#وشهر

بانک شهر

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وشهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

در بین بانکی ها #وپست #وبصادر #وتجارت #سمایه #وسینا #وگردش #وشهر #ونوین #وملل #وخاور در محدوده مثبت تابلو در حال معامله می‌باشند. #وبملت و #وپاسار با تعادل در معاملات هیجان را از معاملات خود دور کرده اند.

@ChanelVIP1354

آموزش وشهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

معاملات گروه بانک نیز متعادل و با گرایش مثبت اغاز شده است. #وپست از تقاضای نسبتا بهتری برخوردار است.#وبملت #وبصادر #وتجارت #وشهر #ونوین #وسینا #وملل #وگردش #سامان معاملاتی مثبت و متعادل را دارند. #وپاسار و #وپارس با تعادل در منفی ها با فشار فروش بیشتری در حال داد و ستد می‌باشند.

@ChanelVIP1354

آموزش وشهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

#وبملت #وملل #وشهر از نمادهای با گرایش مثبت گروه بانکی هستند. مابقی گروه عمدتا فشار فروش را احساس میکنند. #وتجارت هم با محدود کردن دامنه نوسانات در منفی ها آماده کشیدن رنج معاملات به مثبت تابلو می‌باشد.

@ChanelVIP1354

آموزش وشهر
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

🔹حجم مشکوک

#خمحرکه #خموتور #رنیک #وآرین #شگل #فافزا #خمهر #کساپا

🔹ورود پول هوشمند

#سمازن #فسپا #خموتور #وتوصا #بکهنوج #وشهر #سیستم #ودی #غپینو #فوکا

🔹نمادهای دارای خرید گروهی

#پالایش #فگستر #شپنا #ودی #سمازن #سبهان #پتایر #گشان #ساراب #خمحرکه #دارا_یکم #خموتور #کرازی

📆1400/03/22

╭┈──────「💯」

╰➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

آموزش وشهر
چراغ بورس@cheragh_bourse
امتیاز:0
دنبال کننده:23.9K

#لحظه_به_لحظه

بانکی ها نیز با نوسان قیمت داد و ستد می شوند .

#وبملت ، #وبصادر، #ونوین ، #وسینا، #پست با گرایش منفی و #وتجارت، #وپارس، #وپاسار ، #وملل، #وشهر، #وکار با گرایشی مثبت متعادل اند .

@cheragh_bourse

نمایش بیشتر

آموزش وشهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

معاملات در گروه بانک نیز پس از آغازی منفی به تعادل خوبی در محدوده صفر تابلو رسیده است. #وبصادر #وتجارت #وپارس #وپاسار #وشهر #وملل در این لحظات نوسانات مثبت را تجربه میکنند. #وبملت و #وپست نیز آماده استقبال از خریداران و ورود به محدوده مثبت می‌باشند. #ونوین کمی با فشار فروش بیشتر معامله می‌شود.

@ChanelVIP1354

آموزش وشهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

تعادل در معاملات بانکی ها نیز سایه افکنده است. #وپست در این گروه از تقاضای بهتری برخوردار است. #وبملت #وبصادر #وتجارت #وپارس #وپاسار #ونوین #وشهر #وسالت #وسینا #وملل #وکار #سامان #وآیند همگی مثبت و اکثرا در محدوده صفر تا مثبت یک تابلو در حال نوسان می‌باشند.

@ChanelVIP1354

آموزش وشهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

بانکی ها متعادل داد و ستد می شوند.#وبملت #وبصادر #وپست با گرایش منفی و #وتجارت #وپارس,#وپاسار #ونوین #وشهر #وملل #وسینا با گرایشی مثبت متعادل هستند.

@ChanelVIP1354

آموزش وشهر
چراغ بورس@cheragh_bourse
امتیاز:0
دنبال کننده:23.9K

#لحظه_به_لحظه

بانکی ها متعادل داد و ستد می شوند.

#وبملت, #وتجارت, #وبصادر, #وپست با گرایش منفی و #وپارس, #وپاسار, #ونوین, #وشهر, #وملل, #وسینا با گرایشی مثبت متعادل اند.

@cheragh_bourse

نمایش بیشتر

آموزش وشهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

شرایط در گروه بانک از تعادل خوبی برخوردار می‌باشد. #وتجارت #وبصادر #وپارس #وپاسار #ونوین #وشهر #وملل #وپست با گرایش مثبت و محدود کردن دامنه نوسان در انتظار روشن شدن شرایط عرضه و تقاضا در #بازار هستند. #وبملت هم با فشار فروش بیشتری در منفی تابلو در انتظار افزایش تقاضا می‌باشد.

@ChanelVIP1354

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد