sahmeto-pwa

نصب سریع اپلیکیشن سهمتو

سباقر
#

سباقر

سیمان باقران

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل سباقر براساس سیگنال تریدرها

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

طمع

خنثی

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

روند سیگنال های نماد #سباقر

همه
خرید
فروش
هشدار نماد

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها در مورد سباقر

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تاریخ پیام ها:

سیگنال های خرید و فروش #سباقر
از میان پیام های تریدرها در تلگرام،
به وسیله هوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش سباقر
157رتبه تریدر
اسمارت بورس@smartbourse_com

اشتراک گذاری پیام

آموزش سباقر
248رتبه تریدر
safe bourse@safebourse24
#تابلو_خوانی    #فیلتر_نویسی 📅 02/07/01 🟡 حجم مشکوک (#تپولا)(#فنرژی)(#حشکوه)(#کیمیاتک)(#کطبس)(#رافزا)(#شمواد)(#نمرینو)(#ولپارس)(#کرازی) 🔵 بیشترین قدرت خریداران حقیقی (#نیرو)(#خفولا)(#کفرآور)(#تکاردان)(#کساپا)(#نیان)(#فن_افزار)(#دپارس)(#حفارس)(#وهامون) 🟡 بیشترین قدرت فروشندگان حقیقی (#سهرمز)(#ثامان)(#دقاضی)(#قنقش)(#کصدف)(#کنور)(#خعمرا)(#خراسان)(#مارون)(#تماوند) 🔵 بیشترین سرانه خرید حقیقی (#فنرژی)(#خفولا)(#کفرآور)(#ممسنی)(#حفارس)(#فکمند)(#دشیری)(#بکابل)(#شفارا)(#غدشت) 🟡 بیشترین سرانه فروش حقیقی (#فنرژی)(#سهرمز)(#ممسنی)(#ثامان)(#وبرق)(#کصدف)(#خکاوه)(#سباقر)(#حشکوه)(#شمواد) 🔵 بیشترین سرانه خرید حقوقی (#شمواد)(#وپاسار)(#بپاس)(#فملی)(#وبملت)(#ثفارس)(#فارس)(#فزر)(#شپترو)(#دماوند) 🟡 بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی (#حآفرین)(#ولشرق)(#وخاور)(#ثمسکن)(#وهامون)(#کطبس)(#بکابل)(#کیمیاتک)(#تفارس)(#زکوثر) 🔵 بیشترین کد به کد حقیقی به حقوقی (#وبملت)(#وتجارت)(#فملی)(#فولاد)(#شپنا)(#وپاسار)(#شپترو)(#فارس)(#شکربن)(#وکغدیر) 🟡 بهترین P/E ها (#دانا)(#وسین)(#های_وب)(#سایرا)(#وهامون)(#وبملت)(#کابگن)(#والماس)(#وپویا)(#اعتلا) 🔵 بهترین نسبت P/E به گروه (#میهن)(#کوثر)(#دانا)(#ثبهساز)(#اتکای)(#ثجنوب)(#ثغرب)(#ثرود)(#قمرو)(#همراه)(#ولملت)

اشتراک گذاری پیام

آموزش سباقر
321رتبه تریدر
✍سلام و صبح تون بخیر              واچ لیست پیشنهادی 💫گروه عمومی عقاب های بورسی💫           🍀 شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲🍀 #غدشت #شتولی #ونیکی #قچار #کگهر #قیستو #وثنو #سباقر 👇توضیحات مهم👇 1⃣ دوستان عزیز   🌹🌹 واچ لیست گروه عمومی با گروه ویژه فرق داره ...طبق آموزش ها با توجه به تابلو  و  شرایط عرضه و تقاضا 2⃣تمام نمادهایی که در گروه عمومی عقاب ها بعنوان واچ لیست گذاشته میشود یا نمادهایی که تایم بازار سیگنال میشوند ...... فقط در حد پیشنهاد هستش جهت  اعضا گروه عمومی میتونه این پیشنهاد خوب باشه و تمام نمادهای اون روز طبق استراتژی تیم عقاب ها بهتون سود بده ..... و یا اینکه پیشنهاد جذابی نباشه و فقط بین ۱ الی ۲ نماد از بین تمام سیگنال های اون روز بهتون سود بده .... 3⃣تیم عقاب ها هیچگونه مسئولیتی در قبال هیچ کدام از خرید و فروش اعضا ندارد و داشت ..... سود کردی نوش جونت......    💫۱۴۰۲/۰۷/۰۱💫

اشتراک گذاری پیام

آموزش سباقر
252رتبه تریدر
🔴 💢 نمادهایی کهچهارشنبه خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسبزوار، #فولای، #فروژ، #فسرب، #فنورد، #فروس 💢شیمیایی: #پترول، #شپدیس، #پارس، #بوعلی، #شلعاب، #آریا، #شغدیر، #شلرد، #شپلی، #پارسان 💢بیمه: #دانا، #اتکای 💢رایانه:  #سیستم، #مرقام 💢فعالیت‌های ورزشی:  #پرسپولیس، #استقلال 💢بانک:  #دی، #وبصادر، #وبملت 💢انبوه‌سازی: #ثعمرا، #وتوس، #ثالوند، #ثشرق، #ثمسکن، #ثاخت، #ثپردیس، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری: #سدبیر، #سرچشمه، #وبهمن، #ولقمان، #وهامون، #وملت 💢هتل:  #گدنا، #آباد 💢سیمان: #سرود، #ساوه، #سنیر، #سدشت، #سخوز، #سباقر، #سهگمت، #ساراب، #سشمال 💢کاشی:  #کصدف، #کساوه، #کلوند 💢دارویی: #درازک، #تیپیکو، #داسوه، #درازی، #دسینا 💢قند: #قشهد، #قنیشا، #قهکمت 💢غذایی: #غزر، #غکورش، #غبشهر، #غگل، #غنوش، #غویتا 💢خودرو: #خساپا، #خزامیا، #خگستر 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک، #فاذر 💢لاستیک:  #پارتا، #پکرمان، #پلوله 💢نفت: #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز 💢زراعت:  #زفجر، #تلیسه، #زملارد 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بنیرو، #بکام 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #لبوتان، #وتوشه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.   

اشتراک گذاری پیام

آموزش سباقر
209رتبه تریدر
نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 💢فلزات‌اساسی: #فسبزوار، #فولای، #فروژ، #فسرب، #فنورد، #فروس 💢شیمیایی: #پترول، #شپدیس، #پارس، #بوعلی، #شلعاب، #آریا، #شغدیر، #شلرد، #شپلی، #پارسان 💢بیمه: #دانا، #اتکای 💢رایانه:  #سیستم، #مرقام 💢فعالیت‌های ورزشی:  #پرسپولیس، #استقلال 💢بانک:  #دی، #وبصادر، #وبملت 💢انبوه‌سازی: #ثعمرا، #وتوس، #ثالوند، #ثشرق، #ثمسکن، #ثاخت، #ثپردیس، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری: #سدبیر، #سرچشمه، #وبهمن، #ولقمان، #وهامون، #وملت 💢هتل:  #گدنا، #آباد 💢سیمان: #سرود، #ساوه، #سنیر، #سدشت، #سخوز، #سباقر، #سهگمت، #ساراب، #سشمال 💢کاشی:  #کصدف، #کساوه، #کلوند 💢دارویی: #درازک، #تیپیکو، #داسوه، #درازی، #دسینا 💢قند: #قشهد، #قنیشا، #قهکمت 💢غذایی: #غزر، #غکورش، #غبشهر، #غگل، #غنوش، #غویتا 💢خودرو: #خساپا، #خزامیا، #خگستر 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک، #فاذر 💢لاستیک:  #پارتا، #پکرمان، #پلوله 💢نفت: #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز 💢زراعت:  #زفجر، #تلیسه، #زملارد 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بنیرو، #بکام 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #لبوتان، #وتوشه

اشتراک گذاری پیام

آموزش سباقر
307رتبه تریدر
دوستان گرامی سلام صبحتون بخیرو خوشی با صلواتی برمحمد و آل محمد روزتونو صدچندان پربرکت تر شروع کنید بریم به امید خدا با کت شلوارک بدون جوراب و دمپایی چند سهم بررسی کنیم🏇🏇🏇🏇🏇 امروز جنگ روی تابلوهاست یکشنبه هم که تعطیله نور علی نوره🤼‍♂🤼‍♂🤼‍♂🤼‍♂🤼‍♂ آراس ای این یار محبوب ❤️💙❤️💙❤️پارتی بازی برای پرسپولیسی‌ها  سه دل قرمز و دو دل  ابی😜 #قشرین دیروز تو بازار متلاطم با آراس ای جذاب و مکمل چارت از منفی به صف خرید نشست 🥷🥷🥷🥷🥷 و اما امروز 🧌🧌🧌🧌🧌 #سباقر این یار شیرین سخن تو همین چندوقته با آراس ای سود داده که بازهم داره جذاب میشه🤠🤠🤠🤠🤠 #خبنیان سهم پروژه محور بازار هم مدتهاست در حال ریزشه واچ داشته باشید آراس ای منطقه جذاب  👻👻👻👻👻 #فلات منفی امروز ایجاد واگرایی مثبت میکنه و آراس ای محدوده عشق بازی🕺💃🕺💃🕺 #برکت فعلا چیز بدی تو چارت نمیبینم مگه اینکه بجای ورود به ابر خاطرات بازیگردان بخواد ابر رو دور بزنه هم فرسایشی میشه هم مقداری افت داره ولی موینگ همچنان مثل یه مرد زیرشو گرفته💪💪💪💪💪 #خاور مدتهاست در حال کف مالی و کفسابی و کفسازیت که تا 340 تا 335رو از دست نده مشکلی نداره همونگونه که تا بالای 375تا 380تثبیت نده جایی رفت 🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂ بازار رو در دوکلمه حد سود و زیان خلاصه کنید از هفته بعد گزارش‌ها میاد لباس مجلسی آماده کنید🦸‍♀🤵‍♀🦸‍♀🤵‍♀🦸‍♀🚀🚀 بهترین ها رو براتون آرزومندم ارادتمند همگی کیهانی 29شهریور 1402🙏🙏🙏🙏🙏

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#سباقر

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی
شرکت های همگروه
 • نماد
 • آخرین
 • پایانی
 • ارزش بازار
 • حجم
 • نمودار
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
دیدگاه ها


جذب سرمایه
 • سرمایه گذاری روی سهمتوبه زودی
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سهمتو چطور کار می‌کند؟
  سهمتو اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. با کمک سهمتو می‌توانید توجه تحلیل‌گران به سهم‌های مختلف را ارزیابی نمایید و به واسطه این تحلیل خرید و فروش موفق‌تری را تجربه نمایید. فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  استفاده از خدمات سهمتو به معنی خواندن ، فهمیدن و پذیرش کلیه قوانین و مقررات سهمتو است. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و استفاده از سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  سیاست‏‌های حریم خصوصی سهمتو
  سهمتو به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از داده‌های شخصی شماست. در این راستا قوانین و مقررات زیر در سهمتو رعایت می‌گردد:
  1. سهمتو تنها اطلاعات شخصی شما شامل داده‌های هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، نام کاربری یا هر نوع شناسه مشابه، تاریخ تولد و جنسیت و داده‌های تماس اعم از آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن و داده‌های فنی شما آدرس IP، موقعیت جغرافیایی، سیستم عامل و اطلاعات سایر فناوری‌هایی که از آن‌ها برای اتصال به سایت استفاده می‌کنید را ممکن است جمع‌آوری کند. اما هیچ یک از گروه‌های خاص داده‌های شخصی در مورد شما را شامل جزئیات مربوط به نژاد یا قومیت، عقاید مذهبی یا فلسفی، زندگی جنسی، جهت‌گیری جنسی، نظرات سیاسی را جمع‌آوری نخواهد کرد.
  2. سهمتو از داده‌های شخصی شما فقط برای اهدافی که از ابتدا جمع‌آوری برای آن صورت گرفته است استفاده خواهد کرد؛ مگر آنکه لزوم استفاده معقول آن برای هدفی دیگر را در نظر بگیریم و آن هدف با هدف اولیه سازگار باشد.
  3. سهمتو ممکن است از روش‌های مختلف داده‌های تبلیغاتی را برای شما ارسال نماید. شما می‌توانید در هر زمانی از طریق لینک انصراف که ذیل پیام‌های تبلیغاتی ارسالی به شما درج شده یا از طریق تماس با ما، از ما یا اشخاص ثالث بخواهید که ارسال پیام‌های تبلیغاتی را متوقف کنند.
  4. سهمتو می‎تواند داده‌های مرتبط با شما را در اختیار اشخاص ثالث داخلی و خارجی قرار دهد. اما در هر صورت، همه اشخاص ثالث را ملزم می‌کنیم که امنیت داده‌های شخصی شما را حفظ کنند و از این داده‌ها مطابق با قانون استفاده نمایند.
  کاربر سهمتو موارد زیر را می‌پذیرد:
  • سلب مسئولیت: ۱. هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
   ۲. سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنال‌های ارائه شده در شبکه های اجتماعی را جمع‌بندی، منتشر و ارزیابی می‌کند.
  • سایت سهمتو اجازه ارسال پیامک به کاربران برای اطلاع‌رسانی خدمات و سرویس‌های مختلف مانند دیده‌بان، اخبار بازار، نظرسنجی، کمپین‌های اختصاصی و کد ورود را دارد.
  • تلاش سهمتو ارائه‌ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته در طول شبانه روز خواهد بود. لیکن در صورت وقوع حوادث مختلف، یا وقوع خطا در خدمات، مشکل را مرتفع نموده و ارائه‌ی خدمات را از سر خواهد گرفت. در این موارد امکان تمدید اشتراک برای کاربران وجود خواهد داشت اما سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی را بر عهده سهمتو نخواهد بود.
  • در صورت وقوع خسارت به سایت، در اثر فعالیت‌های غیر قانونی کاربر، سایت سهمتو می‌تواند طبق قانون نسبت به مطالبه‌ی آن اقدام کند. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات از خدمات سایت استفاده کنید.
  • کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع‌رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند و در صورت عدم اعلام اطلاعات صحیح سهمتو امکان تعلیق فعالیت کاربر را خواهد داشت.
  • امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  • هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  • کاربران در صورت تمایل به استفاده از تصویر پروفایل، موظف هستند تا از تصاویر متعارف استفاده کنند. در غیر این صورت تصویر از پروفایل کاربر حذف خواهد شد.
  • کاربران موظف هستند در بخش نظرات سایت سهمتو از انجام تبلیغات، ثبت نظرات توهین آمیز و خلاف موازین جمهوری اسلامی، افترا، نظرات سیاسی غیر متعارف، توهینهای قومیتی و مذهبی، بیان اخبار و تحلیلهای کذب برای ایجاد جو در بازار و هر گونه اقدامی که مصداق محتوای مجرمانه شناخته میشود، خودداری کنند.
  • سهمتو این حق را دارد که نظرات ارسال شده در سایت را متناسب با قوانین سایت و نظر خود، حذف یا ویرایش کند.
  • کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.
  • اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  • هرگونه اخلال در زیرساخت شبکه اینترنت یا زیرساخت های ارتباطی مانند انواع پروتکل های ارتباطی یا سامانه پیامک که باعث ایجاد مشکل در سایت سهمتو، دسترسی ها و رابط کاربری سایت و خدمات رسانی به کاربران سایت می شود از عهده سهمتو خارج است.
  • سهمتو در هر زمانی میتواند با اطلاع‌رسانی به کاربران نسبت به تغییر تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود اقدام کند.
  • قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه سهمتو هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • اگر هر سوالی در مورد این توافق‌نامه دارید و یا می‌خواهید به هر دلیلی با شرکت تماس داشته باشید لطفاً با قسمت پشتیبانی شرکت در تماس باشید.
  خط‌ مشی رازداری افزونه سهمتو:
  • افزونه‌ی سهمتو جهت استفاده در هر مرورگر تنها از طریق فروشگاه‌های معتبر متعلق به آن مرورگر ارائه خواهند شد.
  • جمع اوری داده از مشتری: افزونه سهمتو آدرس سایت هایی که کاربران در مرورگر وارد می کنند را بررسی می کند و داده ی دیگری از کاربر جمع آوری نمی کند.
  • دسترسی‌های مورد نیاز افزونه به شرح زیر است: “activeTab”, “tabs”: این مجوز به ‌منظور دسترسی به آدرس وب‌سایت‌ استفاده می شود تا اگر آدرس وب سایتی که در لیست وب سایت های مورد پشتیبانی افزونه باشد فراخوانی شود، افزونه به درستی اجرا شود و اطلاعات تکمیلی را در اختیار کاربر قرار دهد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما
 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟


تمام حقوق برای شرکت سهمتو محفوظ میباشد 1402