فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش نوین
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#دماوند #وغدیر #کماسه #فالوم #کمند #کلر #وثوق #ثالوند #ذوب #چدن #فوکا #ساربیل #پیزد #شپاکسا #وایند #قشکر #فاذر #وبصادر #نوین #کرازی

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش نوین
امتیاز:376
دنبال کننده:3.9K

در گروه بیمه تقاضایی دیده میشه...

#ومعلم

#ورازی

#نوین

و بقیه سهام گروهشون

برسی داشته باشین

آموزش نوین
امتیاز:477
دنبال کننده:40.9K

#نوین

منفی ۲ تا مثبت ۴

آموزش نوین
✍بورس پلاس +@bourse_plussss
امتیاز:358
دنبال کننده:51K
✍بورس پلاس +

#نوین

فیلتر ^^صف فروش جمع شده , گرفتن گارد صعودی { ۶۱۰۰_۶۴۰۰ } / ایجاد کف دو قلو در تایم #فریم هفتگی ( با رعایت حد ضرر همین محدوده )

@bourse_plussss

آموزش نوین
امتیاز:274
دنبال کننده:6.3K
سناتور«کریپتو و بورس»

#نوین

سهم در قالب یک رنج سنگین از صف فروش بلند شد احتملا امروز یک حجم سنگین داشته باشد کد به کد در تابلو مشهود است و اینکه دراین #بازار این رنج در سهم زده شده است عملا میتونه به این معنی باشه که کف سهم برای کوتاه مدتی دیگه مشخص شده است

نمادآخرینپایانیحجمارزش