ورود/ثبت‌نام

ولرازولراز

آخرین معامله-2.88%۶٬۰۶۰
اضافه کردن به دیده‌بان
28
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز ولراز:
فیلتر
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1099
3.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۸ ۱ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #پتروآبان #ثنا #پتروصبا #سپیدار #بذر #غفارس #سیتا #زفجر #ولکارح #والماس 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #فملی #شپنا #وبملت #خودرو #جهش #ارفع #ونوین #ثشاهد #اهرم 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #طلا #ثفارس #گوهر #فزر #زرفام #آریا #مثقال #پالایش #شستا #ساروج 🔸 قوی ترین صف های خرید: #اهرم #فولاد #موج #توان #شتاب #جهش #ونوین #کاما #فملی #دکوثر 🔹 قوی ترین صف های فروش: #خفولا #کارام #وثنو #فکمند #وشهر #ولراز #رفاه #تمحرکه #ثعتما #آینده 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #توان #اتوآگاه #فلزفارابی #اهرم #موج #پتروآگاه #جهش #خودران #پتروآبان 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #ثمسکن #ملت #کفپارس #بنیرو #کسرام #حتوکا #کروی #ختراک #پی_پاد #خبهمن 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #شوینده #دلر #فخاس #زمگسا #دزهراوی #وپاسار #سیتا #وسکاب #شپاکسا #وبیمه
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۶۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1004
1.9
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 64 #فنرژی (6) | #خفولا (6) | #کارام (37) | #وبرق (4) | #فزر (2.7) | #وثنو (20) | #چنوپا (3) | #خلنت (3) | #ولراز (10) | #رفاه (0.3) | #آینده (6) | #ثعتما (1.2) | #وحافظ (4) | #ولتجار (6) | #حپترو (1.3) | #لپیام (0.2) | #فکمند (0.9) | #تمحرکه (1.3) | #سنوین (3) | #ساروج (0.6) | #ثاژن (2.7) | #شساخت (1.1) | #میهن (1.7) | #واتی (1.8) | #خفناور (0) | #سشمال (0.7) | #سمایه (1.9) | #تاتمس (0.1) | #فسدید (0.1) | #ثنظام (0.1) | #وثوق (0.4) | #شستان (0.9) | #حفارس (2) | #غناب (5) | #غشوکو (0.7) | #ثجوان (0.4) | #وشمال (0.1) | #دی (7) | #قشرین (1.3) | #وسالت (0.8) | #کورز (0.9) | #شلعاب (3) | #حرهشا (0) | #غالبر (0) | #شزنگ (0) | #وحکمت (0.1) | #قیستو (0.2) | #بهیر (0.1) | #وآرین (0.8) | #وسرمد (0) | #وفتخار (1) | #کباده (0) | #ولیز (1.2) | #فجوش (0.5) | #وتوسکاح (0.1) | #لخانه (0) | #پشاهن (0) | #چافست (0.1) | #ساوه (0) | #شتولی (0.1) | #داراب (0) | #سخواف (0.1) | #فسا (0.1) | #کهرام (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۲۴۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از ولراز بهتر است؟
کندل سبز
کندل سبز
رتبه: 330
2.8
#پربازده_ترین_های_ماهانه #واعتبار #ولتجار #ولتجار #فن_افزار #دامین #ولراز #حپترو #آبین #کسعدی #چنوپا #فزر #دکوثر @CandeleSabz
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۶۰
اشتراک گذاری
بختیاری بورس
بختیاری بورس
رتبه: 17
3.0
ولراز،بختیاری بورس
#ولراز حقوقی تک وستا ۳۲۷میلیون ولرازح را به پرتفو خود اضافه کرد @bakhtiari_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۶۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1099
3.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۴۴ ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #گارانتی #پرسپولیس #دریا #پتروداریوش #چخزر #بگیلان #غبهار #امینح #بازبیمه #کزغال 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #فاراک #وپارس #جهش #گوهر #طلا #مثقال #ولصنم #فولاد #پارسیان #غبهار 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #وبملت #آریا #خساپا #اهرم #شستا #وبصادر #خودرو #شپنا #ونوین #ذوب 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثپردیس #دهدشت #کازرو #داوه #ممسنی #سلار #وآفر #غبهار #وایرا #وپارس 🔹 قوی ترین صف های فروش: #کارام #خفولا #وثنو #ثعتما #لپیام #وحافظ #ولراز #گشان #بتهران #ثاژن 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #فن_افزار #پتروآگاه #اتوآگاه #حشکوه #توان #غاذر #خودران #موج #اهرم 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #وآفری #اپال #پارسیان #کساپا #قشکر #قشهد #قثابت #قنیشا #زماهان #توریل 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #سیتا #قمرو #قثابت #بسویچ #غکورش #قنیشا #فپنتا #زماهان #ومعلم #تبرک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
ولراز،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#نتوس (حقیقی با سوابق) #خفناور #ولراز (حقیقی بدون سوابق) #رتکو (حقوقی) 🟢 گزارش خرید سهامداران عمده : بازیگردان: 73 حقوقی:79 شخص حقیقی :74 سبد پی ار ایکس:10 🔴گزارش فروش سهامداران عمده: حقوقی : 29 حقیقی : 18 بازیگردان : 2 سبد پی ار ایکس:0 📅 تاریخ ورود 1403/01/20 ⚠️کاربران عزیز #ورود درصدی ها جهت اطلاع رسانی و به عنوان یکی از فاکتور های تحلیل معرفی می شود. جهت مشاهده سوابق حقیقی و حقوقی وارد سایت dnd.ir شوید. @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۱۰
اشتراک گذاری
شخص حقیقی درصدی  در نماد   بکاب  500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تاپکیش  1,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  1,031  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  1,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لسرما  1,700  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  1,760  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غمایه  3,300  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  8,888  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  9,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   قهکمت  10,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثقزوی  12,845  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  13,441  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  14,400  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وسبحان  17,684  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سدور  20,844  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  21,877  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  22,222  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فسپا  25,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  33,200  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   دیران  36,391  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کفرآور  40,680  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غدام  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غاذر  66,730  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  70,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  86,668  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وارس  116,366  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفاسی  122,060  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   چکارن  125,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کایزد  130,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولقمان  145,729  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  149,915  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تمحرکه  155,070  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  190,001  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  246,118  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لکما  400,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حشکوه  950,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کمرجان  968,516  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,031,566  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وپسا  2,098,731  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,741,176  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,415,422  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,600,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  6,876,985  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  8,265,529  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  9,494,540  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  9,919,273  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حآفرین  11,801,745  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وصنعت  12,832,664  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  40,534,925  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  43,664,838  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  46,794,750  عدد سهم خرید داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
محمد سلامت  در نماد   شلعاب  -34,216,350  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وجامی  -4,800,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثبهساز  -3,117,154  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وهامون  -3,000,001  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کسرا  -2,000,000  عدد سهم فروش داشته حمید جابرانصاری  در نماد   فسپا  -1,150,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  -756,354  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  -700,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فنورد  -460,000  عدد سهم فروش داشته فرید صمدیان  در نماد   فروی  -150,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سپیدار  -140,000  عدد سهم فروش داشته عذرا ملانورزا  در نماد   کیا  -139,950  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  -88,886  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فبستم  -45,169  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ساربیل  -45,001  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سخاش  -40,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثتوسا  -39,500  عدد سهم فروش داشته احمد پور اروند  در نماد   کایتا  -29,468  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثتوسا  -20,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  -15,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثعمرا  -8,715  عدد سهم فروش داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
ولراز،BahmanNameh
#ولراز ✴️ قیمت پایانی ۶،۰۱۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 5.139 میلیون سهم #ولراز در تاریخ 1403/01/20 به فروش رساند و درحال حاضر 28.93 درصد از سهام #ولراز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۲۴۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها