#وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وسالت
📊The CryptoStocks' Analyzer📊@TheCryptoStocksAnalyzer
امتیاز:762
دنبال کننده:5.7K

فیلتر نمادهایی که آخرین معامله آنها بیش از 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی است و صف خرید ندارند.

1. #دسبحا

- آخرین معامله: +5.08 %

- پایانی: 0 %

2. #وسالت

- آخرین معامله: +4.95 %

- پایانی: 0 %

نمایش بیشتر

آموزش وسالت
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

#وبصادر با تشکیل صف خرید نماد مورد توجه گروه بانکی می‌باشد. #وبملت #وپست #ونوین #وپارس #وپاسار #وملل #وشهر #وسینا #وسالت همگی مثبت و متعادل می‌باشند. #وآیند همچنان در این گروه از فشار فروش نسبتا بالایی برخوردار می‌باشد.

@ChanelVIP1354

آموزش وسالت
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

تعادل در معاملات بانکی ها نیز سایه افکنده است. #وپست در این گروه از تقاضای بهتری برخوردار است. #وبملت #وبصادر #وتجارت #وپارس #وپاسار #ونوین #وشهر #وسالت #وسینا #وملل #وکار #سامان #وآیند همگی مثبت و اکثرا در محدوده صفر تا مثبت یک تابلو در حال نوسان می‌باشند.

@ChanelVIP1354

آموزش وسالت
امتیاز:0
دنبال کننده:18.7K

✅بیشترین حجم تقاضا:

#غکورش با حجم ۱۰۴ میلیون سهم

#کاما با حجم ۹۱ میلیون سهم

#پتایر با حجم ۷۳ میلیون سهم

#فگستر با حجم ۶۰ میلیون سهم

#وسالت با حجم ۵۹ میلیون سهم

✅ بیشترین حجم عرضه :

#تپکو با حجم ۳۳۸ میلیون سهم

#وسرضوی با حجم ۶۲ میلیون سهم

#های_وب با حجم ۶۰ میلیون سهم

#وسگلستا با حجم ۴۸ میلیون سهم

#ثنوسا با حجم ۴۴ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسالت
امتیاز:666
دنبال کننده:32.7K

◽️سه شنبه 1400/03/11

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غکورش: 296 میلیون

#فتوسا: 145 میلیون

#فگستر: 54 میلیون

#باران: 50 میلیون

#وسالت: 24 میلیون

#شپلی: 14 میلیون

#شفارا: 12 میلیون

خلیبل: 12 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#تپکو: 210 میلیون

#وآیند: 197 میلیون

#وسدید: 132 میلیون

های وب: 54 میلیون

#ثنوسا: 51 میلیون

#سمگا: 48 میلیون

#بنو: 46 میلیون

#لکما: 37 میلیون

#حفارس: 35 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

نمایش بیشتر

آموزش وسالت
امتیاز:713
دنبال کننده:19K

بانکی ها یکدست مثبت ، معاملات در #وبصادر #ونوین #وپست #وسینا #سامان #وسالت با صف خرید همراه است. #وتجارت #وپاسار #وپارس #وبملت #وشهر #وملل نیز با افزایش تقاضا همراه شده است. #وآیند و #سمایه در این گروه کماکان با صف فروش همراه هستند.

🆔 @Targ2Bourse

آموزش وسالت
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

بانکی ها یکدست مثبت ، معاملات در #وبصادر #ونوین #وپست #وسینا #سامان #وسالت با صف خرید همراه است. #وتجارت #وپاسار #وپارس #وبملت #وشهر #وملل نیز با افزایش تقاضا همراه شده است. #وآیند و #سمایه در این گروه کماکان با صف فروش همراه هستند.

@ChanelVIP1354

آموزش وسالت
امتیاز:0
دنبال کننده:20.6K

📈صف خرید

#فتوسا 218 میلیون سهم

#فگستر 76 میلیون سهم

#وسالت 55 میلیون سهم

#شتوکا 4 میلیون سهم

#کباده 3 میلیون سهم

@boors_bazz

نمایش بیشتر

آموزش وسالت
امتیاز:666
دنبال کننده:32.7K

◽️دوشنبه 1400/03/03

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#فتوسا: 416 میلیون

#فگستر: 145 میلیون

#وسالت: 55 میلیون

#شپلی: 12 میلیون

#کباده: 9 میلیون

#ساذری: 6 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#خگستر: 300 میلیون

#تپکو: 296 میلیون

#وبیمه: 261 میلیون

#خساپا: 82 میلیون

#ثبهساز: 72 میلیون

#سمگا: 68 میلیون

#پتایر: 67 میلیون

#وتجارت: 66 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

نمایش بیشتر

آموزش وسالت
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

#وپارس و #وسالت از نمادهای مثبت بانکی ها تا به این لحظه ، #ونوین و #وگردش نیز با معاملاتی خوب در منفی ها در حال نزدیک شدن به صفر تابلو می‌باشند. #وبصادر در کف قیمتی متعادل می‌باشد و #وتجارت هم چنان با صف فروش دست و پنجه نرم می‌کند.

@ChanelVIP1354

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد