فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کماسه
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#دماوند #وغدیر #کماسه #فالوم #کمند #کلر #وثوق #ثالوند #ذوب #چدن #فوکا #ساربیل #پیزد #شپاکسا #وایند #قشکر #فاذر #وبصادر #نوین #کرازی

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش کماسه
امتیاز:724
دنبال کننده:7K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #شسینا‌ با سرمایه ثبت شده 153,563 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,221,026 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

🟣 #فباهنر با سرمایه ثبت شده 1,125,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 30,782,096 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 127% رشد داشته است.

🟣 #کماسه با سرمایه ثبت شده 220,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 551,722 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد داشته است.

🟣 #کرازی با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,559,040 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97% رشد داشته است.

🟣 #کگل با سرمایه ثبت شده 74,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 292,954,697 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 124% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

اسمارت بورس نوشته

آموزش کماسه
بورس نوسان 📉📈@iran_navasn_bourse
امتیاز:764
دنبال کننده:2.9K

#کماسه

ورود پول هوشمند ،خرید یک پله از صف فروش

قیمت تابلو 4458

1400/1/11

آموزش کماسه
امتیاز:694
دنبال کننده:19.4K
آوا تحلیل

#بررسی_گزارش_کدال #کماسه

✅ این شرکت در سال مالی 99 ؛ 55 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به سال گذشته حدود 72 درصد رشد داشته است.

✅این شرکت در اسفند ماه 16 هزار و 163 تن انواع ماسه به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته 7 درصد افت داشته است.

✅نرخ ماسه ریخته گری با تغییر ناچیزی نسبت به ماه گذشته به حدود 364 تومان به ازای هر کیلو رسیده است.

✅شرکت در اسفند ماه حدود 6 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 8 درصد افت داشته است.

قیمت سهم 4458 تومان است...

آموزش کماسه
امتیاز:720
دنبال کننده:18.6K

نمادآخرینپایانیحجمارزش