فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش سایرا
امتیاز:0
دنبال کننده:1.1K

نماد های پیشنهادی این هفته

#ستران

#سایرا

#شتران

#حفارس

#فولاد

#بررسی

👌👌👌

آموزش سایرا
امتیاز:650
دنبال کننده:18.4K

کمترین #ارزش #بازار

ارقام به میلیارد تومان

1. #دتمادح 👈 0

(آخرین معامله 2.87- %)

2. #زرین 👈 94

(آخرین معامله 1.15- %)

3. #ومشان 👈 148

(صف فروش 3.99- %)

4. #خعمرا 👈 180

(صف خرید +2.99 %)

5. #سایرا 👈 212

(صف فروش 1.99- %)

6. #دکپسولح 👈 228

(آخرین معامله 0.55- %)

7. #قجامح 👈 234

(صف فروش 1.99- %)

8. #وآتوس 👈 280

(صف فروش 1.99- %)

9. #کصدف 👈 309

(صف فروش 3.99- %)

10. #گپارس 👈 320

(صف فروش 1.99- %)

@rezaboors

آموزش سایرا
امتیاز:0
دنبال کننده:22.8K

🔴سیگنال خرید نوسانی

🔹نام سهم : #سایرا

🔹خرید در قیمت : ۴۶۷۰ - ۴۶۹۰

🔹سیگنال فروش اعلام میشه

۹۹/۱۲/۰۳

@signal_khariid

آموزش سایرا
امتیاز:733
دنبال کننده:41.5K

#تیک_صعودی ✅

#فنرژی

#سایرا

#وحکمت

#فلات

#ولپارس

📍 @Borse_Trader

آموزش سایرا
امتیاز:616
دنبال کننده:4.1K

#سایرا

بررسی شود

نمادآخرینپایانیحجمارزش