#غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش غشان
موج‌سبز@mojesabzz
امتیاز:615
دنبال کننده:5.5K

نمایش بیشتر

آموزش غشان
امتیاز:0
دنبال کننده:5.8K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #خگستر 👈 14 (آخرین معامله +4.28 %)

2. #هجرت 👈 3 (آخرین معامله +2.17 %)

3. #شاراک 👈 3 (آخرین معامله 1.73- %)

4. #کاما 👈 2 (آخرین معامله 4.83- %)

5. #شبهرن 👈 2 (آخرین معامله +0.09 %)

6. #بترانس 👈 1 (آخرین معامله 4.76- %)

7. #فالوم 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

8. #حکشتی 👈 1 (آخرین معامله 0.5- %)

9. #زبینا 👈 1 (آخرین معامله 9.04- %)

10. #وبرق 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

11. #فزرین 👈 1 (صف خرید +4.99 %)

12. #تلیسه 👈 1 (صف خرید +4.99 %)

13. #فجر 👈 1 (صف خرید +4.99 %)

14. #شیراز 👈 1 (آخرین معامله 0.79- %)

15. #قشرین 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

16. #غشهداب 👈 1 (صف خرید +4.98 %)

17. #زپارس 👈 1 (آخرین معامله +4.97 %)

18. #غشان 👈 1 (صف خرید +4.88 %)

19. #فروی 👈 1 (صف خرید +4.99 %)

🆔 @Astrobourse

نمایش بیشتر

آموزش غشان
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#خگستر #اعتماد #پارند #هجرت #افران #شاراک #کاما #شبهرن #اکورد #تلیسه #زبینا #بترانس #غشان #غشهداب #فالوم #فجر #قشرین #غصینو #شیراز #ارمغان

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش غشان
صادق بورس@sadeghbourss
امتیاز:648
دنبال کننده:3.3K
صادق بورس

سیگنال امروز #غشان صف خرید

آموزش غشان
صادق بورس@sadeghbourss
امتیاز:648
دنبال کننده:3.3K
صادق بورس

#غشان بررسی

آموزش غشان
امتیاز:746
دنبال کننده:13.6K

#غشان صف خرید ✅

آموزش غشان
امتیاز:651
دنبال کننده:7.9K

#غشان

حجم خوبی خورده

پله اول رو از تابلوی امروز (محدوده ۵۱۵ - ۵۲۵) میشه خرید کرد

@bourse_nameh

نمایش بیشتر

آموزش غشان
امتیاز:0
دنبال کننده:102.1K

صف فروش #غشان برچیده شده است

آموزش غشان
امتیاز:752
دنبال کننده:22.4K

#غشان واچ

آموزش غشان
امتیاز:752
دنبال کننده:22.4K

#غگلستا و #غشان از صف فروش واچ

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد