ورود/ثبت‌نام

دسانکودسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

بورسی
شرکت کوچک
صنعت دارویی
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 10 سیگنال راجع به سهام دسانکو وجود دارد،

خرید
فروش

نماد دسانکو خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز دسانکو:
شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام- 0.239 میلیون سهم #دسانکو در تاریخ 1402/09/15 به فروش رساند و درحال حاضر 7.24 درصد از سهام #دسانکو را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 120
2.4
#دسانکو صفرتابلوواچ بزارید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۵
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از دسانکو بهتر است؟
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 311
1.4
#دارویی    ماهانه (3) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #دپارس فروش  130میلیارد تومانی  : رشد 10% ➖ #دلقما فروش  83میلیارد تومانی  : افت -15% ➖ #دکوثر فروش  103میلیارد تومانی  : افت -3% ➖ #دجابر فروش  100میلیارد تومانی  : افت -18% ➖ #دشیمی فروش  138میلیارد تومانی  : رشد 9% ➖ #داسوه فروش  78میلیارد تومانی  : افت -6% ➖ #دزهراوی فروش  115میلیارد تومانی  : رشد 87% ➖ #دکپسول فروش  70میلیارد تومانی  : رشد 10% ➖ #دسانکو فروش  20میلیارد تومانی  : افت -57% منبع پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۴
اشتراک گذاری
بورسی های گیلان
بورسی های گیلان
رتبه: 508
0.0
#دارویی ماهانه (3) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #دپارس فروش 130میلیارد تومانی : رشد 10% ➖ #دلقما فروش 83میلیارد تومانی : افت -15% ➖ #دکوثر فروش 103میلیارد تومانی : افت -3% ➖ #دجابر فروش 100میلیارد تومانی : افت -18% ➖ #دشیمی فروش 138میلیارد تومانی : رشد 9% ➖ #داسوه فروش 78میلیارد تومانی : افت -6% ➖ #دزهراوی فروش 115میلیارد تومانی : رشد 87% ➖ #دکپسول فروش 70میلیارد تومانی : رشد 10% ➖ #دسانکو فروش 20میلیارد تومانی : افت -57%
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۴
اشتراک گذاری
دسانکو،کانال تحلیلی پارسیس
#دارویی ماهانه (3) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #دپارس فروش 130میلیارد تومانی : رشد 10% ➖ #دلقما فروش 83میلیارد تومانی : افت -15% ➖ #دکوثر فروش 103میلیارد تومانی : افت -3% ➖ #دجابر فروش 100میلیارد تومانی : افت -18% ➖ #دشیمی فروش 138میلیارد تومانی : رشد 9% ➖ #داسوه فروش 78میلیارد تومانی : افت -6% ➖ #دزهراوی فروش 115میلیارد تومانی : رشد 87% ➖ #دکپسول فروش 70میلیارد تومانی : رشد 10% ➖ #دسانکو فروش 20میلیارد تومانی : افت -57% ✅کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۴
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از دسانکو گرفته است؟

7 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از دسانکو گرفته اند.
بورس طارم
769
رتبه تریدر
8.60%
برترین سهم
796
رتبه تریدر
1.71%
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 401
2.1
خریددسانکو،📈📊بورس(جام)📈📊
#دسانکو روی حمایت استاتیک و داینامیک 610👍 ✅بررسی کنید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
💎 رضابورس 💎
💎 رضابورس 💎
رتبه: 53
2.8
💎 نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 12 آذر بتراس کفرا رافزا کرمان ثامید حپترو سدشت پترول شگویا دسانکو خگستر وتوشه سفار @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
💎نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 12 آذر زماهان سدشت فولاد وبصادر کمرجان غچین خاذین فملی زفجر 💎نمادهای دارای  کد به کد  حقوقی در تاریخ 12 آذر اخابر حآفرین فولاد 💎🚫 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 12 آذر باران دحاوی قپیرا بالبر غشهد شستان کورز ولتجار 💎 نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 12 آذر اخابر وبصادر وپارس وملل رفاه قصفها کپرور ونفت خبنیان 💎نمادهای دارای بهترین و بدترین معامله در تاریخ 12 آذربوده و روز بعد احتمالا میتوانند سرخطی شوند 💎🟢 سرخطی خرید سفار 💎🔴 سرخطی فروش ثاصفا 💎 نمادهای ایجاد چکش سفید در تاریخ 12 آذر ثامان 💎 نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 12 آذر بتراس کفرا رافزا کرمان ثامید حپترو سدشت پترول شگویا دسانکو خگستر وتوشه سفار 💎نمادهای دارای پول داغ در تاریخ 12 آذر اخابر فولاد فرود ونفت خلیبل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا، #رنیک، #رتکو، #تابا 💢اطلاعات و ارتباطات: #آسیاتک، #اپرداز 💢 رایانه: #مفاخر، #پی_پاد، #فن_آوا، #رتاپ، #رانفور، /سیستم، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #ا_س_پ، #ثبهساز، #کیسون، #ثامید 💢 فعالیتهای کمکی: #امین، #امید، #فرابورس، #بورس، #تکیمیا 💢بیمه: #بنو، #آسیا، #نوین، #ومعلم، #وحافظ، #آفری، #وحکمت، #ما 💢 مخابرات: #همراه، #اخابر 💢حمل و نقل: #حآفرین، #حپترو، #حریل، #حگردش 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولصنم 💢 بانک ها: #وتجارت، #وبصادر، #وپارس، #وملل، #وکار، #وسینا 💢 سرمایه گذاریها: #سپعر، #شهر، #وکبهمن، #وهامون، #الماس، #مدیریت، #وپویا، #وصنا، #وسبحان، #اعتلا، #وملت، #وسکاب، #وتوسم، #واحیا، #وامین، #سنوین 💢 هتل: #گدنا، #گنگین 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کمرجان، #سایرا، #کابگن، #کفرا، #کخاک 💢 سیمان: #سدشت، #سخوز، #اردستان، #سیتا، #سآبیک، #سدور، #سشرق، #سغدیر، #سهرمز، #سشمال 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شفن، #شیران، #شگویا، #اریا، پارس، #پارسان، #تاپیکو، #شپترو، #کیمیاتک، #داراب، #شغذیر، #شصدف، #وپترو، #شملی، #شاملا، #جهرم 💢 محصولات دارویی: #دامین، #دتولید، #داوه، #دعبید، #ددام، #دتوزیع، #دسانکو، #دتماد، #دالبر، #ریشمک، #دشیمی، #داسوه، #دلقما، #دپارس، #دفرا 💢محصولات غذایی: #غزر، #عالیس، #غدانه، #غچین، #غگرجی، #غشهداب، #غویتا، #خودکفا، #غشان، #غپاک، #غمینو 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #بزاگرس، #بجهرم، #آبادا، #دماوند 💢 شرکتهای چند رشته ای: #ونیکی، #شستا، #وکغدیر، #وبانک، #وصندوق، #وامید 💢قندوشکر: #قچار، #قیستو، #قجام 💢 خودرو: خگستر، #خودرو، #خبهمن، #خپارس، #خلیبل، #خکرمان، #خاذین، #ورنا، #خنصیر، #ناما، #ختور، #خعمرا، #خچرخش 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس، #لپیام 💢 ماشین آلات برقی: #بترانس، #بکابل، #بشهاب 💢ماشین آلات: #انتخاب، #لخزر، #لبوتان 💢ساخت محصولات فلزی: #فلامی، #فاراک، #فبیرا 💢فلزات اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #فرود، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فسبزوار، #فگستر، #فسرب، #فروژ، #فسوژ، #فولای، #وتوکا، #فزرین، #ارفع 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت، #شنفت، #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شسپا، #شپاس 💢 لاستیک: #پکرمان، #پلاسک 💢 منسوجات: 💢انتشار: #چافست 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: #دباغی 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت، #کاما، #کبافق، #ومعادن، #کگل، #تاصیکو، #تجلی 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال 💢زراعت: #زفجر، #تلیسه، #زماهان، #زبینا، #زکشت، #زفکا، #زکوثر ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری

قیمت حد سود و ضرر دسانکو از نظر 2 تریدر

۱۰٬۷۰۰
نزدیکترین حدسود
۰
نزدیکترین حدضرر

نظر شما درباره دسانکو

بررسی روند سهام گروه‌ دارویی(بخش دوم) #دجابر حمایت 1500، مقاومت 1600 تومان #داسوه حمایت 3400، مقاومت 4100 #درازک حمایت 1000، مقاومت 1300 #ددام حمایت 1600، مقاومت 1900 #دزهراوی حمایت 600، مقاومت 650 #دکوثر حمایت 950، مقاومت 1100 #دکیمی حمایت 2800، مقاومت3000 #دتماد حمایت 4300، مقاومت 4700 #دامین حمایت 400، مقاومت 450 #درازی حمایت 1800، مقاومت 2100 #دروز حمایت 950، مقاومت 1150 #کی‌بی‌سی حمایت 2200، مقاومت 2400 #دتولید حمایت 900، مقاومت 1100 #درهآور حمایت 8000، مقاومت 8600 #دلقما حمایت 270، مقاومت 310 #دحاوی حمایت 1200، مقاومت 1300 #دسانکو حمایت 600، مقاومت 700 #دیران حمایت 750، مقاومت 900 #ریشمک حمایت 850، مقاومت 950 #دبالک حمایت 850، مقاومت 1000 #دشیری حمایت 10400، مقاومت 11000. بفرست واسه کسایی که توی بورس هستند 🆔 @moshaver_forosh 🌐 @crypto_iran_ir
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
Golden Goal🎖
Golden Goal🎖
رتبه: 95
2.8
#دسانکو افزایش نرخ میدهد احتراما در راستای رعایت مفاد ماده 13 دسـتورالعمل افشای اطلاعات به استحضار می رساند نرخ فروش یک قلم از محصولات شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. ضمنا در صورت وجود تغییرات با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهدشد.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
✅ «دسانکو» از افزایش نرخ محصولات خبر داد به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی بیان داشت نرخ فروش یک قلم از محصولات شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
دسانکو،کدال۳۶۰
#دسانکو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ برخی از محصولات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30 شرکت #داروسازی_سبحان_انکولوژی 1402-09-07 10:30:51 (1113795) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
Golden Goal🎖
Golden Goal🎖
رتبه: 95
2.8
#دسانکو بنظرم دارن تقدیم میکنن به نورچشمی‌ها واسه رو به بالا اونم تو صف خرید نوش جونشون
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
بررسی روند سهام گروه‌ دارویی(بخش دوم) #دجابر حمایت 1500، مقاومت 1600 تومان #داسوه حمایت 3400، مقاومت 4100 #درازک حمایت 1000، مقاومت 1300 #ددام حمایت 1600، مقاومت 1900 #دزهراوی حمایت 600، مقاومت 650 #دکوثر حمایت 950، مقاومت 1100 #دکیمی حمایت 2800، مقاومت3000 #دتماد حمایت 4300، مقاومت 4700 #دامین حمایت 400، مقاومت 450 #درازی حمایت 1800، مقاومت 2100 #دروز حمایت 950، مقاومت 1150 #کی‌بی‌سی حمایت 2200، مقاومت 2400 #دتولید حمایت 900، مقاومت 1100 #درهآور حمایت 8000، مقاومت 8600 #دلقما حمایت 270، مقاومت 310 #دحاوی حمایت 1200، مقاومت 1300 #دسانکو حمایت 600، مقاومت 700 #دیران حمایت 750، مقاومت 900 #ریشمک حمایت 850، مقاومت 950 #دبالک حمایت 850، مقاومت 1000 #دشیری حمایت 10400، مقاومت 11000.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 463
2.0
خریددسانکو،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه‌ دارویی(بخش دوم) #دجابر حمایت 1500، مقاومت 1600 تومان #داسوه حمایت 3400، مقاومت 4100 #درازک حمایت 1000، مقاومت 1300 #ددام حمایت 1600، مقاومت 1900 #دزهراوی حمایت 600، مقاومت 650 #دکوثر حمایت 950، مقاومت 1100 #دکیمی حمایت 2800، مقاومت3000 #دتماد حمایت 4300، مقاومت 4700 #دامین حمایت 400، مقاومت 450 #درازی حمایت 1800، مقاومت 2100 #دروز حمایت 950، مقاومت 1150 #کی‌بی‌سی حمایت 2200، مقاومت 2400 #دتولید حمایت 900، مقاومت 1100 #درهآور حمایت 8000، مقاومت 8600 #دلقما حمایت 270، مقاومت 310 #دحاوی حمایت 1200، مقاومت 1300 #دسانکو حمایت 600، مقاومت 700 #دیران حمایت 750، مقاومت 900 #ریشمک حمایت 850، مقاومت 950 #دبالک حمایت 850، مقاومت 1000 #دشیری حمایت 10400، مقاومت 11000. Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 689
2.0
خریددسانکو،💎 کانال سهمی 💎
(واچلیست ۵ آذر ) ‏ ‏ #دسانکو ✔️ حجم مشکوک مقاومت 5: 9,504 (‎+41%) مقاومت 4: 9,009 (‎+34%) مقاومت 3: 8,647 (‎+28%) مقاومت 2: 8,354 (‎+24%) مقاومت 1: 7,606 (‎+13%) آخرین قیمت: 6730 ❌ حد ضرر: 6,433 (‎-4%) #بازیگرشناسی #خرید_خصوصی https://t.me/saahmii
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۴
نقطه ورود:
۶٬۷۳۰
اولین حمایت:
۶٬۴۳۳
اولین مقاومت:
۷٬۶۰۶
اشتراک گذاری
تحلیل سهام بورسیکا
تحلیل سهام بورسیکا
رتبه: 47
3.0
#واچ_لیست #حپترو #حسیر #دسانکو #غگیلا #کیمیا #لسرما #مادیرا #های_وب #مداران 02/09/05 @boursika_official
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
تحلیل سهام بورسیکا
تحلیل سهام بورسیکا
رتبه: 47
3.0
وضعیت سهام پیشنهادی در #واچ_لیست امروز کانال خصوصی #حپترو نوسان از محدوده +1 تا +7 و صف خرید #حسیر نوسان نداد. #کیمیا نوسان از محدوده +2 تا +7 #دسانکو نوسان از _5 تا محدوده _1 #غگیلا نوسان از محدوده صفر تابلو تا +7 #کیمیا نوسان از محدوده +2 تا +5 #مادیرا نوسان از +3 تا +5 #های_وب نوسان جذابی نداد #مداران نوسان از محدوده _1 تا محدوده مثبت کامل +5
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها