فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شسپا
امتیاز:726
دنبال کننده:123.5K
محسن حسنلو

#شسپا

💢 نفت سپاهان 💢

شرکت بازم مثل سال قبل تقریبا فروش خود را تا ۵۰ درصد توانسته افزایش دهد.

@HasanluMohsen

آموزش شسپا
امتیاز:726
دنبال کننده:123.5K
محسن حسنلو

#شسپا

💢 نفت سپاهان 💢

فروش مقایسه ای شرکت، و تفاوت فروش نسبت به مشابه سال قبل در نمودار فروش مقایسه ای شرکت قابل لمس می باشد.

@HasanluMohsen

آموزش شسپا
امتیاز:726
دنبال کننده:123.5K
محسن حسنلو

#شسپا

💢 نفت سپاهان 💢

در فروش ماهیانه شرکت، روند افزایشی فروش در شرکت از اول سال ۹۹ تا الان ادامه دار بوده است و مدام فروش شرکت در حال افزایش می باشد.

@HasanluMohsen

آموزش شسپا
امتیاز:726
دنبال کننده:123.5K

#شسپا

💢 نفت سپاهان 💢

❇️ پیش بینی EPS تحلیلی برای سال جاری ❇️

🟢 قیمت سهم : ۱۵۰۰۰ ریال

🟢 سود سال جاری هر سهم (EPS): ۲۳۶۰ ریال

🟢 نسبت قیمت به سود پیشرو (P/E): ۳.۳۸

🟢 سرمایه: ۹،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

🟢 پایان سال مالی: ۲۹ اسفند ماه

✅ نکته : eps خیلی بالا نسبت به قیمت فعلی سهم و p/e. خیلی پایین نسبت به الان قیمت سهم دارد.

@HasanluMohsen

آموزش شسپا
امتیاز:726
دنبال کننده:123.5K
محسن حسنلو

#شسپا

💢 نفت سپاهان 💢

سهم در تایم #فریم روزانه در ۶۰ روز کاری اصلاح خوبی داشته است و در کوتاه مدت تایم #فریم روزانه در محدود حمایتی قرار دارد و منتظر افزایش نقدینگی در سهم هستیم.

@HasanluMohsen

نمادآخرینپایانیحجمارزش