ورود/ثبت‌نام

مادیرامادیرا

آخرین معامله4.98%۶٬۳۲۰
اضافه کردن به دیده‌بان
78
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
79%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز مادیرا:
فیلتر
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1024
2.6
📌ورود پول هوشمند ؛ گروه ها/نمادها   مورد استقبال بازار ؛ فلزات ؛ #فولاد #فملی #ارفع #هرمز #فباهنر #کاوه شاخص سازها ؛ #شپنا  #شتران #خگستر  #ورنا #ونوین #رمپنا #زاگرس #وتجارت #بوعلی #ونیرو کانی ها و ... ؛ #کاما #کرومیت #کتوکا #کهمدا #سرچشمه تک سهم ها ؛ #دامین #مادیرا #حفاری #وپترو #مبین #بورس_تکنیک
نوع سیگنال: خنثی
2 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
خرید گروهی🖤
خرید گروهی🖤
رتبه: 956
3.3
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از مادیرا بهتر است؟
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1099
3.3
#مادیرا صف چهارم❤️✅
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 81
2.5
🔝 برترین های بازار 📅 1403-02-01 ✅ گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات 💎 فلزات اساسی 👈 627 میلیارد تومان 💎 خودرو و ساخت قطعات 👈 561 میلیارد تومان 💎 محصولات شیمیایی 👈 362 میلیارد تومان ✅ بیشترین ارزش معاملات 🥇 فزر 👈 223.7 میلیارد تومان 🥈 فولاد 👈 165.5 میلیارد تومان 🥉 خودرو 👈 160.7 میلیارد تومان ✅ بیشترین ورود نقدینگی حقیقی 🥇 فولاد 👈 93 میلیارد تومان 🥈 فملی 👈 70 میلیارد تومان 🥉 شپنا 👈 57 میلیارد تومان ✅ بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید 🥇 دجابر 👈 5.6 برابر 🥈 بمیلا 👈 5.4 برابر 🥉 چخزر 👈 5.2 برابر ✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه 🥇 ارفع 👈 20.8 برابر 🥈 حاریا 👈 14 برابر 🥉 پلوله 👈 11 برابر ✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی 🥇 فسدید 👈 118.82 برابر 🥈 حاریا 👈 71.48 برابر 🥉 فماک 👈 27.14 برابر ✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت 🥇 مهریران 👈 حجم برابر 19.5 % شناور 🥈 واعتبار 👈 حجم برابر 8.3 % شناور 🥉 خلنت 👈 حجم برابر 6.5 % شناور ✅ بیشترین ارزش خرید حقیقی 🥇 فزر 👈 180میلیارد تومان 🥈 فولاد 👈 156میلیارد تومان 🥉 خودرو 👈 138میلیارد تومان ✅ بیشترین ارزش خرید حقوقی 🥇 فزر 👈 43 میلیارد تومان 🥈 شستا 👈 40 میلیارد تومان 🥉 ارفع 👈 30 میلیارد تومان ✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ 🥇 فولاد 👈 80.7 میلیارد تومان معادل 49 % ارزش کل معاملات 🥈 شپنا 👈 60.4 میلیارد تومان معادل 41 % ارزش کل معاملات 🥉 فملی 👈 59.5 میلیارد تومان معادل 48 % ارزش کل معاملات ✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته 🥇 فن افزار 👈 123.3 میلیارد تومان 🥈 ولصنم 👈 10.3 میلیارد تومان 🥉 اسیاتک 👈 9.1 میلیارد تومان ✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته 🥇 فن افزار 👈 123.3 میلیارد تومان 🥈 اسیاتک 👈 21.3 میلیارد تومان 🥉 مادیرا 👈 10.9 میلیارد تومان ✅ بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی 🥇 کنورح 👈 39.6 % اختلاف 🥈 وتوسکاح 👈 33.7 % اختلاف 🥉 فولاژح 👈 21.5 % اختلاف ✅بیشترین اختلاف قیمت و NAV 🥇 دارا یکم 👈 65.3 % اختلاف 🥈 پالایش 👈 29.1 % اختلاف 🥉 خلیج 👈 7.4 % اختلاف
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 363
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (238) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (161.7M) #دکوثر (29.2M) #فملی (38.8M) #کاما (79.1M) #چنوپا (3.2M) #ونوین (66.7M) #بوعلی (2.1M) #کرومیت (6.2M) #ثزاگرس (1.3M) #شپنا (19.8M) #نوری (620.8K) #دامین (13.4M) #پتایر (47M) #داوه (8.7M) #مادیرا (15M) #شصفها (519.2K) #خگستر (17.2M) #شفارا (12.2M) #کماسه (11.9M) #فباهنر (15.3M) #وتجارت (55.7M) #شبندر (5.8M) #ذوب (150.9M) #کرمان (59.6M) #شمواد (26M) #ثباغ (5M) #فرود (15.7M) #فرابورس (8.1M) #غبهار (3.6M) #تپکو (25M) #ومشان (11.3M) #ورنا (7.5M) #فلوله (17.6M) #شگستر (34.6M) #اسیاتک (7.4M) #وملی (224.8K) #سمگا (18.1M) #ثاخت (11.6M) #ممسنی (3.5M) #جم پیلن (267.2K) #خپارس (47M) #خساپا (16.9M) #ارفع (1.7M) #کالا (5.6M) #هرمز (10M) #دانا (13.4M) #گنگین (1M) #فجر (7.3M) #کلوند (7.9M) #شتران (11.9M) #انرژی (1.6M) #نبروج (1.8M) #غفارس (3.7M) #وجامی (14.4M) #نخریس (1.3M) #دهدشت (2M) #ثتوسا (533.2K) #وساپا (6.7M) #زپارس (0.9M) #کازرو (2M) #سرچشمه (6.2M) #وایرا (6.7M) #خزامیا (4.2M) #سلار (9.4M) #کابگن (1.8M) #خودکفا (5M) #شگویا (1.5M) #فسبزوار (621.2K) #پکرمان (1.2M) #ثتران (2.1M) #بورس (4.2M) #کدما (358.8K) #فمراد (1.9M) #شتوکا (2.2M) #اوان (2.1M) #شستا (19.3M) #سپیدار (205.6K) #گدنا (2.9M) #شسینا (5M) #ساذری (1.8M) #کویر (8.2M) #شاروم (1.5M) #فاراک (10.3M) #دزهراوی (3.1M) #سیتا (1.7M) #خکرمان (2.7M) #بفجر (370.5K) #شبصیر (873.9K) #ولساپا (13.9M) #حفاری (2M) #بهپاک (4.5M) #تبرک (1M) #ختوقا (2.5M) #وثخوز (200.2K) #زشگزا (1M) #وتعاون (13.6M) #کرازی (10.2M) #شتهران (1.1M) #غشان (2.8M) #تفیرو (137.1K) #رنیک (1.3M) #وبصادر (6M) #کروی (1.8M) #گلدیرا (2.2M) #ثرود (598.4K) #سصفها (361K) #سکارون (3.1M) #خکاوه (404.8K) #فنر (1M) #خمحرکه (1.3M) #خمهر (3M) #فگستر (2.7M) #واعتبار (2.4M) #لپارس (319.3K) #تاپکیش (1.7M) #خزر (1.6M) #وزمین (2.5M) #وتوصا (7.9M) #رمپنا (52.4K) #قاسم (2.1M) #والماس (2.8M) #فتوسا (1.1M) #زاگرس (58.2K) #غیوان (360.3K) #ثنام (4M) #شرنگی (303K) #برکت (633.4K) #بیوتیک (290.1K) #ثالوند (614.7K) #غچین (787.1K) #قثابت (2.4M) #البرز (2.1M) #کهمدا (1.2M) #کبافق (205.6K) #ودی (628.2K) #حسیر (480.4K) #کیسون (2.6M) #وپارس (431.5K) #کقزوی (206K) #دتماد (6.5K) #وسین (2.7M) #ثشاهد (277.4K) #سامان (3.2M) #فرآور (154.7K) #شفارس (2.9M) #دتهران‌ (10.4M) #ساوه (27.6K) #نوین (3.5M) #ودانا (566.6K) #کیمیا (1.7M) #وسپهر (1.3M) #دتوزیع (185.6K) #غشهداب (2M) #بکام (1.8M) #کتوکا (426.4K) #فسرب (1.1M) #بترانس (2.4M) #شکف (203.3K) #ختور (1.2M) #قهکمت (359K) #بکابل (317.3K) #پرسپولیس (2.3M) #کفپارس (1.1M) #کاوه (318K) #ما (1.2M) #فالوم (293.7K) #بالبر (159.8K) #غسالم (756.8K) #فروی (1M) #ونیرو (587.7K) #آبین (844.1K) #کمرجان (387.5K) #دفارا (111.7K) #بنو (791.3K) #وتوس (175.9K) #آبادا (217.6K) #جوین (1.1M) #معیار  (769.6K) #فنوال (402.3K) #تلیسه (533.1K) #پیزد (770.5K) #بالاس (78.7K) #بسویچ (565.8K) #حشکوه (1M) #شلرد (334.3K) #وصنعت (1.2M) #واحصا (84.1K) #ثامید (1.3M) #مبین (219.1K) #شپاس (76.6K) #فسازان (485.8K) #کاذر (370.3K) #خبهمن (1.3M) #نطرین (205.9K) #پاسا (150.6K) #پترول (426.7K) #دشیری (15K) #سباقر (95.2K) #ساینا (49.5K) #ثمسکن (177.4K) #ومعلم (340.8K) #استقلال (1.1M) #غدام (38.9K) #کلر (32.3K) #کوثر (407.5K) #خاذین (435.1K) #سمتاز (23.2K) #حآسا (132.3K) #ورازی (6K) #ثعمرا (51.5K) #شپترو (425.7K) #باران (643.1K) #مدیریت (297.9K) #وبوعلی (375.9K) #سخاش (285K) #شهر (486.5K) #ثبهساز (308.7K) #چکاپا (126.6K) #سفار (2.9K) #دسانکو (50.4K) #خبازرس (32.4K) #اتکام (107.8K) #زبینا (134.6K) #زشریف (11.7K) #تجلی (106.3K) #قاروم (4.7K) #خدیزل (94.4K) #پخش (13.7K) #غکورش (4.5K) #وکادو (13K) #قچار (39.6K) #رکیش (142K) #خعمرا (38.4K) #دسبحان (13.2K) #غمایه (425) #ختراک (18.8K) #تاصیکو (6.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
🟢🟢🟢سومین #خرید_گروهی 🟢🟢🟢 #مادیرا (بازار فرابورس) تعداد خریداران: 1 نفر هر کد حقیقی: 382 میلیون تومان جمعاً: 382 میلیون تومان قیمت: 6,320 (%4.98+) قدرت خریدار به فروشنده: 1.51 🕘 11:56:56 🗓 1403/02/01 🆔 @SmBan 🆔 @SmBanGroup 🆔 @SmBanPVBot👈کانالهای خصوصی سهام بان 🆔 @SmBanBot👈بات دیده بان
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1024
2.6
خریدهای گروهی ؛  🕙 #مادیرا #خودران#فولاد #ونیرو #ورنا #وساپا #خگستر #بوعلی #کاما  #شپنا 1403/02/01
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
🔴🔴#مادیرا سومین #فروش_حقیقی در قیمت 6,320 ( 4.98% ) در صف خرید ساعت: 09:55 1 نفر مجموعا 1,264میلیون تومان قدرت خریدار: 1.6 م.سی روز: 1.8 | سرانه حقیقی: 79 م.سی روز: 0 قیمت پایانی 6,320 ( 4.98% ) @TSE_Detect ۱۴۰۳/۲/۰۱ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴ششمین #فروش_گروهی 🔴🔴🔴 #مادیرا (بازار فرابورس) تعداد فروشندگان: 2 نفر هر کد حقیقی: 790 میلیون تومان جمعاً: 1 میلیارد و 580 میلیون تومان قیمت: 6,320 (%4.98+) قدرت خریدار به فروشنده: 2.71 🕘 09:06:42 🗓 1403/02/01 🆔 @SmBan 🆔 @SmBanGroup 🆔 @SmBanPVBot👈کانالهای خصوصی سهام بان 🆔 @SmBanBot👈بات دیده بان
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۲۰
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴سومین #فروش_گروهی 🔴🔴🔴 #مادیرا (بازار فرابورس) تعداد فروشندگان: 1 نفر هر کد حقیقی: 821 میلیون تومان جمعاً: 821 میلیون تومان قیمت: 6,320 (%4.98+) قدرت خریدار به فروشنده: 2.71 🕘 09:05:55 🗓 1403/02/01 🆔 @SmBan 🆔 @SmBanGroup 🆔 @SmBanPVBot👈کانالهای خصوصی سهام بان 🆔 @SmBanBot👈بات دیده بان
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۲۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها