#ثاصفا

شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ثاصفا
امتیاز:757
دنبال کننده:31.6K
آموزش ثاصفا
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:705
دنبال کننده:4.2K

#ثاصفا از صف فروش افراد ریسک پذیر میتونن ی پله سبک میشه بگیرن

این سهم پله ای خرید میکنیم

آموزش ثاصفا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:809
دنبال کننده:118.4K

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فنوال، #ذوب

🔻شیمیایی: #فارس، #تاپیکو، #پارسان، #نوری، #کرماشا، #شخارک، #شتولی، #شدوص

🔻ارتباطات و رایانه : #رکیش

🔻انبوه‌سازی : #ثرود، #وساخت، #ثاصفا، #وآذر

🔻واسطه گری مالی: #ولبهمن

🔻بانکها: #وتجارت، #وبصادر، #وخاور، #وکار

🔻سرمایه‌گذاری ‌ها: #واعتبار، #وسبحان، #معیار، #وکادو، #وبهمن

🔻کانه غیرفلزی : #کرازی، #سفارود

🔻سیمان: #سجام، #سباقر، #سهگمت

🔻خرده‌فروشی : #قاسم

🔻دارویی: #دکوثر

🔻پیمانکاری: #خصدرا

🔻غذایی : #غگل، #غگرجی، #غچین

🔻برق و بخار : #بفجر، #بجهرم

🔻قند و شکر : #قپیرا

🔻خودرو: #تشتاد

🔻ساخت محصولات فلزی : #فاراک

🔻زراعت : #زپارس

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش ثاصفا
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:500
دنبال کننده:22.6K
Meta_Technical

#ثاصفها اپدیت

17 فروردین

@meta_technical

نمایش بیشتر

آموزش ثاصفا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:809
دنبال کننده:118.4K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فنورد

🔻شیمیایی : #شفن، #شیران، #وپترو، #شصفها، #شسینا، #شلعاب

🔻مهندسی : #خبازرس

🔻رایانه : #مرقام

🔻انبوه‌سازی : #ثاصفا

🔻تامین سرمایه : #لوتوس

🔻بیمه : #بپاس

🔻واسطه‌گری مالی : #وارس

🔻حمل و نقل : #حرهشا، #حسینا

🔻بانکها : #وآیند

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #صبا، #وسبحان، #واعتبار

🔻هتل : #گکیش، #گشان

🔻سیمان : #ساروج، #سدشت

🔻پیمانکاری : #خصدرا

🔻دارویی : #درازک، #وپخش، #دحاوی

🔻غذایی : #خودکفا ، #غبشهر

🔻خودرو و قطعات : #خزامیا، #تشتاد، #خدیزل

🔻ماشین آلات و ساخت دستگاه : #لکما، #بایکا، #فبیرا، #مادیرا

🔻لاستیک و پلاستیک : #پتایر، #پکویر

🔻کانه‌فلزی : #تاصیکو، #کگهر

🔻زراعت : #سیمرغ، #زکوثر، #جوین، #زبینا

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش ثاصفا
امتیاز:0
دنبال کننده:4K

واچ لیست و دیدبان شخصی یک شنبه 26 بهمن:

#تاصیکو

#پارسان

#غزر

#گدنا

#قپیرا

#ثاصفا

#پاسا

#وآوا

#ثالوند

واچ لیست خروجی #فیلتر ورود پول هوشمند تاریخ شنبه 25 بهمن:

#فخوز

#حفاری

#قشهد

#وبانک

#رمپنا

#ومهان

#فخاس

#سهگمت

واچ لیست صف خرید احتمالی:

#سپ

#کرماشا

واچ لیست نوسان احتمالی:

#وایرا

#وارس

#فلات

واچ لیست کراس کیجون سن تنکان سن:

#ما

#ساربیل

#خپویش

#سغرب

واچ لیست کف باند بولینگر:

#غچین

#لابسا

#وایرا

#گوهران

#دشیمی

——————————————————

#سلب_مسؤلیت

نمادهای معرفی شده در کانال عمومی آوانگارد بورس سیگنال خرید و یا فروش نیستند و صرفا جهت #بررسی معرفی به حضورتان میگردد.

ارتباط با پشتیبانی👇🏻

@avantgarde_Support

📅99/11/26

@avantgarde_investment

🔺Join

نمایش بیشتر

آموزش ثاصفا
امتیاز:643
دنبال کننده:9.6K

#ثاصفا صف خرید بعدی ... ✅

آموزش ثاصفا
امتیاز:702
دنبال کننده:2.6K
سیگنال خرید گروهی آرچـــــی

#ثاصفا هم دیروز از صف فروش پیشنهاد شد 🎯

آموزش ثاصفا
امتیاز:0
دنبال کننده:1.7K

#توریل و #ثاصفا

دو سیگنال حجم مشکوک دیروز قفل صف خرید

آموزش ثاصفا
امتیاز:643
دنبال کننده:9.6K

#ثاصفا صف خرید ✅

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد