ورود/ثبت‌نام

سبزواسبزوا

آخرین معامله1.98%۴٬۵۸۰
اضافه کردن به دیده‌بان
133
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
56%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سبزوا:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۹ / ۳ / ۱۴۰۳ : 1 - #گکوثر 2 - #بجهرم 3 - #ولشرق 4 - #های_وب 5 - #زبینا 6 - #شوینده 7 - #برکت 8 - #دسانکو 9 - #حریل 10 - #اپرداز 11 - #زگلدشت 12 - #اوان 13 - #دتوزیع 14 - #فروی 15 - #ومهان 16 - #زکوثر 17 - #آریا 18 - #صبا 19 - #شستا 20 - #غزر 21 - #رنیک 22 - #بگیلان 23 - #زدشت 24 - #بزاگرس 25 - #زشریف 26 - #فسازان 27 - #تاصیکو 28 - #شبصیر 29 - #سبزوا 30 - #شپدیس 31 - #شتران 32 - #پارسان 33 - #شتوکا 34 - #بنو 35 - #ساینا 36 - #خدیزل 37 - #بالاس 38 - #پترول 39 - #شبندر 40 - #حخزر 41 - #افرا 42 - #آرمان 43 - #کپرور 44 - #غمینو 45 - #بمولد 46 - #چخزر 47 - #شاوان 48 - #رکیش 49 - #فارس 50 - #امین 51 - #بذر 52 - #افق_ملت 53 - #پادا 54 - #دارا_یکم 55 - #پالایش 56 - #وبازار 57 - #شاخص_بازار_اول_فرابورس 58 - #شاخص_اطلاعات_و_ارتباطات 59 - #شاخص_فنی_مهندسی 60 - #شاخص_ارکان_و_نهادهای_مالی 61 - #کاردان 62 - #ثروتم 63 - #آساس 64 - #الماس 65 - #ضمان 66 - #ثنا 67 - #توان 68 - #ترمه 69 - #دریا 70 - #شتاب 71 - #داریوش 72 - #ویستا 73 - #زیتون 74 - #انار 75 - #رماس 76 - #پتروما 77 - #تاراز 78 - #صنم 79 - #آرام 80 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ 81 - #بهیر 82 - #حشکوه 83 - #بیوتیک 84 - #کاریز 85 - #بیمه_پردیس 86 - #تپسی 87 - #ناما 88 - #سپید 89 - #مدیریت 90 - #شاخص_استخراج_نفت_جز_کشف 91 - #شاخص_وسایل_ارتباطی 92 - #شاخص_خودرو 93 - #شاخص_چندرشته_ای_صنعتی 94 - #شاخص_بانک_ها 95 - #شاخص_سایر_مالی 96 - #شاخص_مالی 97 - #شاخص_آزاد_شناور 98 - #شاخص_لاستیک 99 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی 100 - #فصبا 101 - #انرژی 102 - #شاخص_بازار_اول 103 - #شاخص_۵۰_شرکت_فعال_تر 104 - #شاخص_محصولات_چرمی 105 - #شاخص_محصولات_کاغذی 106 - #ذوب 107 - #قشهد 108 - #خبنیان 109 - #تپکو 110 - #قپیرا 111 - #لسرما 112 - #شبهرن 113 - #تپمپی 114 - #قشکر 115 - #فاراک 116 - #لخزر 117 - #غبهنوش 118 - #دقاضی 119 - #شسینا 120 - #خزر 121 - #پسهند 122 - #خپارس 123 - #وبیمه 124 - #وآذر 125 - #هجرت 126 - #پیزد 127 - #قزوین 128 - #کدما 129 - #ونفت 130 - #شگل 131 - #خکمک 132 - #ختور 133 - #قصفها 134 - #شفارس 135 - #کساوه 136 - #سرود 137 - #قاسم 138 - #کفپارس 139 - #پلاسک 140 - #کرماشا 141 - #غصینو 142 - #غنوش 143 - #قمرو 144 - #قنیشا 145 - #قلرست 146 - #وتوشه 147 - #وملی 148 - #وغدیر 149 - #غویتا 150 - #شپارس و ...

نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فخوز، #فتوسا، #فصبا، #فباهنر، #فجر، #فسازان 💢شیمیایی: #شفام، #نوری، #پترول، #تاپیکو، #شپلی 💢صندوق:#افران، #موج، #اهرم، #آگاس، #یاقوت، #دارایکم، #لبخند 💢بانک: #وپارس، #وبصادر 💢رایانه:#فن_افزار، #توسن 💢اطلاعات:#آسیا_تک، #های_وب 💢فراکابها:#انرژی، #فرابورس 💢بیمه: #بخاور 💢انبوه‌سازی: #ثفارس، #ثشاهد، #کرمان، #وآذر، #کیسون، #وتوس، #ثاخت 💢مخابرات:#اخابر 💢کاشی:#کحافظ، #کلوند 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولتجار 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کمرجان، #کرازی 💢حمل‌ونقل:#حکشتی، #حفارس، #حآسا، #حگردش 💢سیمان:#سبزوا، #ساوه 💢سرمایه‌گذاری:#شهر، #واعتبار، #داتام، #وخارزم، #وآتوس، #وتوسم، #پردیس 💢قند:#قثابت، #قصفها، #قچار، #قیستو 💢غذایی:#غویتا، #غزر، #عالیس، #غگل، #بهپاک 💢دارویی:#بیوتیک، #دتولید، #دسینا 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تپکو، #گلدیرا، #تمحرکه 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بموتو 💢خودرو: #خپارس، #خبهمن، #خودرو، #خگستر، #فنر، #خکمک، #خساپا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک 💢زراعت:#سپید، #زکوثر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢نفت: #شبندر، #شپنا، #شبریز 💢لاستیک:#پلاسک 💢استخراج‌نفت: #حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کرومیت، #کاما ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سبزوا بهتر است؟

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فخوز، #فتوسا، #فصبا، #فباهنر، #فجر، #فسازان 💢شیمیایی: #شفام، #نوری، #پترول، #تاپیکو، #شپلی 💢صندوق:#افران، #موج، #اهرم، #آگاس، #یاقوت، #دارایکم، #لبخند 💢بانک: #وپارس، #وبصادر 💢رایانه:#فن_افزار، #توسن 💢اطلاعات:#آسیا_تک، #های_وب 💢فراکابها:#انرژی، #فرابورس 💢بیمه: #بخاور 💢انبوه‌سازی: #ثفارس، #ثشاهد، #کرمان، #وآذر، #کیسون، #وتوس، #ثاخت 💢مخابرات:#اخابر 💢کاشی:#کحافظ، #کلوند 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولتجار 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کمرجان، #کرازی 💢حمل‌ونقل:#حکشتی، #حفارس، #حآسا، #حگردش 💢سیمان:#سبزوا، #ساوه 💢سرمایه‌گذاری:#شهر، #واعتبار، #داتام، #وخارزم، #وآتوس، #وتوسم، #پردیس 💢قند:#قثابت، #قصفها، #قچار، #قیستو 💢غذایی:#غویتا، #غزر، #عالیس، #غگل، #بهپاک 💢دارویی:#بیوتیک، #دتولید، #دسینا 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تپکو، #گلدیرا، #تمحرکه 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بموتو 💢خودرو: #خپارس، #خبهمن، #خودرو، #خگستر، #فنر، #خکمک، #خساپا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک 💢زراعت:#سپید، #زکوثر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢نفت: #شبندر، #شپنا، #شبریز 💢لاستیک:#پلاسک 💢استخراج‌نفت: #حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کرومیت، #کاما ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
سبزوا،بنیادی،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند

#سبزوا #گزارش فروش اردیبهشت ماه 1403 ✅ سیمان لار سبزوار (سبزوا) موفق به فروش 63.5 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه 1403 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 97.51 درصد افزایش داشت. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد. 💵فروش صادراتی 5.32 میلیارد تومان ❇️همچنین فروش کل شرکت در سال 1403به رقم 97.61 میلیارد رسید که نسبت به مشابه سال قبل66.85 درصد افزایش یافت. 💵 صادرات کل سال 1403به رقم 8.72 میلیارد تومان رسید. 🔸تعداد سهام 3.76میلیارد 🔸پی برای 16.29 🔸پی برای گروه6.71 🔸ارزش بازار 1,662 میلیارد تومان 🔻بررسی بازدهی سهام: بازدهی 14 روز: -18% بازدهی 28 روز: -25% بازدهی 42 روز: -23% بازدهی 56 روز: -28% با ارسال این گزارش در کانال و گروه های بورسی از سهام خود حمایت کنید🌷 @dndir

نوع سیگنال: خنثی
17 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۸۰
اشتراک گذاری
بورس ویو
بورس ویو
رتبه: 1306
2.1
سبزوا،بورس ویو

#سبزوا

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 1058
2.3
سبزوا،عقاب‌‌های‌ بورسی

#سبزوا 🔥👌 جا مونده از لیست مشاوره دیروز کلی بهت تاکید کردیم امروز میترکونه چطور شد 👆😂👆 صف به صف خوشگل از تیم عقابها  💪

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
رتبه: 976
3.3
سبزوا،بنیادی،کارگزاری فیروزه آسیا

🔴 "سبزوا " در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۶۳۴,۹۵۳ میلیون ریال از محل فروش محصولات خود در بازارهای داخل و خارجی درآمد شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۷% و نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته حدود ۵۱% افزایش یافته است. همچنین نسبت درآمد ۲ ماهه ابتدایی امسال به کل بهار سال ۱۴۰۲ برابر ۱۰۳% می‌باشد. در اردیبهشت ماه میزان تولید مجموع سیمان و کلینکر نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نزدیک ۶۰% و میزان فروش حدود ۵۶% افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که شرکت تا اردیبهشت ماه فروش کلینکر نداشته و در اردیبهشت این محصول به سبد محصولات قابل فروش شرک در داخل کشور اضافه شده و همچنین در این ماه محصول سیمان را صرفاً صادر کرده که حدود ۸% از درآمد شرکت در ماه مذکور از این طریق حاصل گردیده است. انتظار داریم با توجه به ظرفیت‌های تولیدی فعلی در صورت ادامه‌دار بودن روند صعودی صادراتی شرکت و کاهش محدودیت‌های انرژی و همچنین کنترل هزینه‌های آن، شرکت بتواند درآمد و سودآوری خود را افزایش بیشتری دهد. #کارگزاری_فیروزه_آسیا #نوتیفروزه #کدال #سبزوا @FirouzehAsiaBrokerage

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
سبزوا،بنیادی،بورس‌ اتومات

#سبزوا عملکرد اردیبهشت ۱۴۰۳ و مقایسه با فروردین و اسفند سبزوا این شرکت در اردیبهشت فروش 63.5 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 86.0 درصدی نسبت به فروردین و رشد 54.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه زمستان دارد. سبزوا در زمستان با فروش 123.8 میلیارد تومان به سود خالص -2.2 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل -6.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 4,511.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
Golden Goal🎖
Golden Goal🎖
رتبه: 1201
2.7

#سبزوا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به  1403/02/31 شرکت #سیمان_لار_سبزوار ▪️ شرکت سیمان لار سبزوار طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 مبلغ معادل 634,953 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97 درصد رشد داشته است. ▪️ سبزوا با سرمایه ثبت شده 3,757,798 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1403/06/31 مبلغ 3,576,492 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد رشد داشته است

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری

✅ این سیمانی اردیبهشت گرمی داشت به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت سیمان لار سبزوار در 8 ماهه منتهی به اردیبهشت 1403 حدود 358 میلیارد تومان فروش داشته است. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۱
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار