فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وحافظ
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:320
دنبال کننده:127.4K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته ‌اند:

🔻فلزات اساسی: #فخاس، #فنوال

🔻شیمیایی: #شپارس، #شکلر، #شرنگی

🔻رایانه: #پرداخت

🔻تامین سرمایه : #لوتوس

🔻بیمه: #آسیا، #البرز، #ما، #وحافظ، #ملت

🔻واسطه‌گری مالی : #وثنو، #ولتجار

🔻سرمایه‌گذاری: #آریان، #وبهمن، #وکادو، #وپویا

🔻هتل: #گشان

🔻کانی غیرفلزی: #کخاک #کقزوی

🔻سیمان: #سمازن، #سخوز

🔻پیمانکاری صنعتی: #خصدرا، #وپسا

🔻غذایی : #خودکفا

🔻قند و شکر : #قشرین

🔻خودرو: #خودرو، #خگستر، #خپارس، #خموتور

🔻ساخت محصولات فلزی: #فاما، #فبیرا

🔻لاستیک: #پارتا

🔻استخراج نفت : #شساخت

🔻زغال سنگ : #کطبس

🔻زراعت: #سیمرغ، #آبین

@boursetahlilnovin

آموزش وحافظ
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:320
دنبال کننده:127.4K

نمادهایی که در معاملات #یکشنبه خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فولاژ

🔻شیمیایی : #شرنگی

🔻انبوه‌سازی : #ثامان

🔻بیمه : #وحافظ

🔻بانکها : #دی

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #وشمال، #وخارزم

🔻سیمان : #سغرب

🔻نیروگاه : #ونیرو

🔻ماشین آلات : #بالبر

🔻لاستیک و پلاستیک : #پتایر

🔻فرآورده نفتی : #شسپا

🔻کاغذ : #چکاوه

🔻کانه فلزی : #تکنار

🔻زراعت : #زشریف

@boursetahlilnovin

آموزش وحافظ
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:320
دنبال کننده:127.4K

نمادهایی که در معاملات #دوشنبه خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فزرین

🔻شیمیایی : #جم

🔻بیمه : #وحافظ، #ما، #وسین

🔻مخابرات : #همراه

🔻بانکها : #دی، #وخاور، #وتجارت

🔻دارویی : #دتماد، #دسانکو

🔻غذایی : #غبشهر، #غمینو

🔻عرضه برق و بخار : #بفجر

🔻ماشین آلات : #لخانه

@boursetahlilnovin

آموزش وحافظ
✍بورس پلاس +@bourse_plussss
امتیاز:358
دنبال کننده:51K

✅ +ورور پول هوشمند #بازار امروز ( ۱۱ اسفند )

#کرمان. #ثامان. #حریل. #ونوین. #سامان. #وتوسم. #سصوفی. #ساربیل. #سغرب. #شپترو. #شصدف. #شبصیر. #مبین. #کاوه. #فخوز. #فولاژ. #چکاوه. #اپال

✅ -خروج پول هوشمند #بازار امروز ( ۱۱ اسفند )

#وسین. #ما. #وحافظ. #همراه. #وتجارت. #دی. #دسانکو. #جم. #دتماد. #غمینو. #غبشهر. #بفجر. #فزرین.

@bourse_plussss

آموزش وحافظ
امتیاز:0
دنبال کننده:20.2K

✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️

📆بروزرسانی : 29 بهمن 1399

📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

۱. #مرحله_پیشنهاد

▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

تجدید ارزیابی:

#قصفها 5469%|#قشیر 132%|#آینده 289%|#فسرب 3558% |#پاکشو 900% |#وگردش 140%|#زقیام 903%|#کاما 279% |#وسین 307%|#شپنا 101% |#خنصیر525%|#خمحور 2048%|#غگیلا 68%|#چدن 800%|#قچار 340% |#افق 400%

سود انباشته:

#لپیام 50%|#شفا 129%|#زپارس 157%|#بفجر 38%|#وبشهر 33%|#پارتا 83% |#فولاد 46%|#فجر 186%|#سمگا 100%

آورده نقدی:

#حبندر 279%|#کساوه 235%|#وپترو 120%|#رتکو 200%|#زمگسا 200%|#فن_آوا 150% |#تاپیکو 49%|#شکبیر 100%|#شنفت 100% |#پلاسک40% |#بکاب 500% |#برکت 17% |#دسانکو 36%|#شکلر 100% |#وآذر 900% |#دبالک 108% |#کحافظ 250% |#وتعاون 233%

تلفیقی:

#والبر 50% (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها)

#خنصیر 193% (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#وگستر 500% (آورده نقدی - سودانباشته)

#شفا 200% ( آورده نقدی - سودانباشته)

#وپخش 329% (آورده نقدی - سودانباشته)

#وامید 233% (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#دکیمی 247%( آورده نقدی - سودانباشته)

#کاوه 100% (آورده نقدی - سودانباشته)

#شپاکسا 298% (آورده نقدی - سودانباشته)

#قنیشا 1085% (سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#والبر 73% (آورده نقدی - سودانباشته)

#پخش 810%(آورده نقدی - سودانباشته)

#کماسه 1132%(سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#اوان 150% (آورده نقدی - سودانباشته)

#خاهن 426% (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#سمایه 2500% (آورده نقدی با سلب حق تقدم)

#رکیش 169% (آورده نقدی - سودانباشته)

#غمارگ 1142%(سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#دامین 190%(سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#خدیزل 1500%(سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#درهآور 25% (آورده نقدی با سلب حق تقدم)

#شدوص 100% (آورده نقدی با سلب حق تقدم)

#ودی 234% ( آورده نقدی ، تجدید ارزیابی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم )

————————————

۲. #مرحله_حسابرس

▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

تجدید ارزیابی:

#غدشت 2838%|#وپست 218%|#آینده 295%|#قپیرا 1250%|#وسدید 852%|#شفارس 1814% |#قثابت 3246% |#خفنر 148% |#خپارس418% |#قشیر 140% |#رانفور 233% |#وآفری 56% |#خودکفا 106% |#وسین 322% |#کرمان 4577% |#غگرجی 347% |#خبهمن 1977% |#کاما 85% |#غدشت 994%

سود انباشته:

#فپنتا 305%|#بکاب 100%|#شبصیر 52% |#فولای 100%|#وساپا 25%|#ثعتما 100%|#فایرا 100%|#دکوثر233%|#سصفها 150% |#وثنو 150%|#شسپا 58% |#پدرخش 200% |#سپرده 133%|#ذوب 36% |#بسویچ 140% |#وتوشه 220% |#شستا 78%

آورده نقدی:

#وحافظ 1130%|#تابا 77%|#دتهران500%|#ولقمان 400%|#پسهند 43% |#کرازی 14 %|#سباقر 100 %|#کازرو 144%|#ممسنی 90% |#دهدشت 77%|#کصدف 100%|#ولقمان 400% |#وپارس 54%|#کی_بی_سی 41%|#پکرمان 158%|#کمینا 256%|#ددام 25%|#ثعمرا 92%|#درهآور 25%|#دسبحان 15%|#فباهنر 133%|#دالبر 40%|#وهنر 101% |#کمینا 81%|#دهدشت 77% |#سنیر 130%|#غگز 612% |#وتوس 350% |#وتجارت 83% (سلب حق تقدم) |#غنیلی 600% |#امین 57%|#پلاست 3025% |#قرن 100% |#دیران 52%|#دتولید 42% |#قرن %100

تلفیقی:

#قتربت 240% (سودانباشته - آورده نقدی )

#کآرا 178% (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )

#وبملت 45% (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )

#غپیچک 4268% ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)

#بهپاک 902% ( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)

#دی 3884%( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)

#ساینا 750% (آورده نقدی - سودانباشته)

#ورفاه 796%( آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها - تجدید ارزیابی)

#فاراک 228% (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)

#فافزا 67% ( آورده نقدی - سودانباشته)

#وایران 100% (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)

#فاذر 1912%(سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#کماسه 1127% (سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#ددام 25% (آورده نقدی با سلب حق تقدم)

#بعایق 56% ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )

#دماوند 824% (آورده نقدی - سودانباشته)

#وپاسار 53% (آورده نقدی - سودانباشته)

#وخارزم 300% (آورده نقدی - سودانباشته)

#کلر 100% (آورده نقدی با سلب حق تقدم)

#شبهرن 400%(سودانباشته - تجدید ارزیابی)

#ومعادن 53% (آورده نقدی - سودانباشته)

————————————-

۳. #مرحله_مجوز

▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:

#وسینا 154% |#غشاذر 105%

سود انباشته:

#کیمیا 162% |#سیستم 35% |#حریل 12% |#حفاری 75% |#وبرق 200%

آورده نقدی:

#گکیش 60%

نمادآخرینپایانیحجمارزش