#

ثاژن

سخت آژند

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #ثاژن
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
70رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
102رتبه تریدر

ورود پول به

#ثاژن عناب #ختوقا #خمهر #پسهند #زقیام #دلقما حاسا #مدیریت #فلوله حشکوه #وهنر بورس فرابورس #توریل #افرا #قثابت

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#فیلتر

خروج پول هوشمند

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

منفی های #ثاژن واج باشه

@CandeleSabz

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#فیلتر

حجم مشکوک

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#ثاژن بعد از ریزش بسیار شدید مناسب خرید

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

#واچ_لیست_امروز

#ثاژن

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
92رتبه تریدر

#چشم_تمساح

⚠️این صرفا پیشنهاد بررسی است و سیگنال نیست❌

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
99رتبه تریدر
کانال ناظر بازار@BourseAsr_NazerBazar

▪️ #ثاژن

♦️ بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثاژن1)

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
99رتبه تریدر
کانال ناظر بازار@BourseAsr_NazerBazar

▪️ #ثاژن

♦️ بازگشایی نماد معاملاتی (ثاژن1)

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ثاژن

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار