ورود/ثبت‌نام

شویندهشوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

بورسی
شرکت کوچک
صنعت محصولات پاک کننده
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 3 سیگنال راجع به سهام شوینده وجود دارد،

خرید
فروش

نماد شوینده فرصت خوبی برایفروش است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز شوینده:
🌱 نوسان سبز 💰
🌱 نوسان سبز 💰
رتبه: 363
2.4
خریدشوینده،تکنیکال،🌱 نوسان سبز 💰
#شوینده #اپدیت طبق تحلیل از حمایت تعیین شده با#بازدهی 33درصدی همراه بود در بررسی ادامه روند درحال تکمیل اخرین ریزموج اصلاحی و محدوده 1900با اهداف 3400-4800قابل بررسی است
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۲۰٬۲۵۰
حد سود:
۳۴٬۴۲۵
اولین حمایت:
۱۹٬۰۶۳
اشتراک گذاری
کارگزاری آتیه(ایلیا)
کارگزاری آتیه(ایلیا)
رتبه: 121
2.6
خریدشوینده،تکنیکال،کارگزاری آتیه(ایلیا)
#شوینده #اپدیت طبق تحلیل از حمایت تعیین شده با#بازدهی 33درصدی همراه بود در بررسی ادامه روند درحال تکمیل اخرین ریزموج اصلاحی و محدوده 1900با اهداف 3400-4800قابل بررسی است https://t.me/atieh_mashhad
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۲۰٬۲۵۰
حد سود:
۳۴٬۴۲۵
اولین حمایت:
۱۹٬۰۶۳
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از شوینده بهتر است؟
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
📌شرکت‌های بورسی که عمدتا سال مالی اکثر آن‌ها پایان اسفند ۱۴۰۱ بوده است، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب به میزان سود و زمان واریز سود این نماد پرداخته ایم. ۱- #دریشمک (ریشمک): ۳۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۱ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۲- #ثباغ (ساختمانی باغمیشه): ۲۳۰ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (از ۵ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۳- #ثبهساز (بهسازکاشانه تهران): ۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۴۳ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام)  ۴-  #شوینده (مدیریت شوینده بهشهر): ۷۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۲ درصد/ (از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام)  ۵- #سیمرغ (سیمرغ): ۱۱۸۰ ریال/تقسیم سود: ۲۹ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام یا از ۲۵ آذر مراجعه به بانک کشاورزی) ۶- #ددانا (دارویی دانا): ۴۱۰۰ ریال/تقسیم سود: ۸۲ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۷- #کتوکا (صنایع نسوز توکا): ۹۷ ریال/تقسیم سود: ۲۵ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۸- #دکیمی (کیمیدارو): ۲۴۰۰ ریال/تقسیم سود: ۶۸ درصد/ (از ۱۵ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۹- #داسوه (دارویی اسوه): ۳۴۰۰ ریال/تقسیم سود: درصد/ (از ۲۶ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۰- #ددام (زاگرس فارمد پارس): ۷۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۳ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۱- #پخش (پخش البرز): ۱۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۵۰ درصد/ (از ۲۰ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۲- #شاملا (املاح معدنی): ۱۴۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۱ درصد/ (از ۲۰ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۳- #دجابر (دارویی جابر): ۱۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۷۰ درصد/ (از ۲۵ دی ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۴- #دقاضی (قاضی دارو): ۲۵۹۲ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (از ۲۷ دی ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۵-  #دالبر (البرز دارو): ۶۴۰ ریال/تقسیم سود: ۵۹ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به سجام یا بهمن مراجعه به بانک پارسیان) ۱۶-  #دلر (اکسیر دارو): ۳۴۶۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۷- #هجرت (پخش هجرت): ۳۸۷۵ ریال/تقسیم سود: ۹۵ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۸- #دفارا (دارویی فارابی): ۴۲۱۴ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۹- #ولبهمن (لیزینگ بهمن): ۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۲۸ درصد/ (از ۱ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام یا ۱ بهمن بانک صادرات) ۲۰- #برکت (دارویی برکت): ۵۳۰ ریال/تقسیم سود: ۴۶ درصد/ (از بهمن ۱۴۰۲ واریز به سجام یا بهمن در بانک پارسیان)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
کارگزاری آتیه(ایلیا)
کارگزاری آتیه(ایلیا)
رتبه: 121
2.6
📌شرکت‌های بورسی که عمدتا سال مالی اکثر آن‌ها پایان اسفند ۱۴۰۱ بوده است، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب به میزان سود و زمان واریز سود این نماد پرداخته ایم. ۱- #دریشمک (ریشمک): ۳۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۱ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۲- #ثباغ (ساختمانی باغمیشه): ۲۳۰ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (از ۵ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۳- #ثبهساز (بهسازکاشانه تهران): ۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۴۳ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۴- #شوینده (مدیریت شوینده بهشهر): ۷۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۲ درصد/ (از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۵- #سیمرغ (سیمرغ): ۱۱۸۰ ریال/تقسیم سود: ۲۹ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام یا از ۲۵ آذر مراجعه به بانک کشاورزی) ۶- #ددانا (دارویی دانا): ۴۱۰۰ ریال/تقسیم سود: ۸۲ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۷- #کتوکا (صنایع نسوز توکا): ۹۷ ریال/تقسیم سود: ۲۵ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۸- #دکیمی (کیمیدارو): ۲۴۰۰ ریال/تقسیم سود: ۶۸ درصد/ (از ۱۵ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۹- #داسوه (دارویی اسوه): ۳۴۰۰ ریال/تقسیم سود: درصد/ (از ۲۶ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۰- #ددام (زاگرس فارمد پارس): ۷۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۳ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۱- #پخش (پخش البرز): ۱۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۵۰ درصد/ (از ۲۰ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۲- #شاملا (املاح معدنی): ۱۴۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۱ درصد/ (از ۲۰ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام) ۱۳- #دجابر (دارویی جابر): ۱۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۷۰ درصد/ (از ۲۵ دی ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۴- #دقاضی (قاضی دارو): ۲۵۹۲ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (از ۲۷ دی ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۵- #دالبر (البرز دارو): ۶۴۰ ریال/تقسیم سود: ۵۹ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به سجام یا بهمن مراجعه به بانک پارسیان) ۱۶- #دلر (اکسیر دارو): ۳۴۶۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۷- #هجرت (پخش هجرت): ۳۸۷۵ ریال/تقسیم سود: ۹۵ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۸- #دفارا (دارویی فارابی): ۴۲۱۴ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ واریز به سجام) ۱۹- #ولبهمن (لیزینگ بهمن): ۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۲۸ درصد/ (از ۱ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام یا ۱ بهمن بانک صادرات) ۲۰- #برکت (دارویی برکت): ۵۳۰ ریال/تقسیم سود: ۴۶ درصد/ (از بهمن ۱۴۰۲ واریز به سجام یا بهمن در بانک پارسیان)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
شوینده،کدال۳۶۰
#شوینده #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/08/30 شرکت #مدیریت_صنعت_شوینده_توسعه_صنایع_بهشهر 1402-09-01 18:08:06 (1111411) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از شوینده گرفته است؟

7 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از شوینده گرفته اند.
Naqashchart
591
رتبه تریدر
11.07%
سهم گلچین
907
رتبه تریدر
6.48%
#شوینده #عدم_تایید ⛔  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (#شوینده)   ⛔  💬 به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه  صنایع بهشهر (شوینده) در روز جاری مطابق با ماده 31 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام  معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی‌بر وجود ظن دستکاری قیمت و استفاده از  اطلاعات نهانی تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1402/8/24 17:11 ╭━━═━⊰✹🌐✹⊱━═━━╮      🆔@samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🌐❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 68
1.9
#شوینده را نگاه کنید چه رنجی کشید یکدفعه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: #بازرگام 💢رایانه: 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #وساخت، #ثقزوی 💢 فعالیت های کمکی: 💢بیمه: #وتعاون، #وحکمت 💢مخابرات: 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حکشتی، #حپارسا، #حتوکا، #حگردش، #حگهر 💢 سایرواسطه گری های مالی: 💢بانکها: #ونوین، #وبملت، #وبصادر، #وتجارت، #وزمین، #وکار، #وخاور 💢سرمایه گذاری ها: #وسپه، #وطوبی، #وصنعت، #سنوین 💢هتل: 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کساپا، #کمرجان، #کخاک، #سفارود، #سایرا، #سپرمی 💢سیمان: #سدشت 💢کاشی: 💢خرده فروشی: #رفاه 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شتوکا، #پارس، #فارس، #شلرد، #پارسان، #شخارک، #جهرم، #شوینده، #شتولی 💢 محصولات دارویی: #دتماد، #دروز، #دقاضی 💢محصولات غذایی: #تبرک 💢 عرضه برق و گاز: #دماوند، #بفجر 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وغدیر 💢قند و شکر: 💢خودرو: #خنصیر، #خکرمان 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: 💢ماشین آلات برقی: 💢ماشین آلات: #تکنو، #لخزر، #تمحرکه 💢ساخت محصولات فلزی: #فبستم 💢فلزات اساسی: #وسدید، #فغدیر، #فلوله، #فسازان، #فولاژ 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پشاهن 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: #ونفت 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاوه 💢منسوجات: #نمرینو، #نتوس 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #فزر، #کچاد 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #زشریف، #آینده ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
شوینده،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شوینده 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/24 ⌚ 12:17:23 🔖 21,190 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 2.76 تابلو  به ارزش کل 7,202,798,850 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
شوینده،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شوینده 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/24 ⌚ 12:06:36 🔖 21,120 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 2.42 تابلو  به ارزش کل 4,944,720,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری

قیمت حد سود و ضرر شوینده از نظر 3 تریدر

۳۴٬۴۲۵
نزدیکترین حدسود
۰
نزدیکترین حدضرر

نظر شما درباره شوینده

شوینده،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شوینده 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/24 ⌚ 10:35:34 🔖 21,140 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 2.52 تابلو  به ارزش کل 8,756,209,140 ریال سرانه خرید هر کد 2,918,736,380 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #ذوب، #فتوسا، #فگستر، #وسدید، #فولای     💢شیمیایی:  #شتوکا، #شکلر، #شملی، #شوینده     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #ورازی، #بخاور     💢رایانه:  #افرا     💢بانک:  #وکار     💢حمل و نقل: #حسینا، #حسیر، #حبندر، #حکشتی، #حآسا، #حپارسا، #حافرین     💢انبوه‌سازی: #ثغرب، #ثفارس، #ثشرق، #ثمسکن     💢سرمایه‌گذاری: #پردیس، #وطوبی، #وساپا، #وثنو     💢سیمان:  #سیلام، #سقاین، #سرود، #سصوفی، #سخزر     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کساپا، #کگاز، #کایزد     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولپارس، #ولراز     💢کاشی:  #کترام     💢قند:  #قشرین، #قچار، #قشکر     💢غذایی:  #غشان، #غدانه، #غگل     💢دارویی:   #داوه، #وپخش     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #تپمپی     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بشهاب     💢عرضه برق و گاز: #بپیوند     💢خودرو:  #خبنیان، #خرینگ، #خکمک، #خعمرا     💢استخراج کانه‌های فلزی: #فزر     💢ساخت محصولات فلزی:  #فبیرا     💢استخراج‌نفت:  #حفاری     💢منسوجات:  #نمرینو، #نطرین     💢زراعت:   #زدشت     💢لاستیک:  #پکویر            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
شوینده،💯نماد برتر💯
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #ونوین #گکیشح #زفکا #وکادوح #دارا_یکم #سنیر #ثفارس #غالبر #توان #پردیس #وحافظح #آسیا #شوینده
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
#شوینده 🟢 #اولین_خرید_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 621 میلیون تومان در %0.34 💪 قدرت : 2.3👈10.8🔺 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.7 میلیارد ⏰ 1402/08/24 ➖ ‏ 10:36:06
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
شوینده،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
🔸معرفی پایین ترین پی / ای و ارزش بازار گروه #شیمیایی بعد از گزارش فصل تابستان #شیراز 3.57 #شپدیس 4.22 #کرماشا 4.38 #شغدیر 5.05 #قرن 5.08 #پارسان 5.32 #وپترو 5.56 #شفن 5.57 #شبصیر 5.83 #شمواد 5.93 #تاپیکو 6.05 #شگویا 6.42 #کلر 6.42 #شکام 6.64 #شخارک 6.73 #جم_پلین 6.78 #شاراک 6.89 #شیران 6.91 #جم 7.27 #شدوص 7.3 #شکلر 7.3 #خراسان 7.3 #بوعلی 7.36 #شکبیر 7.37 #پترول 7.43 #شکربن 7.59 #فارس 7.65 #کیمیاتک 8.12 #پارس 8.47 #شگل 8.63 #آریا 8.92 #نوری 9.31 #شملی 9.95 #زاگرس 10.4 #شاملا 10.43 #شصدف 10.87 #شاروم 11.52 #شصفها 11.92 #شپاکسا 12.92 #شتوکا 13 #ساینا 13.06 #مارون 13.65 #شوینده 14.13 #شجم 15.9 #شپارس 18.53 #پاکشو 18.71 #شسینا 19.15 #شپلی 19.53 #فسا 20.5 #شفارس 24.85 #شسم 25.5 #داراب 25.73 #شرنگی 26.08 #شلرد 31.64 #شلعاب 41.06 #شفارا 51.77 #شستان 172.11 #شگامرن 184.72 ✅ میانگین پی / ای گروه: 6.5 آخرین بروزرسانی :1402/08/27 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
💎 رضابورس 💎
💎 رضابورس 💎
رتبه: 51
2.9
شوینده،💎 رضابورس 💎
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #ونوین #گکیشح #زفکا #وکادوح #دارا_یکم #سنیر #ثفارس #غالبر #توان #پردیس #وحافظح #آسیا #شوینده @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه ۲۴ آبان) #شوینده #قشکر #سلار #ثاژن #رافزا #فتوسا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۶
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
🟢 💢 نمادهایی که چهارشنبه ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #ذوب، #فتوسا، #فگستر، #وسدید، #فولای     💢شیمیایی:  #شتوکا، #شکلر، #شملی، #شوینده     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #ورازی، #بخاور     💢رایانه:  #افرا     💢بانک:  #وکار     💢حمل و نقل: #حسینا، #حسیر، #حبندر، #حکشتی، #حآسا، #حپارسا، #حافرین     💢انبوه‌سازی: #ثغرب، #ثفارس، #ثشرق، #ثمسکن     💢سرمایه‌گذاری: #پردیس، #وطوبی، #وساپا، #وثنو     💢سیمان:  #سیلام، #سقاین، #سرود، #سصوفی، #سخزر     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کساپا، #کگاز، #کایزد     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولپارس، #ولراز     💢کاشی:  #کترام     💢قند:  #قشرین، #قچار، #قشکر     💢غذایی:  #غشان، #غدانه، #غگل     💢دارویی:   #داوه، #وپخش     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #تپمپی     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بشهاب     💢عرضه برق و گاز: #بپیوند     💢خودرو:  #خبنیان، #خرینگ، #خکمک، #خعمرا     💢استخراج کانه‌های فلزی: #فزر     💢ساخت محصولات فلزی:  #فبیرا     💢استخراج‌نفت:  #حفاری     💢منسوجات:  #نمرینو، #نطرین     💢زراعت:   #زدشت     💢لاستیک:  #پکویر            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۶
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #ونوین #گکیشح #زفکا #وکادوح #دارا_یکم #سنیر #ثفارس #غالبر #توان #پردیس #وحافظح #آسیا #شوینده
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #ذوب، #فتوسا، #فگستر، #وسدید، #فولای     💢شیمیایی:  #شتوکا، #شکلر، #شملی، #شوینده     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #ورازی، #بخاور     💢رایانه:  #افرا     💢بانک:  #وکار     💢حمل و نقل: #حسینا، #حسیر، #حبندر، #حکشتی، #حآسا، #حپارسا، #حافرین     💢انبوه‌سازی: #ثغرب، #ثفارس، #ثشرق، #ثمسکن     💢سرمایه‌گذاری: #پردیس، #وطوبی، #وساپا، #وثنو     💢سیمان:  #سیلام، #سقاین، #سرود، #سصوفی، #سخزر     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کساپا، #کگاز، #کایزد     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولپارس، #ولراز     💢کاشی:  #کترام     💢قند:  #قشرین، #قچار، #قشکر     💢غذایی:  #غشان، #غدانه، #غگل     💢دارویی:   #داوه، #وپخش     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #تپمپی     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بشهاب     💢عرضه برق و گاز: #بپیوند     💢خودرو:  #خبنیان، #خرینگ، #خکمک، #خعمرا     💢استخراج کانه‌های فلزی: #فزر     💢ساخت محصولات فلزی:  #فبیرا     💢استخراج‌نفت:  #حفاری     💢منسوجات:  #نمرینو، #نطرین     💢زراعت:   #زدشت     💢لاستیک:  #پکویر            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها