 - #خدیزل 38 - #وشهر 39 - #جهرم 40 - #داراب 41 - #بالاس 42 - #ثعمرا 43 - #رتاپ 44 - #آینده 45 - #کپرور 46 - #خفولا 47 - #ثغرب 48 - #وسرمد 49 - #حسینا 50 - #بمولد 51 - #ولملت 52 - #چخزر 53 - #شرانل 54 - #فزرین 55 - #شراز 56 - #کیمیا 57 - #وتعاون 58 - #فارس 59 - #غکورش 60 - #ارزش 61 - #آسامید 62 - #سرو 63 - #آوا 64 - #آتیمس 65 - #شاخص_اداره_بازارهای_مالی 66 - #شاخص_محصولات_چوبی 67 - #شاخص_فنی_مهندسی 68 - #شاخص_ارکان_و_نهادهای_مالی 69 - #آگاس 70 - #کاریس 71 - #آساس 72 - #عقیق 73 - #اکسیژن 74 - #ثنا 75 - #ترمه 76 - #دریا 77 - #تمشک 78 - #پتروآگاه 79 - #آلتون 80 - #ضمان 81 - #صنم 82 - #انار 83 - #پتروما 84 - #تاراز 85 - #هم_وزن 86 - #سلام 87 - #درسا 88 - #وطوبی 89 - #غدانه 90 - #گلدیرا 91 - #زفجر 92 - #بکابل 93 - #تپسی 94 - #وکغدیر 95 - #ثامید 96 - #وسپهر 97 - #سپید 98 - #فگستر 99 - #ولکار 100 - #کیمیاتک 101 - #وهامون 102 - #شاخص_قند_و_شکر 103 - #شاخص_محصولات_فلزی 104 - #والماس 105 - #شهر 106 - #تکاردان 107 - #شاخص_بازار_دوم 108 - #شاخص_قیمت_۵۰_شرکت 109 - #شاخص_زراعت 110 - #شاخص_محصولات_کاغذی 111 - #دسبحان 112 - #کرمان 113 - #ذوب 114 - #دالبر 115 - #قشهد 116 - #قپیرا 117 - #شنفت 118 - #شبهرن 119 - #شکربن 120 - #تایرا 121 - #تاتمس 122 - #تشتاد 123 - #غشوکو 124 - #غمهرا 125 - #سفاسی 126 - #دلر 127 - #وبیمه 128 - #وآذر 129 - #بوعلی 130 - #قزوین 131 - #شفارس 132 - #خصدرا 133 - #قصفها 134 - #دعبید 135 - #وصنعت 136 - #ختراک 137 - #قاسم 138 - #پشاهن 139 - #زمگسا 140 - #غصینو 141 - #غنوش 142 - #قثابت 143 - #قنیشا 144 - #وتوشه 145 - #وپترو 146 - #وملی 147 - #غویتا 148 - #دشیری 149 - #دجابر 150 - #دکیمی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۲
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از وسرمد گرفته است؟

6 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از وسرمد گرفته اند.
Market Analyzer (Amir Haghparast)
249
رتبه تریدر
8.64%
💹سیگنال نوسانی بورس&ارز ( لائینی)💹
1075
رتبه تریدر
6.46%
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 129
2.5
✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اوان 2 - #تابا 3 - #تاپکیش 4 - #جم‌ 5 - #سنوین 6 - #قجام 7 - #نیرو 8 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اردستان 2 - #کگل 3 - #سفار 4 - #شپنا 5 - #فسبزوا 6 - #قنیشا 7 - #پلاسک 8 - #وصندوق 9 - #واعتبار 10 - #وسدید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 129
2.5
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق (چکش و ستاره صبحگاهی) 2 - #رافزا (دوجی و ستاره صبحگاهی) 3 - #غپونه (اینگالف صعودی) 4 - #پارس (دوجی و چکش معکوس) 5 - #تنوین (دوجی) 6 - #سمایه (هارامی نزولی و دوجی) 7 - #بساما (دوجی) 8 - #وسرمد (چکش) 9 - #جم (دوجی) 10 - #بنو (دوجی و دوجی قطره باران) 11 - #فزرین (چکش و مرد به دار آویخته و ستاره) 12 - #طلا (چکش) 13 - #شاخص_اطلاعات_و_ارتباطات (ستاره صبحگاهی) 14 - #شاخص_فنی_مهندسی (اینگالف صعودی) 15 - #ناب (چکش) 16 - #داریوش (هارامی نزولی و دوجی و چکش معکوس) 17 - #زرفام (چکش و ستاره) 18 - #فسرب (دوجی و چکش معکوس) 19 - #لسرما (اینگالف صعودی) 20 - #شگل (دوجی) 21 - #خریخت (هارامی صعودی) 22 - #قصفها (دوجی) 23 - #کپشیر (دوجی و چکش معکوس) 24 - #ساذری (اینگالف صعودی) 25 - #چافست (چکش) 26 - #تاپیکو (دوجی و چکش معکوس) 27 - #وتجارت (چکش) 28 - #ودانا (اینگالف صعودی) 29 - #سامان (دوجی) 30 - #کازرو (اینگالف صعودی) 31 - #پکویر (اینگالف صعودی) 32 - #سفارود (دوجی و چکش معکوس) 33 - #فوکا (دوجی و چکش) 34 - #ثاصفا (اینگالف صعودی) 35 - #رتکو (اینگالف صعودی) 36 - #سبجنو (چکش) 37 - #حبندر (اینگالف صعودی) 38 - #سکارون (اینگالف صعودی)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 216
1.8
✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اوان 2 - #تابا 3 - #تاپکیش 4 - #جم‌ 5 - #سنوین 6 - #قجام 7 - #نیرو 8 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اردستان 2 - #کگل 3 - #سفار 4 - #شپنا 5 - #فسبزوا 6 - #قنیشا 7 - #پلاسک 8 - #وصندوق 9 - #واعتبار 10 - #وسدید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
وسرمد،💹سیگنال نوسانی بورس&ارز ( لائینی)💹
#وبرق وسرمد دو سیگنال یک شنبه مال در صف خرید مبارکتون باشه 🆔@LAENI217
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
شركت سيمان كاوان بوكان-سهامي خاص- 1.400 میلیون سهم #وسرمد در تاریخ 1402/08/29 به فروش رساند و درحال حاضر 2.17 درصد از سهام #وسرمد را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

قیمت حد سود و ضرر وسرمد از نظر 1 تریدر

۱٬۶۰۰
نزدیکترین حدسود
۰
نزدیکترین حدضرر

نظر شما درباره وسرمد

محسن نسیم سبحان
محسن نسیم سبحان
رتبه: 514
0.0
خریدوسرمد،تکنیکال،محسن نسیم سبحان
فعلا نزدیک ۲۰درصد سود احتمال قوی دارد
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
29 روز
نقطه ورود:
۱٬۳۱۴
حد سود:
۱٬۶۰۰
اولین حمایت:
۹۴۰
اشتراک گذاری
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #زقیام  (اینگالف صعودی) 2 - #چکاپا  (اینگالف صعودی) 3 - #حریل  (هارامی صعودی) 4 - #آبین  (اینگالف صعودی) 5 - #فنفت  (چکش و ستاره صبحگاهی) 6 - #فروی  (اینگالف صعودی) 7 - #غگیلا  (اینگالف صعودی) 8 - #آریا  (الگوی پییرسینگ) 9 - #گدنا  (اینگالف صعودی) 10 - #شاروم  (دوجی و چکش و دوجی قطره باران) 11 - #زملارد  (الگوی پییرسینگ) 12 - #وملل  (الگوی پییرسینگ) 13 - #سمایه  (اینگالف صعودی) 14 - #فن_آوا  (دوجی و چکش معکوس) 15 - #ارفع  (هارامی صعودی و دوجی) 16 - #نیرو  (اینگالف صعودی) 17 - #رتاپ  (اینگالف صعودی) 18 - #کتوکا  (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) 19 - #غمینو  (اینگالف صعودی) 20 - #پاکشو  (دوجی و چکش معکوس) 21 - #وآفری  (اینگالف صعودی) 22 - #سمتاز  (چکش) 23 - #فزرین  (اینگالف صعودی) 24 - #کیمیا  (دوجی و چکش) 25 - #ومشان  (اینگالف صعودی) 26 - #فیروزه  (اینگالف صعودی) 27 - #توان  (اینگالف صعودی) 28 - #پتروآگاه  (اینگالف صعودی) 29 - #وطوبی  (اینگالف صعودی) 30 - #فافق  (چکش) 31 - #کزغال  (اینگالف صعودی) 32 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ  (چکش) 33 - #شاخص_۵۰_شرکت_فعال_تر  (هارامی صعودی) 34 - #شاخص_بازار_اول  (هارامی صعودی) 35 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی  (اینگالف صعودی) 36 - #وسدید  (اینگالف صعودی) 37 - #چکاوه  (اینگالف صعودی) 38 - #کخاک  (دوجی) 39 - #دالبر  (هارامی صعودی) 40 - #شکربن  (اینگالف صعودی) 41 - #لخزر  (دوجی سنجاقک و چکش) 42 - #لازما  (اینگالف صعودی) 43 - #غشوکو  (اینگالف صعودی) 44 - #شسینا  (هارامی صعودی و چکش) 45 - #خزامیا  (هارامی صعودی و چکش معکوس) 46 - #قصفها  (اینگالف صعودی) 47 - #سکارون  (اینگالف صعودی) 48 - #غنوش  (اینگالف صعودی) 49 - #وملت  (چکش) 50 - #شرنگی  (اینگالف صعودی) 51 - #شپارس  (اینگالف صعودی) 52 - #شپاکسا  (هارامی صعودی) 53 - #دجابر  (اینگالف صعودی) 54 - #غچین  (هارامی صعودی) 55 - #خودرو  (الگوی پییرسینگ) 56 - #کهمدا  (چکش) 57 - #کسعدی  (هارامی صعودی و چکش) 58 - #استیل  (اینگالف صعودی) 59 - #وامید  (دوجی و چکش معکوس) 60 - #دماوند  (اینگالف صعودی) 61 - #وبهمن  (اینگالف صعودی) 62 - #شیراز  (دوجی و چکش) 63 - #سنوین  (اینگالف صعودی و چکش معکوس) 64 - #تیپیکو  (اینگالف صعودی) 65 - #دانا  (چکش) 66 - #حبندر  (اینگالف صعودی) 67 - #سامان  (هارامی صعودی) 68 - #وپارس  (اینگالف صعودی) 69 - #کمنگنز  (اینگالف صعودی) 70 - #دشیمی  (اینگالف صعودی) 71 - #خموتور  (اینگالف صعودی) 72 - #کهرام  (دوجی و چکش معکوس) 73 - #کگل  (اینگالف صعودی) 74 - #بمپنا  (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) ✨خروجی فیلتر پولبک به خط روند حمایتی RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #وایرا       2 - #پلاسک ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا         2 - #تاپکیش 3 - #سصفها    4 - #وآفر ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاصیکو     2 - #فجر 3 - #فرآور        4 - #کفرآور ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #شکف    2 - #وپسا    3 - #سمایه 4 - #جهرم‌‌‌     5 - #آینده     6 - #تابا 7 - #فارس    8 - #پشاهن ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش  2 - #ولقمان 3 - #شساخت 4 - #ومعلم     5 - #بالاس   6 - #آینده 7 - #اتکام      8 - #سخواف 9 - #سلار 10 - #امین   11 - #کطبس 12 - #حپترو 13 - #میدکو  14 - #وتوس 15 - #فولاژ 16 - #فایرا    17 - #ساراب 18 - #دسینا 19 - #کقزوی 20 - #پی_پاد ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا    2 - #تاپکیش   3 - #فجهان 4 - #وآفر   5 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #گشان   2 - #واعتبار   3 - #وصندوق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #ولقمان   2 - #کگهر     3 - #کپرور 4 - #اتکام      5 - #وحافظ  6 - #سلار 7 - #حپترو    8 - #کطبس  9 - #پی_پاد 10 - #سبجنو 11 - #کقزوی 12 - #ساذری 13 - #بتک    14 - #فنورد  15 - #فایرا 16 - #زنگان‌‌‌  17 - #ثفارس ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش  2 - #فجهان  3 - #وسرمد خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #سیمرغ  2 - #وصندوق  3 - #گشان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
وسرمد،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
🔸معرفی پایین ترین پی / ای و ارزش بازار گروه #بیمه بعد از گزارش فصل تابستان #دانا 1.13 #وسین 1.81 #میهن 3.1 #کوثر 4.52 #آواپارس 5.38 #ما 5.42 #وآفری 5.75 #البرز 6.08 #اتکام 6.19 #بخاور 7.76 #ودی 8.19 #کاریز 8.25 #اتکای 8.4 #ورازی 9.33 #بتهران 12.18 #وسرمد 13.78 #آسیا 13.96 #ملت 15.28 #وفردا 15.55 #پارسیان 15.6 #بساما 16.3 #وتعاون 20.12 #اتکاسا 35.33 #بپاس 39.31 #ومعلم 48.47 #وحافظ 64.67 #باران 203.74 ✅ میانگین پی / ای گروه :23.72 آخرین تاریخ بروزرسانی :1402/08/28 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 129
2.5
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش 2 - #ولقمان 3 - #شساخت 4 - #ومعلم 5 - #بالاس 6 - #آینده 7 - #اتکام 8 - #سخواف 9 - #سلار 10 - #امین 11 - #کطبس 12 - #حپترو 13 - #میدکو 14 - #وتوس 15 - #فولاژ 16 - #فایرا 17 - #ساراب 18 - #دسینا 19 - #کقزوی 20 - #پی_پاد ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا 2 - #تاپکیش 3 - #فجهان 4 - #وآفر 5 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #گشان 2 - #واعتبار 3 - #وصندوق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 129
2.5
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #ولقمان 2 - #کگهر 3 - #کپرور 4 - #اتکام 5 - #وحافظ 6 - #سلار 7 - #حپترو 8 - #کطبس 9 - #پی_پاد 10 - #سبجنو 11 - #کقزوی 12 - #ساذری 13 - #بتک 14 - #فنورد 15 - #فایرا 16 - #زنگان‌‌‌ 17 - #ثفارس ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش 2 - #فجهان 3 - #وسرمد خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #سیمرغ 2 - #وصندوق 3 - #گشان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 297
2.3
وسرمد سنگین میخرن 🔥
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 216
1.8
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش 2 - #ولقمان 3 - #شساخت 4 - #ومعلم 5 - #بالاس 6 - #آینده 7 - #اتکام 8 - #سخواف 9 - #سلار 10 - #امین 11 - #کطبس 12 - #حپترو 13 - #میدکو 14 - #وتوس 15 - #فولاژ 16 - #فایرا 17 - #ساراب 18 - #دسینا 19 - #کقزوی 20 - #پی_پاد ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا 2 - #تاپکیش 3 - #فجهان 4 - #وآفر 5 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #گشان 2 - #واعتبار 3 - #وصندوق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
وسرمد،بنیادی،کدال۳۶۰
#وسرمد اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1402/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت بیمه سرمد ▪️ شرکت بیمه سرمد در دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 به ازای هر سهم 124 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 359% افزایش داشته است. ▪️ «وسرمد» با سرمایه ثبت شده 6,761,553 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 837,031 میلیون ریال سود محقق کرده است. 1402-08-30 12:35:20 (1107466) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: #پرسپولیس 💢 خدمات فنی و مهندسی: #تپولا، #رتکو 💢اطلاعات و ارتباطات: #های_وب 💢رایانه: 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثاخت، #ثتران، #ثنوسا، #آ_س_پ 💢 فعالیت های کمکی: #تنوین 💢بیمه: #وسرمد 💢مخابرات: #اخابر 💢 حمل و نقل آبی: #حخزر 💢حمل و نقل: #حبندر 💢 سایرواسطه گری های مالی: 💢بانکها: #وسالت، #سمایه، #وزمین 💢سرمایه گذاری ها: #وامین 💢هتل: #گپارس، #گدنا 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کایزد، #کسرا، #کقزوی 💢سیمان: #سهگمت 💢کاشی: 💢خرده فروشی: 💢تجارت عمده: #بمیلا 💢 پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #آریا، #شیراز، #شپدیس، #کرماشا، وپترو، #پارس، #قرن، #شاملا، #خراسان، #شپاکسا، #شصفها، #جهرم، #شستان، #ممسنی 💢 محصولات دارویی: #دیران، #دکوثر، #دکیمی، #درازی، #دفرا 💢محصولات غذایی: #غاذر، #غمایه، #غچین 💢 عرضه برق و گاز: #ونیرو، #بزاگرس 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وصندوق، #ونیکی، #وغدیر، #وامید 💢قند و شکر: #قجام، #قشیر 💢خودرو: #ختوقا، #خکمک، #ناما، #خمحرکه 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: 💢ماشین آلات برقی: #بکاب، #بشهاب 💢ماشین آلات: #گلدیرا، #تایرا، #تکشا، #انتخاب 💢ساخت محصولات فلزی: #چدن 💢فلزات اساسی: #وسدید، #کویر، #فنفت، #کاوه، #هرمز، #فغدیر 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پلاسک، #پتایر 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢منسوجات: 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #کمنگنز 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #آبین، #زشریف، #زماهان ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها