ورود/ثبت‌نام

تشتادتشتاد

صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت قطعات خودرو
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 12 سیگنال راجع به سهام تشتاد وجود دارد،

خرید
فروش

نماد تشتاد خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز تشتاد:
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (38) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #اخابر (23.7M) #کرومیت (28.6M) #خاذین (42.1M) #کسرام (14.6M) #بکام (35.3M) #لسرما (3.3M) #وثنو (23.1M) #شمواد (587.5K) #کتوکا (4.6M) #غپونه (3.6M) #ثنور (5.7M) #وحافظح (13.2M) #کباده (1.8M) #سخواف (8M) #وملت (7.5M) #سباقر (1.4M) #کفرا (1.8M) #دهدشت (1.2M) #وپسا (10M) #ثقزوی (1M) #تفیرو (203K) #ساذری (1.1M) #قیستو (1.1M) #کایزد (381.9K) #وحافظ (1.2M) #فکمند (196.6K) #دتهران‌ (3.8M) #لازما (67.9K) #فافزا (89.9K) #پشاهن (38.6K) #وحکمت (1.3M) #تشتاد (552.2K) #حپترو (12.3K) #ثنام (402.9K) #غیوان (153.6K) #شگل (295.5K) #گکیش (45.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (61.5M) #ثاخت (66.1M) #کرومیت (26.5M) #کیمیا (22.9M) #لسرما (3.9M) #وکادوح (14.3M) #وثنو (17.8M) #شمواد (519.9K) #مادیرا (14.4M) #کفرا (6.4M) #خاذین (16.2M) #غپونه (4.2M) #غگیلا (2.7M) #گشان (1.6M) #حپترو (879.7K) #وامیر (112K) #ثنور (4.4M) #پدرخش (2.3M) #وحافظح (9.9M) #سباقر (1.5M) #سخواف (7.4M) #ولپارس (3.1M) #کباده (1.2M) #غنوش (2M) #وملت (4.8M) #دهدشت (1.1M) #ساذری (1.5M) #وپسا (9.1M) #سفار (44.3K) #تفیرو (215.9K) #وحافظ (3.5M) #ثعتما (462.9K) #قیستو (1.1M) #های وب (3.1M) #وهنر (1.4M) #خفولا (136.4K) #وکادو (555.7K) #وفتخار (2.8M) #پشاهن (50.6K) #ودانا (795.4K) #گکیش (533.4K) #حسیر (321.3K) #تشتاد (727.5K) #ولتجار (590.4K) #غیوان (246.4K) #ثقزوی (147.2K) #ثاصفا (60K) #سلار (54.8K) #غگلپا (3.2K) #ثامان (16.3K) #ثنام (588.9K) #دسانکو (273.2K) #باران (189K) #وپترو (24.7K) #بمولد (93.4K) #دتهران‌ (797.7K) #غشوکو (36.5K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۲:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از تشتاد بهتر است؟
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (41) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (80.6M) #ثاخت (73.8M) #کرومیت (22.7M) #کیمیا (24.6M) #آ س پ (6.5M) #غگیلا (5.7M) #غنوش (9.6M) #شمواد (654.9K) #وکادوح (13M) #دسانکو (12M) #وثنو (18.5M) #کفرا (7.6M) #خاذین (18.2M) #غپونه (3.8M) #کباده (2.2M) #سخواف (12.1M) #ثنور (5.8M) #دهدشت (1.9M) #ولپارس (3.7M) #وپسا (10.7M) #وحافظح (7.4M) #وهنر (3.2M) #سباقر (1.1M) #وفتخار (8.3M) #وملت (2.8M) #ساذری (1.1M) #تفیرو (198.2K) #ثعتما (408.4K) #ودانا (1.5M) #گکیش (805.3K) #وحافظ (1.9M) #سلار (169K) #قیستو (668.3K) #پشاهن (45.7K) #تشتاد (602.3K) #غیوان (246.4K) #غگلپا (54.5K) #ثاصفا (53.9K) #قثابت (502.1K) #دتهران‌ (667.7K) #نشار (2.2M)       📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
خروجی فیلتر کراس صعودی RSI در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #زشگزا 2 - #گکوثر 3 - #چدن 4 - #ریشمک 5 - #های_وب 6 - #زبینا 7 - #سپ 8 - #گوهران 9 - #بخاور 10 - #ثالوند 11 - #چکاپا 12 - #آبین 13 - #وپویا 14 - #اپرداز 15 - #غگلپا 16 - #فنفت 17 - #فروی 18 - #تماوند 19 - #کلر 20 - #قرن 21 - #آریا 22 - #شستا 23 - #سیتا 24 - #رنیک 25 - #پارس 26 - #زماهان 27 - #فسازان 28 - #ساینا 29 - #دبالک 30 - #وپسا 31 - #شپدیس 32 - #وسنا 33 - #وملل 34 - #بپاس 35 - #وگردش 36 - #فولاژ 37 - #خدیزل 38 - #وشهر 39 - #جهرم 40 - #داراب 41 - #بالاس 42 - #ثعمرا 43 - #رتاپ 44 - #آینده 45 - #کپرور 46 - #خفولا 47 - #ثغرب 48 - #وسرمد 49 - #حسینا 50 - #بمولد 51 - #ولملت 52 - #چخزر 53 - #شرانل 54 - #فزرین 55 - #شراز 56 - #کیمیا 57 - #وتعاون 58 - #فارس 59 - #غکورش 60 - #ارزش 61 - #آسامید 62 - #سرو 63 - #آوا 64 - #آتیمس 65 - #شاخص_اداره_بازارهای_مالی 66 - #شاخص_محصولات_چوبی 67 - #شاخص_فنی_مهندسی 68 - #شاخص_ارکان_و_نهادهای_مالی 69 - #آگاس 70 - #کاریس 71 - #آساس 72 - #عقیق 73 - #اکسیژن 74 - #ثنا 75 - #ترمه 76 - #دریا 77 - #تمشک 78 - #پتروآگاه 79 - #آلتون 80 - #ضمان 81 - #صنم 82 - #انار 83 - #پتروما 84 - #تاراز 85 - #هم_وزن 86 - #سلام 87 - #درسا 88 - #وطوبی 89 - #غدانه 90 - #گلدیرا 91 - #زفجر 92 - #بکابل 93 - #تپسی 94 - #وکغدیر 95 - #ثامید 96 - #وسپهر 97 - #سپید 98 - #فگستر 99 - #ولکار 100 - #کیمیاتک 101 - #وهامون 102 - #شاخص_قند_و_شکر 103 - #شاخص_محصولات_فلزی 104 - #والماس 105 - #شهر 106 - #تکاردان 107 - #شاخص_بازار_دوم 108 - #شاخص_قیمت_۵۰_شرکت 109 - #شاخص_زراعت 110 - #شاخص_محصولات_کاغذی 111 - #دسبحان 112 - #کرمان 113 - #ذوب 114 - #دالبر 115 - #قشهد 116 - #قپیرا 117 - #شنفت 118 - #شبهرن 119 - #شکربن 120 - #تایرا 121 - #تاتمس 122 - #تشتاد 123 - #غشوکو 124 - #غمهرا 125 - #سفاسی 126 - #دلر 127 - #وبیمه 128 - #وآذر 129 - #بوعلی 130 - #قزوین 131 - #شفارس 132 - #خصدرا 133 - #قصفها 134 - #دعبید 135 - #وصنعت 136 - #ختراک 137 - #قاسم 138 - #پشاهن 139 - #زمگسا 140 - #غصینو 141 - #غنوش 142 - #قثابت 143 - #قنیشا 144 - #وتوشه 145 - #وپترو 146 - #وملی 147 - #غویتا 148 - #دشیری 149 - #دجابر 150 - #دکیمی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۲
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 129
2.5
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۵ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #آپ (چکش) 2 - #جوین (دوجی و چکش معکوس) 3 - #چکاپا (دوجی) 4 - #غزر (اینگالف صعودی) 5 - #کگهر (چکش) 6 - #وآرین (هارامی صعودی و چکش) 7 - #وزمین (چکش) 8 - #شتران (هارامی صعودی) 9 - #مفاخر (چکش) 10 - #کتوکا (اینگالف صعودی) 11 - #معیار (اینگالف صعودی) 12 - #نیرو (چکش) 13 - #شتوکا (دوجی و چکش و دوجی قطره باران) 14 - #بمپنا (اینگالف صعودی) 15 - #غمینو (اینگالف صعودی) 16 - #ثنام (چکش و مرد به دار آویخته) 17 - #گدنا (اینگالف صعودی) 18 - #پالایش (هارامی صعودی) 19 - #شاخص_محصولات_چوبی (اینگالف صعودی) 20 - #اطلس (چکش) 21 - #صنوین (چکش) 22 - #ضمان (دوجی سنجاقک و چکش) 23 - #فروسیل (چکش) 24 - #شاخص_غذایی_به_جز_قند_و_شکر (اینگالف صعودی) 25 - #فن_افزار (اینگالف صعودی) 26 - #لبوتان (اینگالف صعودی) 27 - #لابسا (اینگالف صعودی) 28 - #تشتاد (چکش و مرد به دار آویخته) 29 - #غبهنوش (اینگالف صعودی) 30 - #وکار (دوجی) 31 - #ونفت (دوجی و چکش) 32 - #قاسم (چکش) 33 - #نمرینو (چکش) 34 - #شرنگی (اینگالف صعودی) 35 - #غمارگ (هارامی صعودی) 36 - #ختوقا (هارامی صعودی و چکش) 37 - #دماوند (چکش) 38 - #شپنا (هارامی صعودی) 39 - #وسبحان (دوجی) 40 - #وبصادر (هارامی صعودی و دوجی) 41 - #فولاد (دوجی) 42 - #وتجارت (چکش) 43 - #کچاد (اینگالف صعودی) 44 - #همراه (اینگالف صعودی) 45 - #پلوله (هارامی صعودی) 46 - #دروز (اینگالف صعودی) 47 - #ورازی (اینگالف صعودی)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از تشتاد گرفته است؟

1 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از تشتاد گرفته اند.
paradise
1153
رتبه تریدر
0.73%
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 99
2.7
🗒 #واچ_لیست_نوسانی_فردا ❗️ سیگنال خرید نیست و صرفا جهت بررسی می باشد. 💢 پس از بررسی تکنیکالی و بنیادی تصمیم بگیرید. #وسدید | #تشتاد | #زمگسا | #فنورد | #لکما | #افرا | #وکادو | #ولکار | #شکربن | #سخاش | #کسعدی | #ومشان | #ثتران | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۳:۰۱ 🆔 @BourseTrader24
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
paradise
paradise
رتبه: 514
5.0
خریدتشتاد،تکنیکال،paradise
#تشتاد دلیل حجم خوب امروز قرار گرفتن در محدوده خرید کم ریسک ....
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۵٬۴۷۰
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #تپولا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #افرا، #فن_افزا۲ 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثامان، #ثنوسا، #ثعمرا، #آ_س_پ، #وتوس، #ثقزوی، #ثجنوب، #ثنور، #ثاصفا 💢 فعالیتهای کمکی: #بورس 💢بیمه: #بتهران، #وحافظ، #بخاور، #نوین، #آواپارس 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: #حاریا 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولکار، #ولبهمن 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #وبهمن، #واحصا، #وجامی، #وارس 💢 هتل: #گکوثر 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کسرا، #ساذری 💢 سیمان: #سفار، #سبزوا، #سیتا، #سهرمز، #سهکمت، #سغدیر، #سخواف 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: #قاسم 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: ساینا، #کیمیاتک، #شگل 💢 محصولات دارویی: #دشیمی، #دالبر 💢محصولات غذایی: #غنوش، #تبرک، #غشهد، #غگپا، #غپونه 💢عرضه برق و گاز: #بگیلان، #مبین 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قیستو، #قجام، #قشیر، #قمرو 💢 خودرو: #تشتاد 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لکما 💢 ماشین آلات برقی: #بالبر 💢ماشین آلات: #تکمبا، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فصبا، #فگستر، #فنوال 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شنفت 💢 لاستیک: #پاسا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: #چخزر 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زفجر، #زشگزا ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
تشتاد،BahmanNameh
#تشتاد ✴️ قیمت پایانی ۵،۵۷۰ ریال . ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
تشتاد،BahmanNameh
#تشتاد ✴️ قیمت پایانی ۵،۴۷۰ ریال . ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: #اوان 💢رایانه: #افرا، #آپ 💢 فعالیت های مهندسی: #خبازرس 💢انبوه سازی: #ثغرب، #ثاخت، #کیسون 💢 فعالیت های کمکی: 💢بیمه: #کوثر، #وتعاون، #البرز 💢مخابرات: 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حفارس، #حکشتی، #حتوکا، #توریل، #حبندر 💢 سایرواسطه گری های مالی: #ولشرق، #ولغدر، #ولیز، #ولملت 💢بانکها: #وزمین 💢سرمایه گذاری ها: #پردیس، #وصنعت، #وبرق، #واحیا، #وملت 💢هتل: #سمگا 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کایزد، #کسرا، #سایرا، #سفارود 💢سیمان: #سیدکو 💢کاشی: #کهرام 💢خرده فروشی: #رفاه 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #پارس، #جم، #فارس، #زنجان، #جهرم، #شجم 💢 محصولات دارویی: #دسبحا، #دالبر، #داسوه 💢محصولات غذایی: #غدام، #غاذر، #غویتا 💢 عرضه برق و گاز: #مبین، #بفجر 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وغدیر 💢قند و شکر: #قشهد، #قپیرا 💢خودرو: #خساپا، #خشرق، #خمحرکه، #خچرخش، #تشتاد 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: #لپارس 💢ماشین آلات برقی: #بکابل 💢ماشین آلات: #گلدیرا، #لابسا 💢ساخت محصولات فلزی: #فبستم، #فجوش 💢فلزات اساسی: #فنورد، #فغذیر، #فماک 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پکویر، #پکرمان، #پاسا 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: #شراز 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاوه 💢منسوجات: #نمرینو 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #تکنار، #اپال 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #زدشت ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (82.2M) #فصباح (75.1M) #ثاخت (78.3M) #کترام (24M) #فصبا (37.8M) #نطرین (13.2M) #ثامان (6.4M) #آ س پ (7.1M) #شمواد (670.3K) #ثجنوب (4.8M) #وامیر (183.9K) #سخواف (17.8M) #وثنو (12.1M) #خکاوه (1.6M) #کباده (2M) #قشیر (3.5M) #دهدشت (1.4M) #وفتخار (8.9M) #وسدید (4M) #ثعتما (716.3K) #سباقر (1.1M) #تفیرو (212.4K) #لکما (5.3M) #وهنر (2.5M) #تشتاد (1.5M) #قیستو (817K) #وحافظح (2.8M) #غیوان (428.5K) #پشاهن (49.9K) #گکیش (459.1K) #دزهراوی (3.9K) #خمهر (1M) #دتهران‌ (724.4K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
💎 رضابورس 💎
💎 رضابورس 💎
رتبه: 51
2.8
💎 نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 30 آبان اتکای ولپارس ولکار دسبحا تشتاد فروسیل چکاپا @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
بررسی روند سهام گروه خودرو(قطعات) #خاهن حمایت 550، مقاومت 630 #خپویش حمایت 2200، مقاومت 2350 #خشرق حمایت 1340، مقاومت 1400 #خمهر حمایت 280، مقاومت 340 #خریخت حمایت 580، مقاومت 620 #خچرخش حمایت 2200، مقاومت 2400 #خمحور حمایت 520، مقاومت 570 #خنصیر حمایت 800، مقاومت 1200 #خاذین حمایت 210، مقاومت 280 #خزر حمایت 580، مقاومت 700 #ختور حمایت 430، مقاومت 480 #خمحرکه حمایت 660، مقاومت 750 #خبنیان حمایت 450، مقاومت 550 #ختراک حمایت 400، مقاومت 500 #خوساز حمایت 3200، مقاومت 3600 #خلنت حمایت 1600، مقاومت 1700 #خکمک حمایت 370، مقاومت 450 #خکار حمایت 460، مقاومت 520 #خفنر حمایت 1200، مقاومت 1450 #خرینگ حمایت 1550، مقاومت 1700 #خموتور حمایت 350، مقاومت 380 #خعمرا حمایت 600، مقاومت 700 #تشتاد حمایت 500، مقاومت 600 #بورس_تکنیک vip فنی وآموزشی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 628
2.0
تشتاد،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه خودرو(قطعات) #خاهن حمایت 550، مقاومت 630 #خپویش حمایت 2200، مقاومت 2350 #خشرق حمایت 1340، مقاومت 1400 #خمهر حمایت 280، مقاومت 340 #خریخت حمایت 580، مقاومت 620 #خچرخش حمایت 2200، مقاومت 2400 #خمحور حمایت 520، مقاومت 570 #خنصیر حمایت 800، مقاومت 1200 #خاذین حمایت 210، مقاومت 280 #خزر حمایت 580، مقاومت 700 #ختور حمایت 430، مقاومت 480 #خمحرکه حمایت 660، مقاومت 750 #خبنیان حمایت 450، مقاومت 550 #ختراک حمایت 400، مقاومت 500 #خوساز حمایت 3200، مقاومت 3600 #خلنت حمایت 1600، مقاومت 1700 #خکمک حمایت 370، مقاومت 450 #خکار حمایت 460، مقاومت 520 #خفنر حمایت 1200، مقاومت 1450 #خرینگ حمایت 1550، مقاومت 1700 #خموتور حمایت 350، مقاومت 380 #خعمرا حمایت 600، مقاومت 700 #تشتاد حمایت 500، مقاومت 600 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
پیشگوی بازار🖤
پیشگوی بازار🖤
رتبه: 320
2.6
💢بیشترین رشد #درآمد_کل_سال ب سال قبل👇 #باران، 96500000،00% #تکیمیا. 91326000،00% #معیار،   886،00% #تپکو،  614،00% #غدانه،   555،00% #مفاخر.   408.00% #دسانکو.   401.00% #ناما.   400.00% #آس پ  354.00% #رکیش.   310.00% #ثبهساز.   281.00% #تجلی.    257.00% #وجامی.   246.00% #تکنو.      246.00% #واعتبار.   243.00% #بهپاک.   243.00% #خدیزل   231.00% #قشکر.    220.00% #خاور     219.00% #غکورش.   217.00% #خکاوه.     214.00% #ثمسکن.   212.00% #حگردش.   200.00% #تشتاد.      200.00%
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
تشتاد،کدال۳۶۰
#تشتاد توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 1100399در تاریخ 1402/08/13 به استحضار می رساند علت نوسان سودوزیان دوره منتهی به1402/06/31نسبت به دوره مشابه قبل به شرح نامه پیوست تقدیم میگردد 1402-08-28 08:54:55 (1107774) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
رانت کده
رانت کده
رتبه: 642
4.0
وحید شریف پور #تشتاد ۲ روز هست خرید میزنه #خرید_درصدی_حقیقی @rant_kadeh
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
تشتاد،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
🔸معرفی پایین ترین پی / ای و ارزش بازار گروه #خودرو بعد از گزارش فصل تابستان #خکرمان 3.35 #خاور 4.13 #خدیزل 4.79 #خپویش 5.66 #خکار 5.76 #خبهمن 6.04 #خفنر 6.68 #خزامیا 6.8 #خموتور 7.13 #ناما 7.49 #ختراک 7.67 #خزر 8.54 #خشرق 9.65 #خکاوه 9.97 #خلنت 10.82 #خریخت 11.32 #ختور 11.45 #خچرخش 11.51 #خرینگ 14.51 #خاهن 15.97 #ورنا 17.55 #خنصیر 17.93 #خمحور 23.88 #ختوقا 30.35 #خعمرا 37.31 #خمهر 38.49 #خکمک 42.09 #خوساز 57.93 #خمحرکه 90.13 #تشتاد 90.32 #خبنیان 141.05 #خگستر 167.35 #خفناور 424.59 #خلیبل 1675 ✅ میانگین پی / ای گروه: -5 آخرین بروزرسانی :1402/08/25 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #سپیدار 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #وساخت، #ثاخت، #ثتران، #ثنوسا، #ثقزوی، #ثزاگرس 💢 فعالیتهای کمکی: #تنوین 💢بیمه: #کوثر، #وتعاون، #وآفری 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: #حآسا، #حگردش، #حشکوه 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #واتی، #وایرا، #سنوین، #وصنعت 💢 هتل: 💢محصولات کانی غیرفلزی: #ساذری، #کگاز، #کمینا، #کایزد 💢 سیمان: #سیلام، #سفارس، #سجام، #سلار، #سغرب، #سپاها، #سخواف 💢 کاشی: #کسعدی 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شیران، #شوینده، #شکربن، #شسم، #ممسنی 💢 محصولات دارویی: #کی_بی_سی، #والبر، #دحاوی 💢محصولات غذایی: #غاذر، #غمایه، #غگلپا، #غناب 💢عرضه برق و گاز: #بزاگرس 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا، #وبانک 💢قندوشکر: #قپیرا، #قصفها 💢 خودرو: #خکاوه، #خبنیان، #خمحرکه، #خکمک، #ناما، #خکرمان، #خاهن، #تشتاد 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپیام 💢 ماشین آلات برقی: #بشهاب 💢ماشین آلات: #تکمبا 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فسوژ، #فسازان، #وتوکا، #کیمیا، #فروی، #فوکا 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شزنگ 💢 لاستیک: #پاسا 💢 منسوجات: #نتوس 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #اپال، #کبافق، #وامیر 💢 استخراج سایر معادن: #کماسه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #سپید، #زماهان ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها