#

پشاهن

تولیدی پلاستیک‌ شاهین

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#پشاهن

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#پشاهن جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #پشاهن

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش پشاهن
امتیاز:596
دنبال کننده:5.5K

🔺نمادهایی که در صف خرید هستند:

بورسی: #سدشت

فرابورسی: #شصدف #غگیلا

#بازار پایه زرد: #تمحرکه #پلوله #سمتاز #پشاهن

#بازار پایه نارنجی: #شسم

#بازار پایه قرمز: #کابگن

👈تعداد انگشت شماری سهم نیز در محدودۀ مثبت معامله می‌شنود.

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
امتیاز:195
دنبال کننده:102.9K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فولاد، #فایرا

✅شیمیایی: #شتولی، #شیران، #شوینده

✅واسطه‌گری‌مالی : #وارس

✅حمل و نقل : #حکشتی

✅بانکها: #وسالت، #ونوین

✅کانه‌غیرفلزی : #کایتا

✅سیمان : #سخوز، #سمازن

✅دارویی: #دشیری

✅غذایی : #غبشهر

✅چند رشته‌ای : #شستا

✅خودرو: #خدیزل، #خعمرا

✅لاستیک: #پشاهن

✅فرآورده نفتی : #شتران

✅زراعت : #سیمرغ

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
🚀CRYPTO ROYAL🚀@cryptocurrency_royal
امتیاز:0
دنبال کننده:6.5K

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#ثنام

#سیلام

#فولای

#زپارس

#پشاهن

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#حجم_مشکوک ❌✅

#غویتاح

#وسمازن

#بنیرو

#پشاهن

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#سایرا

#ختراک

#ثتوسا

#پشاهن

#کماسه

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
امتیاز:195
دنبال کننده:102.9K

✅نمادهایی که در معاملات #شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی: #فروس، #فباهنر، #فرآور، #فسپا، #کویر، #کاوه، #فاسمین، #فملی، #فولاد

✅شیمیایی: #شسم، #شصفها، #شسینا، #خراسان، #شفن، #کرماشا، #شگل، #جم، #شاراک، #شلرد

✅خدمات فنی : #رتکو، #تپولا

✅رایانه : #رکیش، #رانفور، #تاپکیش، #آپ

✅انبوه‌سازی : #ثزاگرس، #ثاژن، #ثشرق، #ثفارس، #ثاخت

✅بیمه : #وسرمد، #ما، #اتکای، #نوین

✅واسطه‌گری مالی : #وثنو، #ولساپا، #وایران، #ولغدر

✅حمل و نقل : #حفارس، #حسینا

✅بانکها : #وملل، #سامان

✅سرمایه‌گذاری‌ها: #سنوین، #وآوا، #پردیس، #وسکاب، #وصنعت

✅کانه‌غیرفلزی: #کخاک

✅سیمان : #سمتاز، #سهگمت، #ساروم، #سکرما، #ساراب، #سخزر، #سشمال، #سبهان، #سخوز، #سفار، #سپاها، #سشرق

✅پیمانکاری : #خصدرا

✅دارویی : #هجرت، #دروز، #دفارا، #درهآور، #ددام، #والبر، #دیران، #دتولید

✅خودرو و ساخت قطعات : #خکار، #خدیزل، #خبهمن

✅غذایی: #غفارس، #غشوکو، #خودکفا، #وبشهر، #غگلستا، #غبشهر، #غالبر، #غمارگ، #غپینو، #غمینو، #غسالم

✅قند و شکر : #قصفها

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #بموتو، #بشهاب، #تایرا، #تکشا،

✅لاستیک و پلاستیک : #پلوله، #پکویر، #پشاهن

✅فرآورده نفتی : #ونفت، #شبندر

✅کانه فلزی : #کنور، #تاصیکو، #کروی، #ومعادن

✅استراخ نفت : #حفاری

✅زراعت : #زپارس، #آبین، #زشریف، #زمگسا، #زکوثر

✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

۱۳۹۹/۰۹/۲۹

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#فیلتر_طلایی_Stochastic_RSI

#شسم

#پشاهن

#کفرآور

#ثنور

#فنرژی

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

نمایش بیشتر

آموزش پشاهن
✍بورس پلاس +@bourse_plussss
امتیاز:378
دنبال کننده:51.7K

✅ فیلتر حجم مشکوک

#وگردش #دروز #غشهداب #پشاهن #کدما #کرازی

@bourse_plussss

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#پشاهن

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد