فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ولتجار
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:678
دنبال کننده:129K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته ‌اند:

🔻فلزات اساسی: #فخاس، #فنوال

🔻شیمیایی: #شپارس، #شکلر، #شرنگی

🔻رایانه: #پرداخت

🔻تامین سرمایه : #لوتوس

🔻بیمه: #آسیا، #البرز، #ما، #وحافظ، #ملت

🔻واسطه‌گری مالی : #وثنو، #ولتجار

🔻سرمایه‌گذاری: #آریان، #وبهمن، #وکادو، #وپویا

🔻هتل: #گشان

🔻کانی غیرفلزی: #کخاک #کقزوی

🔻سیمان: #سمازن، #سخوز

🔻پیمانکاری صنعتی: #خصدرا، #وپسا

🔻غذایی : #خودکفا

🔻قند و شکر : #قشرین

🔻خودرو: #خودرو، #خگستر، #خپارس، #خموتور

🔻ساخت محصولات فلزی: #فاما، #فبیرا

🔻لاستیک: #پارتا

🔻استخراج نفت : #شساخت

🔻زغال سنگ : #کطبس

🔻زراعت: #سیمرغ، #آبین

@boursetahlilnovin

آموزش ولتجار
امتیاز:685
دنبال کننده:3.3K

#ولتجار رو خوب خریدن

آموزش ولتجار
امتیاز:658
دنبال کننده:24.7K
آموزش ولتجار
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:632
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

#ولتجار اپدیت

14 فروردین

@meta_technical

آموزش ولتجار
امتیاز:650
دنبال کننده:18.4K

#ولتجار

قیمت های پایین تر بخرید

اردر ده درصدی

نمادآخرینپایانیحجمارزش