ورود/ثبت‌نام

سغربسغرب

آخرین معامله
دنبال کردن
15
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سغرب:
💰کلوپ مالی بورس 💎
💰کلوپ مالی بورس 💎
رتبه: 558
2.2
خریدسغرب،💰کلوپ مالی بورس 💎
4300در گام اول و 4700در گام دوم در دسترس هستش در میان مدت البته که در طول مسیر نوسانات منفی هم به همراه داره... #سغرب @Alihadaf_bours Www.alihadaf.com
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 86
1.9
#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #آ_س_پ #زماهان #بوعلی #فزر #فاراک #حگردش #ورنا #چافست #سشمال 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبملت #خساپا #فارس #خگستر #وشهر #حتاید #ثفارس #وپاسار #پارس 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #واحصا #سمایه #بگیلان #فاهواز #قمرو #وکبهمن #لطیف #ولملت #وهور #وبرق 🔴 کراس با RSI 50: #پیزد #کطبس #قشرین #وساپا #غشان #فسوژ #وسبحان #غشاذر #سغرب #سبزوا 🟢 الگوی کندلی پوشا: #شتهران #قشرین #ثجوان #وکبهمن #مرقام #تکشا #وآیند #آ_س_پ 🔴 کندل چکش: #سبزوا #وجامی #ختوقا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سغرب بهتر است؟
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 592
2.0
#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #آ_س_پ #زماهان #بوعلی #فزر #فاراک #حگردش #ورنا #چافست #سشمال 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبملت #خساپا #فارس #خگستر #وشهر #حتاید #ثفارس #وپاسار #پارس 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #واحصا #سمایه #بگیلان #فاهواز #قمرو #وکبهمن #لطیف #ولملت #وهور #وبرق 🔴 کراس با RSI 50: #پیزد #کطبس #قشرین #وساپا #غشان #فسوژ #وسبحان #غشاذر #سغرب #سبزوا 🟢 الگوی کندلی پوشا: #شتهران #قشرین #ثجوان #وکبهمن #مرقام #تکشا #وآیند #آ_س_پ 🔴 کندل چکش: #سبزوا #وجامی #ختوقا 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
#فیلتر_ ‌دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #آ_س_پ #زماهان #بوعلی #فزر #فاراک #حگردش #ورنا #چافست #سشمال 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبملت #خساپا #فارس #خگستر #وشهر #حتاید #ثفارس #وپاسار #پارس 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #واحصا #سمایه #بگیلان #فاهواز #قمرو #وکبهمن #لطیف #ولملت #وهور #وبرق 🔴 کراس با RSI 50: #پیزد #کطبس #قشرین #وساپا #غشان #فسوژ #وسبحان #غشاذر  #سغرب #سبزوا 🟢 الگوی کندلی پوشا: #شتهران #قشرین #ثجوان #وکبهمن #مرقام #تکشا #وآیند  #آ_س_پ 🔴 کندل چکش: #سبزوا #وجامی #ختوقا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 699
2.1
#فیلتر_ ‌دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #آ_س_پ #زماهان #بوعلی #فزر #فاراک #حگردش #ورنا #چافست #سشمال 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبملت #خساپا #فارس #خگستر #وشهر #حتاید #ثفارس #وپاسار #پارس 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #واحصا #سمایه #بگیلان #فاهواز #قمرو #وکبهمن #لطیف #ولملت #وهور #وبرق 🔴 کراس با RSI 50: #پیزد #کطبس #قشرین #وساپا #غشان #فسوژ #وسبحان #غشاذر #سغرب #سبزوا 🟢 الگوی کندلی پوشا: #شتهران #قشرین #ثجوان #وکبهمن #مرقام #تکشا #وآیند #آ_س_پ 🔴 کندل چکش: #سبزوا #وجامی #ختوقا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 2
3.4
#فیلتر_آرمان 🕯 ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #آ_س_پ #زماهان #بوعلی #فزر #فاراک #حگردش #ورنا #چافست #سشمال 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبملت #خساپا #فارس #خگستر #وشهر #حتاید #ثفارس #وپاسار #پارس 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #واحصا #سمایه #بگیلان #فاهواز #قمرو #وکبهمن #لطیف #ولملت #وهور #وبرق 🔴 کراس با RSI 50: #پیزد #کطبس #قشرین #وساپا #غشان #فسوژ #وسبحان #غشاذر #سغرب #سبزوا 🟢 الگوی کندلی پوشا: #شتهران #قشرین #ثجوان #وکبهمن #مرقام #تکشا #وآیند #آ_س_پ 🔴 کندل چکش: #سبزوا #وجامی #ختوقا @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #سپیدار، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثالوند، #وآذر، #آ_س_پ، #ثنام، #ثجوان 💢 فعالیتهای کمکی: #تکاردان، #امین، #لوتوس 💢بیمه: #ملت، #وحافظ 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #وجامی، #وتوسم، #ویسا 💢 هتل: 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: 💢 سیمان: #سیتا، #سصوفی، #سبهان، #سکارون، #سغرب، #ساروج 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: #قاسم 💢پیمانکاری صنعتی: #بالاس 💢 محصولات شیمیایی: 💢 محصولات دارویی: #بیوتیک، #داوه، #درازک، #شتهران 💢محصولات غذایی: #آردینه، #عالیس، #غالبر، #غپینو، #بهپاک 💢عرضه برق و گاز: 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قیستو، #قمرو 💢 خودرو: #حتوقا، #ناما 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بایکا 💢ماشین آلات: #تکمبا، #تکنو 💢ساخت محصولات فلزی: #فبیرا، #کیا، #فجوش 💢فلزات اساسی: #فغدیر، #فجهان، #فافزا، #فروی 💢 تولید محصولات کامپیوتری: #مادیرا 💢 فرآورده‌های نفتی: 💢 لاستیک: 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #لطیف 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زماهان، #سپید ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
شركت سيمان شمال-سهامي عام- 0.049 میلیون سهم #سغرب در تاریخ 1402/11/29 خریداری کرد و درحال حاضر 5.0 درصد از سهام #سغرب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
🔴 عملکرد دی ماه صنایع بورسی نسبت به میانگین ماهانه 1402 #سیمان 🔶 #سفانو فروش  112میلیارد تومانی  : رشد 4% 🔶 #سکرما فروش  90میلیارد تومانی  : رشد 0% 🔶 #سشمال فروش  77میلیارد تومانی  : رشد 3% 🔶 #سیلام فروش  74میلیارد تومانی  : رشد 2% 🔶 #سبجنو فروش  96میلیارد تومانی  : افت -6% 🔶 #سغرب فروش  76میلیارد تومانی  : افت -9% 🔶 #سدور فروش  72میلیارد تومانی  : رشد 2% 🔶 #ساراب فروش  77میلیارد تومانی  : رشد 6% 🔶 #سصفها فروش  90میلیارد تومانی  : رشد 9% 🔶 #سباقر فروش  56میلیارد تومانی  : رشد 19% 🔶 #سفار فروش  59میلیارد تومانی  : رشد 4% 🔶 #سدشت فروش  160میلیارد تومانی  : رشد 92% 🔶 #سکرد فروش  29میلیارد تومانی  : افت -59% 🔶 #سبزوا فروش  47میلیارد تومانی  : رشد 14% 🔶#سنیر فروش  33میلیارد تومانی  : افت -6% 🔶 #سخاش فروش  77میلیارد تومانی  : رشد 25% 🔶 #سقاین فروش  53میلیارد تومانی  : رشد 13% 🔶 #اردستان فروش  99میلیارد تومانی  : رشد 13%
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۷
اشتراک گذاری
شركت سيمان شمال-سهامي عام- 0.000 میلیون سهم #سغرب در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 4.99 درصد از سهام #سغرب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
tahlilgar
tahlilgar
رتبه: 267
1.3
سغرب،تکنیکال،tahlilgar
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین مقاومت:
۴۳٬۱۴۳
اشتراک گذاری
شركت سيمان شمال-سهامي عام- 0.052 میلیون سهم #سغرب در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 4.99 درصد از سهام #سغرب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سيمان شمال-سهامي عام- 0.017 میلیون سهم #سغرب در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 4.98 درصد از سهام #سغرب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
سغرب،BahmanNameh
#سغرب ✴️ قیمت پایانی ۴۰،۴۳۰ ریال . ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
اشتراک گذاری
شركت سيمان شمال-سهامي عام- 0.055 میلیون سهم #سغرب در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 4.97 درصد از سهام #سغرب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها