ورود/ثبت‌نام
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما

صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما

@i_15181

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۶/۲۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
185
رتبه بین 7835 تریدر
-3.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.6%)
قدرت تحلیل
0
50تعداد پیام
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 2.243 میلیون سهم #فجام در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 2.24 درصد از سهام #فجام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 58.500 میلیون سهم #وسینا در تاریخ 1402/12/05 خریداری کرد و درحال حاضر 1.23 درصد از سهام #وسینا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.400 میلیون سهم #گکوثر در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 3.81 درصد از سهام #گکوثر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.400 میلیون سهم #وسینا در تاریخ 1402/11/18 به فروش رساند و درحال حاضر 1.0 درصد از سهام #وسینا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.200 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 1.95 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.200 میلیون سهم #واتی در تاریخ 1402/11/11 خریداری کرد و درحال حاضر 1.01 درصد از سهام #واتی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.200 میلیون سهم #واتی در تاریخ 1402/11/10 خریداری کرد و درحال حاضر 1.01 درصد از سهام #واتی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.800 میلیون سهم #حفاری در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 1.14 درصد از سهام #حفاری را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.200 میلیون سهم #حفاری در تاریخ 1402/11/08 خریداری کرد و درحال حاضر 1.13 درصد از سهام #حفاری را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.200 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/07 خریداری کرد و درحال حاضر 1.95 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.600 میلیون سهم #شگل در تاریخ 1402/11/03 خریداری کرد و درحال حاضر 2.45 درصد از سهام #شگل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.400 میلیون سهم #غمینو در تاریخ 1402/11/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.74 درصد از سهام #غمینو را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.169 میلیون سهم #شگل در تاریخ 1402/11/01 خریداری کرد و درحال حاضر 2.42 درصد از سهام #شگل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.200 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/10/30 خریداری کرد و درحال حاضر 1.94 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما 0.400 میلیون سهم #وسینا در تاریخ 1402/10/27 خریداری کرد و درحال حاضر 1.0 درصد از سهام #وسینا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها