ورود/ثبت‌نام

وثنووثنو

سرمایه گذاری ساختمانی نوین

بورسی
شرکت کوچک
صنعت سرمایه گذاری
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 42 سیگنال راجع به سهام وثنو وجود دارد،

خرید
فروش

نماد وثنو خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وثنو:
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 99
2.7
⏰ #سرخطی_های_فردا ❗️ سیگنال خرید نیست و صرفا جهت بررسی می باشد. 💢 پس از بررسی تکنیکالی و بنیادی تصمیم بگیرید. #ثاخت | #وثنو | #شمواد | #ثنور | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۳:۰۱ 🆔 @BourseTrader1_bot
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
shayanshawn
shayanshawn
رتبه: 65
2.7
خریدوثنو،تکنیکال،shayanshawn
نمای کلی. طبق تحلیل های قبلی بار ها گفتم مستعد رشد هست... هنوز به مقاومت نرسیده و خیال خریدار از این بابت راحت است.... می توان یک پله سیو سود در مقاومت پیش رو کرد....
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
29 روز
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وثنو بهتر است؟
✅ نگاهی به وضعیت پرتفوی آبان ماه «وثنو» به گزارش کدال نگر بورس 24،  ارزش پرتفوی بورسی سرمایه گذاری ساختمان نوین با 31 میلیارد تومان رشد به 1051 میلیارد تومان رسید. خریدی نداشت. 29 میلیارد تومان سهام فروخت و 13 میلیارد تومان سود شناسایی کرد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فلوله (47.4M) #پلاست (7.7M) #کرومیت (12.3M) #وثنو (17.6M) #وبشهر (11.4M) #ثزاگرس (1.1M) #تپکو (24.7M) #کسرام (5.8M) #وحافظح (18.9M) #سخواف (13.7M) #وآفر (1.7M) #کمرجان (8.1M) #خمهر (13.4M) #فصباح (7.8M) #سدشت (444.5K) #وملت (5M) #ثشرق (1.5M) #خکاوه (1.2M) #کباده (1.6M) #وحافظ (6.6M) #وارس (15.6K) #سباقر (1.4M) #خلیبل (6.5M) #وثخوز (350K) #افرا (1M) #زفجر (493.5K) #وفتخار (6M) #کابگن (1M) #تفیرو (154.4K) #وهور (6.8M) #وگردش (1M) #ثعتما (180.5K) #نبروج (0.9M) #فکمند (236K) #کصدف (392.1K) #ثنام (3.7M) #گکیش (561.6K) #کرمان (1.8M) #دتهران‌ (3M) #شزنگ (46.4K) #وکادوح (400K) #غمارگ (2.4M) #بجهرم (472K) #فبیرا (659.1K) #ثقزوی (27.1K) #کهرام (73.3K) #غیوان (108.5K) #فماک (3.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تپکو (62.9M) #کرومیت (15.3M) #زفجر (6.3M) #پلاست (8.4M) #کابگن (12.5M) #وثنو (21.4M) #ثزاگرس (1.1M) #وهور (32.6M) #سدشت (705.4K) #وحافظح (19M) #وآفر (1.5M) #وفتخار (12.8M) #وحافظ (6.6M) #سباقر (1.7M) #کباده (1.4M) #فصباح (4.8M) #خکاوه (769K) #وملت (5.4M) #تفیرو (154.4K) #نبروج (1.1M) #کصدف (478.5K) #سخواف (2.7M) #فکمند (169.8K) #فبیرا (1.3M) #کهرام (160.9K) #ثنام (3M) #گکیش (440.3K) #شزنگ (31K) #دتهران‌ (1.1M) #ثنوسا (309) #غیوان (108.5K) #ثعتما (5.5K) #ثقزوی (63.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از وثنو گرفته است؟

7 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از وثنو گرفته اند.
کندل سبز
400
رتبه تریدر
26.61%
shayanshawn
511
رتبه تریدر
25.04%
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #سصفها (1.3M) #غنوش (8.5M) #بنیرو (26M) #سخواف (24.8M) #خموتور (19.7M) #وثنو (12.6M) #وآفر (3M) #کرومیت (8M) #پلاست (4.3M) #پارتا (10.4M) #تپکو (24.6M) #خاذین (18.2M) #کیسون (25.9M) #وحافظح (18.7M) #آباد (732.1K) #خمحور (8.7M) #زفجر (2.1M) #ویسا (4.7M) #غمینو (4.1M) #خمحرکه (4.9M) #کباده (1.8M) #غالبر (346.2K) #سدشت (333.3K) #وملت (6.2M) #سباقر (1.4M) #وفتخار (10.1M) #وحافظ (5.1M) #کسرام (1.8M) #فمراد (799K) #ثنام (8.4M) #غسالم (2.8M) #شپترو (6.5M) #تفیرو (162.1K) #وپسا (6.7M) #تکاردان (1.7M) #غمهرا (1.2M) #بجهرم (3.7M) #کیمیاتک (840.7K) #نبروج (822.3K) #فکمند (206.8K) #کساپا (292.3K) #دهدشت (297.9K) #خلنت (339.6K) #سجام (1.1M) #ثشرق (230.4K) #قیستو (163.3K) #گشان (83.5K) #نیرو (181.4K) #دتهران‌ (2.2M) #پشاهن (22.3K) #ولتجار (529K) #وثوق (39.1K) #وسین (0.9M) #غمارگ (1.1M) #غیوان (108.5K) #گکیش (74.8K) #فماک (69.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #بنیرو (36.2M) #غنوش (10.9M) #گشان (4.2M) #فصباح (23.8M) #وثنو (16.3M) #خمحور (15M) #خاذین (23.9M) #غمینو (8.1M) #خموتور (19.3M) #آباد (1.1M) #کرومیت (6.6M) #وآفر (1.8M) #سدشت (687.4K) #وحافظح (18.7M) #غمهرا (4.8M) #کباده (2.2M) #بجهرم (15.9M) #زفجر (1.4M) #سباقر (1.5M) #وملت (6.9M) #وحافظ (5.9M) #غسالم (3.9M) #وفتخار (7.8M) #تکاردان (2.2M) #تفیرو (167.2K) #وپسا (6.5M) #ثنام (6.1M) #پارتا (1.7M) #نبروج (826.9K) #سصفها (50) #فکمند (166.7K) #ثقزوی (374.6K) #لابسا (84.2K) #شمواد (143) #شزنگ (46.7K) #نیرو (240.5K) #دتهران‌ (2.2M) #پشاهن (26.9K) #رنیک (194.4K) #غمارگ (2M) #کیسون (319.9K) #غیوان (108.5K) #کیمیاتک (35.7K) #گکیش (117.6K) #فماک (54.6K) #وسین (261.3K) #ودانا (10.6K) #قیستو (2.3K) #نشار (2.2M)         ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (70) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (20.7M) #خموتور (43.7M) #اخابر (10.7M) #کسرام (10.6M) #لسرما (2.9M) #وثنو (20M) #شمواد (515.8K) #خاذین (19.6M) #ختراک (11.8M) #رنیک (6.5M) #کتوکا (5M) #غپونه (4.1M) #چافست (4.7M) #وحافظح (13.2M) #ثنور (4.9M) #چکاوه (1.2M) #کباده (1.5M) #فروی (3.1M) #وفتخار (10.3M) #مادیرا (5.1M) #سخواف (7.6M) #وملت (6.6M) #غدیس (1.5M) #غفارس (1.8M) #وحافظ (4.6M) #کایزد (1.7M) #والماس (7.9M) #ساذری (1.1M) #پارتا (3.1M) #خفنر (1.3M) #سباقر (1M) #تپسی (1M) #تفیرو (201.9K) #وپسا (8M) #نبروج (1.3M) #ثقزوی (714.8K) #دهدشت (861.3K) #غسالم (2.9M) #قیستو (1M) #بکام (3.4M) #شگل (1.6M) #سجام (2M) #خفولا (48.9K) #کلر (174.6K) #غشاذر (825.7K) #بزاگرس (1.1M) #وحکمت (1.2M) #پشاهن (50.8K) #ثنام (2.8M) #نیرو (275.5K) #لابسا (475K) #ودانا (548.1K) #شپاکسا (1.5M) #فکمند (71K) #فافزا (44.3K) #بمیلا (309.5K) #دتهران‌ (1.4M) #غیوان (153.5K) #کگاز (39.7K) #غمارگ (785.3K) #ختراکح (285K) #دزهراوی (245.6K) #ثاصفا (20.9K) #وکادوح (221.4K) #ددام (67.9K) #بهیر (103.5K) #غالبر (6.8K) #واحصا (12.5K) #گکیش (13.9K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (38) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #اخابر (23.7M) #کرومیت (28.6M) #خاذین (42.1M) #کسرام (14.6M) #بکام (35.3M) #لسرما (3.3M) #وثنو (23.1M) #شمواد (587.5K) #کتوکا (4.6M) #غپونه (3.6M) #ثنور (5.7M) #وحافظح (13.2M) #کباده (1.8M) #سخواف (8M) #وملت (7.5M) #سباقر (1.4M) #کفرا (1.8M) #دهدشت (1.2M) #وپسا (10M) #ثقزوی (1M) #تفیرو (203K) #ساذری (1.1M) #قیستو (1.1M) #کایزد (381.9K) #وحافظ (1.2M) #فکمند (196.6K) #دتهران‌ (3.8M) #لازما (67.9K) #فافزا (89.9K) #پشاهن (38.6K) #وحکمت (1.3M) #تشتاد (552.2K) #حپترو (12.3K) #ثنام (402.9K) #غیوان (153.6K) #شگل (295.5K) #گکیش (45.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (61.5M) #ثاخت (66.1M) #کرومیت (26.5M) #کیمیا (22.9M) #لسرما (3.9M) #وکادوح (14.3M) #وثنو (17.8M) #شمواد (519.9K) #مادیرا (14.4M) #کفرا (6.4M) #خاذین (16.2M) #غپونه (4.2M) #غگیلا (2.7M) #گشان (1.6M) #حپترو (879.7K) #وامیر (112K) #ثنور (4.4M) #پدرخش (2.3M) #وحافظح (9.9M) #سباقر (1.5M) #سخواف (7.4M) #ولپارس (3.1M) #کباده (1.2M) #غنوش (2M) #وملت (4.8M) #دهدشت (1.1M) #ساذری (1.5M) #وپسا (9.1M) #سفار (44.3K) #تفیرو (215.9K) #وحافظ (3.5M) #ثعتما (462.9K) #قیستو (1.1M) #های وب (3.1M) #وهنر (1.4M) #خفولا (136.4K) #وکادو (555.7K) #وفتخار (2.8M) #پشاهن (50.6K) #ودانا (795.4K) #گکیش (533.4K) #حسیر (321.3K) #تشتاد (727.5K) #ولتجار (590.4K) #غیوان (246.4K) #ثقزوی (147.2K) #ثاصفا (60K) #سلار (54.8K) #غگلپا (3.2K) #ثامان (16.3K) #ثنام (588.9K) #دسانکو (273.2K) #باران (189K) #وپترو (24.7K) #بمولد (93.4K) #دتهران‌ (797.7K) #غشوکو (36.5K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۲:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (41) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (80.6M) #ثاخت (73.8M) #کرومیت (22.7M) #کیمیا (24.6M) #آ س پ (6.5M) #غگیلا (5.7M) #غنوش (9.6M) #شمواد (654.9K) #وکادوح (13M) #دسانکو (12M) #وثنو (18.5M) #کفرا (7.6M) #خاذین (18.2M) #غپونه (3.8M) #کباده (2.2M) #سخواف (12.1M) #ثنور (5.8M) #دهدشت (1.9M) #ولپارس (3.7M) #وپسا (10.7M) #وحافظح (7.4M) #وهنر (3.2M) #سباقر (1.1M) #وفتخار (8.3M) #وملت (2.8M) #ساذری (1.1M) #تفیرو (198.2K) #ثعتما (408.4K) #ودانا (1.5M) #گکیش (805.3K) #وحافظ (1.9M) #سلار (169K) #قیستو (668.3K) #پشاهن (45.7K) #تشتاد (602.3K) #غیوان (246.4K) #غگلپا (54.5K) #ثاصفا (53.9K) #قثابت (502.1K) #دتهران‌ (667.7K) #نشار (2.2M)       📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 62
2.2
سنگین ترین صف خرید ها 1- نماد کرومیت با ارزش صف خرید 13.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 16.50 م.ت . 2- نماد خموتور با ارزش صف خرید 13.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.87 م.ت . 3- نماد وثنو با ارزش صف خرید 8.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.05 م.ت . 4- نماد وملت با ارزش صف خرید 7.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.30 م.ت . 5- نماد وحافظح با ارزش صف خرید 7.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.12 م.ت . 6- نماد ثنور با ارزش صف خرید 6.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.22 م.ت . 7- نماد کباده با ارزش صف خرید 5.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.19 م.ت . 8- نماد شمواد با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.92 م.ت . 9- نماد سخواف با ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.74 م.ت . 10- نماد سباقر با ارزش صف خرید 3.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.57 م.ت . سنگین ترین صف فروش ها 1- نماد چنوپا با ارزش صف فروش 109.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 193.93 م.ت . 2- نماد وآتوس با ارزش صف فروش 94.44 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 111.63 م.ت . 3- نماد فنرژی با ارزش صف فروش 64.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 340.69 م.ت . 4- نماد فسدید با ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 119.99 م.ت . 5- نماد رفاه با ارزش صف فروش 6.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.24 م.ت . 6- نماد شتهران با ارزش صف فروش 4.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.89 م.ت . 7- نماد خفناور با ارزش صف فروش 4.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.13 م.ت . 8- نماد شلیا با ارزش صف فروش 3.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.79 م.ت . سنگین ترین سفارش ها در صف خرید 1- نماد دهدشت با متوسط هر سفارش 114.37 م.ت و ارزش صف خرید 2.74 میلیارد تومان. 2- نماد سباقر با متوسط هر سفارش 106.57 م.ت و ارزش صف خرید 3.41 میلیارد تومان. 3- نماد خموتور با متوسط هر سفارش 97.87 م.ت و ارزش صف خرید 13.41 میلیارد تومان. 4- نماد کباده با متوسط هر سفارش 95.19 م.ت و ارزش صف خرید 5.62 میلیارد تومان. 5- نماد ثنور با متوسط هر سفارش 65.22 م.ت و ارزش صف خرید 6.33 میلیارد تومان. 6- نماد وملت با متوسط هر سفارش 60.30 م.ت و ارزش صف خرید 7.54 میلیارد تومان. 7- نماد وثنو با متوسط هر سفارش 56.05 م.ت و ارزش صف خرید 8.07 میلیارد تومان. 8- نماد شمواد با متوسط هر سفارش 55.92 م.ت و ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان. 9- نماد سخواف با متوسط هر سفارش 55.74 م.ت و ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان. 10- نماد وحافظح با متوسط هر سفارش 50.12 م.ت و ارزش صف خرید 7.17 میلیارد تومان. سنگین ترین سفارش ها در صف فروش 1- نماد فنرژی با متوسط هر سفارش 340.69 م.ت و ارزش صف فروش 64.39 میلیارد تومان. 2- نماد چنوپا با متوسط هر سفارش 193.93 م.ت و ارزش صف فروش 109.18 میلیارد تومان. 3- نماد ولراز با متوسط هر سفارش 135.82 م.ت و ارزش صف فروش 2.99 میلیارد تومان. 4- نماد قنقش با متوسط هر سفارش 128.01 م.ت و ارزش صف فروش 2.56 میلیارد تومان. 5- نماد فسدید با متوسط هر سفارش 119.99 م.ت و ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان. 6- نماد وآتوس با متوسط هر سفارش 111.63 م.ت و ارزش صف فروش 94.44 میلیارد تومان. 7- نماد خفناور با متوسط هر سفارش 97.13 م.ت و ارزش صف فروش 4.27 میلیارد تومان. 8- نماد رفاه با متوسط هر سفارش 94.24 م.ت و ارزش صف فروش 6.03 میلیارد تومان. 9- نماد شتهران با متوسط هر سفارش 74.89 م.ت و ارزش صف فروش 4.42 میلیارد تومان. 10- نماد آرمان با متوسط هر سفارش 73.41 م.ت و ارزش صف فروش 2.35 میلیارد تومان. گروه های پرتقاضا 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 25.38 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 2- گروه استخراج کانه های فلزی با تقاضا ی 11.85 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 3- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با تقاضا ی 7.09 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 4- گروه سیمان، آهک و گچ با تقاضا ی 7.02 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 5- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 6.70 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 62
2.2
برترین حجم مشکوک های امروز 1- نماد اخابر با حجم معاملات 119.34 میلیون سهم (4.52 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.199 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 121.22 میلیارد تومان . 2- نماد ثاخت با حجم معاملات 120.75 میلیون سهم (4.91 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.342 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 55.50 میلیارد تومان . 3- نماد نطرین با حجم معاملات 33.55 میلیون سهم (8.14 برابر حجم میانگین ماهانه) و 4.328 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 55.01 میلیارد تومان . 4- نماد تکاردان با حجم معاملات 70.97 میلیون سهم (10.35 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.788 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 51.21 میلیارد تومان . 5- نماد سیلام با حجم معاملات 12.47 میلیون سهم (2.94 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.039 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 32.58 میلیارد تومان . 6- نماد نهال با حجم معاملات 13.59 میلیون سهم (2.92 برابر حجم میانگین ماهانه) و 3.88 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 31.11 میلیارد تومان . 7- نماد غنوش با حجم معاملات 25.68 میلیون سهم (3.16 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.568 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 28.76 میلیارد تومان . 8- نماد سبزوا با حجم معاملات 47.36 میلیون سهم (2.87 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.26 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 27.46 میلیارد تومان . 9- نماد کسرام با حجم معاملات 29.38 میلیون سهم (4.38 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.995 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 24.89 میلیارد تومان . 10- نماد کفرا با حجم معاملات 22.58 میلیون سهم (3.84 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.129 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 23.53 میلیارد تومان . سنگین ترین خرید های درشت امروز 1- نماد موج با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 31.57 میلیارد تومان(3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 میلیارد تومان) 3- نماد اخابر با حجم 4.52 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 27.73 میلیارد تومان(3روزه: 3.62 ؛ هفتگی: 2.89 میلیارد تومان) 5- نماد نطرین با حجم 8.14 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 16.86 میلیارد تومان(3روزه: 4.01 ؛ هفتگی: 7.75 میلیارد تومان) 6- نماد حفارس با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 16.52 میلیارد تومان(3روزه: -25.09 ؛ هفتگی: -16.15 میلیارد تومان) سنگین ترین فروش های درشت امروز 9- نماد کترام با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -8.65 میلیارد تومان(3روزه: -8.35 ؛ هفتگی: -8.53 میلیارد تومان) 10- نماد وبملت با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -7.65 میلیارد تومان(3روزه: -7.24 ؛ هفتگی: -22.29 میلیارد تومان) سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها 2- گروه مخابرات با برآیند پول درشت 27.86 میلیارد تومان . 3- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند پول درشت 18.23 میلیارد تومان . 4- گروه منسوجات با برآیند پول درشت 16.86 میلیارد تومان . 5- گروه سایر واسطه گریهای مالی با برآیند پول درشت 7.96 میلیارد تومان . 6- گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری با برآیند پول درشت 6.09 میلیارد تومان . سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها 1- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با برآیند پول درشت -40.19 میلیارد تومان . 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند پول درشت -19.35 میلیارد تومان . 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند پول درشت -15.71 میلیارد تومان . 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند پول درشت -12.57 میلیارد تومان . 5- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -11.85 میلیارد تومان . 6- گروه کاشی و سرامیک با برآیند پول درشت -8.65 میلیارد تومان . 7- گروه فلزات اساسی با برآیند پول درشت -7.82 میلیارد تومان . 8- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند پول درشت -7.58 میلیارد تومان . 9- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند پول درشت -5.13 میلیارد تومان . صف خریدهای بارز امروز (مناسب برای بررسی سرخطی فردا) 1- نماد وثنو با ارزش صف خرید 7.15 میلیارد تومان . 2- نماد وملت با ارزش صف خرید 1.58 میلیارد تومان .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 دوشنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۶ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 بکامح                     ۳۱۳.۳۶ پلاست                     ۱۰۷.۹۵   وارس                      ۱۰۷.۹۳ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 سه شنبه  📆۱۴۰۲.۹.۷                              ✴️ بازار پایه تفیرو نبروج سباقر پلاست کباده وملت وثنو پشاهن               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی وآفر ثنام وپسا وحافظح
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 یکشنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۵ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 چنوپا                       ۱۸۴.۱۸ وحافظح                   ۱۷۸.۵۴   ممسنی                      ۱۶۱.۰۳ وحافظ                     ۱۳۰.۶۵ لسرما                       ۱۲۴.۶۹ ثزاگرس                    ۱۱۰.۹۴ شمواد                       ۱۱۰.۱۷ قیستو                     ۱۰۵.۸۸ شستان                    ۱۰۱.۵۸ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 دوشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۶                              ✴️ بازار پایه نبروج سباقر ثنور وملت کباده وثنو دهدشت پشاهن               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی لسرما وپسا شمواد ثقزوی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 شنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۴ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 وحافظح                  ۳۹۷.۵۴ ثنور                          ۲۰۴.۴۰   قیستو                      ۱۶۷.۹۲ وهنر                        ۱۴۲.۳۴ ممسنی                    ۱۳۶.۶۵ کیمیا                       ۱۲۹.۰۸ وامیر                       ۱۲۷.۱۴ وحافظ                    ۱۲۵.۱۵ دهدشت                  ۱۲۲.۶۵ کباده                       ۱۲۱.۳۸ تشتاد                      ۱۱۹.۵۲ خاذین                     ۱۱۷.۱۹ گکیش                     ۱۱۰.۱۲ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 یکشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۵                              ✴️ بازار پایه سباقر شمواد وثنو کباده وملت گکیش پشاهن سخواف دهدشت قیستو تشتاد               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت وکادوح لسرما ثنور
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نمادهایی که تا حالا خدمتتون معرفی کردیم #ثغرب منفی (معرفی 1090) #وثنو صف خرید(معرفی 370) #غصینو صفر تابلو (معرفی 1250) #سخزر 1+ (معرفی 3700) #کفرا صف سنگین (معرفی 900) #وجامی 2+ (معرفی حوالی 205)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
سلطان امروز #تکسهم مثل #وثنو پرزنت میکنه، نقدینگی داشته باشد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
Market Analyzer (Amir Haghparast)
Market Analyzer (Amir Haghparast)
رتبه: 35
3.0
#وثنو هم همچنان قفل و دوازدهمین صف خرید سهم 💚
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
خروجی فیلتر قوی ترین صف های خرید : 📅 بروزرسانی  ۱۴:۵۸  ۶ / ۹ / ۱۴۰۲ 1 - #غالبر ( ۱۰.۷ میلیارد ت) قیمت ۹۳۰۳۰ (۵.۰) حجم صف ۱.۱ میلیون 2 - #غنوش ( ۸.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۱۷۶۰ (۵.۰) حجم صف ۷.۰ میلیون 3 - #وآفر ( ۶.۸ میلیارد ت) قیمت ۲۴۰۵۰ (۳.۰) حجم صف ۲.۸ میلیون 4 - #سخواف ( ۵.۴ میلیارد ت) قیمت ۳۳۲۱ (۲.۹۸) حجم صف ۱۶.۳ میلیون 5 - #کرومیت ( ۴.۱ میلیارد ت) قیمت ۸۳۴۰ (۴.۹۱) حجم صف ۴.۹ میلیون 6 - #بنیرو ( ۴.۰ میلیارد ت) قیمت ۳۸۱۳ (۶.۹۹) حجم صف ۱۰.۶ میلیون 7 - #وحافظح ( ۳.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۷۴۷ (۳.۰) حجم صف ۱۴.۳ میلیون 8 - #پلاست ( ۳.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۵۶۵۰ (۲.۹۶) حجم صف ۲.۴ میلیون 9 - #خاذین ( ۳.۷ میلیارد ت) قیمت ۳۳۱۱ (۴.۹۸) حجم صف ۱۱.۱ میلیون 10 - #تپکو ( ۳.۶ میلیارد ت) قیمت ۲۴۹۳ (۲.۹۷) حجم صف ۱۴.۴ میلیون 11 - #سصفها ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۱۰۲۵۳۰ (۶.۹۹) حجم صف ۰.۳ میلیون 12 - #وثنو ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۴۳۷۵ (۲.۹۹) حجم صف ۸.۱ میلیون 13 - #آباد ( ۳.۳ میلیارد ت) قیمت ۶۵۱۳۰ (۵.۰) حجم صف ۰.۵ میلیون 14 - #غمینو ( ۳.۱ میلیارد ت) قیمت ۹۶۶۰ (۶.۹۸) حجم صف ۳.۲ میلیون 15 - #کیسون ( ۲.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۱۸۹ (۲.۹۶) حجم صف ۱۳.۳ میلیون 16 - #خموتور ( ۲.۸ میلیارد ت) قیمت ۳۹۶۱ (۷.۰) حجم صف ۷.۲ میلیون 17 - #زعف۰۲۱۰پ۱۱ ( ۲.۴ میلیارد ت) قیمت ۵۹۹۶۶۲ (۱.۷۳) حجم صف ۰.۰ میلیون 18 - #خمحور ( ۲.۲ میلیارد ت) قیمت ۵۲۹۰ (۴.۹۶) حجم صف ۴.۱ میلیون 19 - #سباقر ( ۱.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۷۰۲۰ (۲.۹۶) حجم صف ۱.۰ میلیون 20 - #خمحرکه ( ۱.۸ میلیارد ت) قیمت ۷۴۵۰ (۶.۸۹) حجم صف ۲.۵ میلیون
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها