ورود/ثبت‌نام

کلرکلر

آخرین معامله6.94%۴۹٬۳۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
20
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
64%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز کلر:
فیلتر
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 363
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (238) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (161.7M) #دکوثر (29.2M) #فملی (38.8M) #کاما (79.1M) #چنوپا (3.2M) #ونوین (66.7M) #بوعلی (2.1M) #کرومیت (6.2M) #ثزاگرس (1.3M) #شپنا (19.8M) #نوری (620.8K) #دامین (13.4M) #پتایر (47M) #داوه (8.7M) #مادیرا (15M) #شصفها (519.2K) #خگستر (17.2M) #شفارا (12.2M) #کماسه (11.9M) #فباهنر (15.3M) #وتجارت (55.7M) #شبندر (5.8M) #ذوب (150.9M) #کرمان (59.6M) #شمواد (26M) #ثباغ (5M) #فرود (15.7M) #فرابورس (8.1M) #غبهار (3.6M) #تپکو (25M) #ومشان (11.3M) #ورنا (7.5M) #فلوله (17.6M) #شگستر (34.6M) #اسیاتک (7.4M) #وملی (224.8K) #سمگا (18.1M) #ثاخت (11.6M) #ممسنی (3.5M) #جم پیلن (267.2K) #خپارس (47M) #خساپا (16.9M) #ارفع (1.7M) #کالا (5.6M) #هرمز (10M) #دانا (13.4M) #گنگین (1M) #فجر (7.3M) #کلوند (7.9M) #شتران (11.9M) #انرژی (1.6M) #نبروج (1.8M) #غفارس (3.7M) #وجامی (14.4M) #نخریس (1.3M) #دهدشت (2M) #ثتوسا (533.2K) #وساپا (6.7M) #زپارس (0.9M) #کازرو (2M) #سرچشمه (6.2M) #وایرا (6.7M) #خزامیا (4.2M) #سلار (9.4M) #کابگن (1.8M) #خودکفا (5M) #شگویا (1.5M) #فسبزوار (621.2K) #پکرمان (1.2M) #ثتران (2.1M) #بورس (4.2M) #کدما (358.8K) #فمراد (1.9M) #شتوکا (2.2M) #اوان (2.1M) #شستا (19.3M) #سپیدار (205.6K) #گدنا (2.9M) #شسینا (5M) #ساذری (1.8M) #کویر (8.2M) #شاروم (1.5M) #فاراک (10.3M) #دزهراوی (3.1M) #سیتا (1.7M) #خکرمان (2.7M) #بفجر (370.5K) #شبصیر (873.9K) #ولساپا (13.9M) #حفاری (2M) #بهپاک (4.5M) #تبرک (1M) #ختوقا (2.5M) #وثخوز (200.2K) #زشگزا (1M) #وتعاون (13.6M) #کرازی (10.2M) #شتهران (1.1M) #غشان (2.8M) #تفیرو (137.1K) #رنیک (1.3M) #وبصادر (6M) #کروی (1.8M) #گلدیرا (2.2M) #ثرود (598.4K) #سصفها (361K) #سکارون (3.1M) #خکاوه (404.8K) #فنر (1M) #خمحرکه (1.3M) #خمهر (3M) #فگستر (2.7M) #واعتبار (2.4M) #لپارس (319.3K) #تاپکیش (1.7M) #خزر (1.6M) #وزمین (2.5M) #وتوصا (7.9M) #رمپنا (52.4K) #قاسم (2.1M) #والماس (2.8M) #فتوسا (1.1M) #زاگرس (58.2K) #غیوان (360.3K) #ثنام (4M) #شرنگی (303K) #برکت (633.4K) #بیوتیک (290.1K) #ثالوند (614.7K) #غچین (787.1K) #قثابت (2.4M) #البرز (2.1M) #کهمدا (1.2M) #کبافق (205.6K) #ودی (628.2K) #حسیر (480.4K) #کیسون (2.6M) #وپارس (431.5K) #کقزوی (206K) #دتماد (6.5K) #وسین (2.7M) #ثشاهد (277.4K) #سامان (3.2M) #فرآور (154.7K) #شفارس (2.9M) #دتهران‌ (10.4M) #ساوه (27.6K) #نوین (3.5M) #ودانا (566.6K) #کیمیا (1.7M) #وسپهر (1.3M) #دتوزیع (185.6K) #غشهداب (2M) #بکام (1.8M) #کتوکا (426.4K) #فسرب (1.1M) #بترانس (2.4M) #شکف (203.3K) #ختور (1.2M) #قهکمت (359K) #بکابل (317.3K) #پرسپولیس (2.3M) #کفپارس (1.1M) #کاوه (318K) #ما (1.2M) #فالوم (293.7K) #بالبر (159.8K) #غسالم (756.8K) #فروی (1M) #ونیرو (587.7K) #آبین (844.1K) #کمرجان (387.5K) #دفارا (111.7K) #بنو (791.3K) #وتوس (175.9K) #آبادا (217.6K) #جوین (1.1M) #معیار  (769.6K) #فنوال (402.3K) #تلیسه (533.1K) #پیزد (770.5K) #بالاس (78.7K) #بسویچ (565.8K) #حشکوه (1M) #شلرد (334.3K) #وصنعت (1.2M) #واحصا (84.1K) #ثامید (1.3M) #مبین (219.1K) #شپاس (76.6K) #فسازان (485.8K) #کاذر (370.3K) #خبهمن (1.3M) #نطرین (205.9K) #پاسا (150.6K) #پترول (426.7K) #دشیری (15K) #سباقر (95.2K) #ساینا (49.5K) #ثمسکن (177.4K) #ومعلم (340.8K) #استقلال (1.1M) #غدام (38.9K) #کلر (32.3K) #کوثر (407.5K) #خاذین (435.1K) #سمتاز (23.2K) #حآسا (132.3K) #ورازی (6K) #ثعمرا (51.5K) #شپترو (425.7K) #باران (643.1K) #مدیریت (297.9K) #وبوعلی (375.9K) #سخاش (285K) #شهر (486.5K) #ثبهساز (308.7K) #چکاپا (126.6K) #سفار (2.9K) #دسانکو (50.4K) #خبازرس (32.4K) #اتکام (107.8K) #زبینا (134.6K) #زشریف (11.7K) #تجلی (106.3K) #قاروم (4.7K) #خدیزل (94.4K) #پخش (13.7K) #غکورش (4.5K) #وکادو (13K) #قچار (39.6K) #رکیش (142K) #خعمرا (38.4K) #دسبحان (13.2K) #غمایه (425) #ختراک (18.8K) #تاصیکو (6.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
3 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴۹٬۳۰۰
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 167
2.8
کلر،برترین سهم
سهامی که نشان از برگشت قدرت خریدار دارند #پکویر #چدن #حخزر #حکشتی #درازی #شسپا #غدیس #فاسمین #قاسم #کخاک #کسرا #کلر #کفرا #کقزوی #لطیف #هرمز #وتوشه ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1403/01/31 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴۶٬۱۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از کلر بهتر است؟
Market Analyzer (Amir Haghparast)
Market Analyzer (Amir Haghparast)
رتبه: 890
3.1
خریدکلر،Market Analyzer (Amir Haghparast)
#کلر آپدیت مجددا زیر ۴۵۵۰ ت تا ۴۳۳۰ ت قابل بررسی ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ @marketanalyzer1989
نوع سیگنال: خرید
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴۶٬۱۰۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1115
3.2
خریدکلر،تکنیکال،مثبت سرمایه | sarmayeh plus
#کلر 📌حمایت های معتبر سهم ۴۶۰۹۵ و ۴۲۰۷۵ می باشد سهم مشکوک به پروژه می باشد و در هدف اول به راحتی می تواند ۶۰۳۱۰ (٪۳۰+) را ببیند مقاومت بالاتر ۶۶۷۵۰ سهم امروز رو حمایت خوبی هست برای خریدارانش 📌تصمیم به خرید و فروش با تصمیم و مسئولیت خودتان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۴۶٬۷۵۰
حد سود:
۶۶٬۷۶۰
اولین حمایت:
۴۶٬۰۹۲
قیمت لحظه انتشار:
۴۷٬۰۵۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1115
3.2
واچلیست امروز : #وطوبی #لسرما #فزر #کلر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۴۹٬۶۵۰
اشتراک گذاری
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 972
2.5
#گزارش فروش گروه #شیمیایی ❇️شرکت های شیمیایی  در اسفند ماه 1402 موفق به فروش 68774.94 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 32 درصد افزایش  پیدا کرده است. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد 💵 فروش صادراتی 24819 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 34 درصد افزایش یافت شرکت #شپدیس با 3443 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. ✅ شرکت  #نوری با ثبت 15534 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #شصفها 140% #شپدیس 129% #شاروم 112% #بوعلی 105% #شلعاب 84% #کیمیاتک 74% #قرن 73% #نوری 69% #شکربن 59% #زاگرس 52% #شصدف 40% #شجم 40% #شیراز 39% #جم_پیلن 38% #شکام 32% #شپارس 31% #شخارک 26% #شاملا 24% #پارس 24% #شدوص 24% #شپاکسا 24% #شسینا 22% #شمواد 17% #شگل 17% #شاراک 15% #شکبیر 14% #کلر 12% #ساینا 12% #شگویا 11% #شغدیر 11% #آریا 11% #مارون 9% #شپلی 8% #شبصیر 5% #شملی 4% #شرنگی 4% #جم 1%   📅 آخرین بروزرسانی:1403/01/20 https://t.me/sahm_golchin_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
کلر،بنیادی،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#گزارش فروش گروه #شیمیایی ❇️شرکت های شیمیایی در اسفند ماه 1402 موفق به فروش 68774.94 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 32 درصد افزایش پیدا کرده است. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد 💵 فروش صادراتی 24819 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 34 درصد افزایش یافت شرکت #شپدیس با 3443 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. ✅ شرکت #نوری با ثبت 15534 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #شصفها 140% #شپدیس 129% #شاروم 112% #بوعلی 105% #شلعاب 84% #کیمیاتک 74% #قرن 73% #نوری 69% #شکربن 59% #زاگرس 52% #شصدف 40% #شجم 40% #شیراز 39% #جم_پیلن 38% #شکام 32% #شپارس 31% #شخارک 26% #شاملا 24% #پارس 24% #شدوص 24% #شپاکسا 24% #شسینا 22% #شمواد 17% #شگل 17% #شاراک 15% #شکبیر 14% #کلر 12% #ساینا 12% #شگویا 11% #شغدیر 11% #آریا 11% #مارون 9% #شپلی 8% #شبصیر 5% #شملی 4% #شرنگی 4% #جم 1% 📅 آخرین بروزرسانی:1403/01/20 با ارسال این گزارش در گروه ها و کانال های بورسی از بازار سرمایه حمایت کنیم 🌷🌷 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
اسمارت بورس
اسمارت بورس
رتبه: 1029
2.7
کلر،تکنیکال،اسمارت بورس
#کلر اگه بتونه مقاومت 5000 رو رد کنه راهش هموار میشه مطالب این کانال، صرفا جنبه تحلیلی و بررسی بازار دارد از آنها مستقیما در معاملات خود استفاده نکنید مسئولیت استفاده از این مطالب در معاملات، به عهده خود شخص میباشد. 🆔 @SmartBourse_com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۴۹٬۳۵۰
قیمت لحظه انتشار:
۴۹٬۴۵۰
اشتراک گذاری
در خصوص کلر تغییرات مدیر عامل از یک سمت و افت قیمتهای جهانی در یکسال گذشته شرکت رو خیلی اذیت کرد مشکل قیمت های جهانی در حال برطرف شدن هست - که خبر خوبیه و مسئله مدیر عامل هم باید هرچه زودتر حل بشه کلر محصولاتش رو در بازار داخلی با دلار آزاد میفروشه ( البته جاهایی که بحث رقابت هست - ممکنه تخفیفهایی بده مثلا مناقصه یک شرکت بزرگ لبنی ) اما محصولات صادراتی بخشی از صادرات صرف تامین نیازهای خارجی شرکت میشه و بخشی هم به صورت اسکناس وارد شرکت میشه که با دلار ۴۳ و خرده ای ) اسکناس نیما ) تسعیر میشه در خصوص مجمع امسال هم فکر کنم حدود ۶۵۰ سود شرکت باشه که با توجه به انباشته قبلی ۹۵ درصد این قیمت حدود ۶۲۰ تومن تقسیم کنه #کلر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
خریدکلر،تکنیکال،سهام کانسلیم | تحلیل و آموزش بورس
#کلر هر چند کلر را در قیمت های پایینتر هم تشویق به خرید شده ، محدوده خرید و حد ضرر مشخص شده ❇️دلایل خرید ▫️اصلاح مناسب قیمتی ▫️سهم بنیادی ▫️مارکت کوچک در گروه شیمیایی ▫️برنامه تجدید ارزیابی برای امسال ▫️افزایش دلار که سود امسالو افزایش می دهد ▫️نزدیک به مجمع با تقسیم سود بالا ▫️چارت مناسب ▫️شناوری مناسب ▫️ و... جزو سهام کانسلیم میتونه باشه دوستان با 👍 و 👎 نظرتونو اعلام کنید شاید من دچار تعصب شده ام ...
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۹
نقطه ورود:
۴۸٬۳۰۰
حد سود:
۵۸٬۳۷۵
حد ضرر
۴۱٬۵۰۹
قیمت لحظه انتشار:
۴۸٬۳۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها