فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ورنا
امتیاز:652
دنبال کننده:6.9K

💢18 فروردین

شاهد هستیم #بازار سرمایه در کما فرو رفته و تحرک خاصی در آن وجود ندارد.

به جرأت میتوان گفت 70% #بازار ارزنده و خریدنی شده اند. سال 1400 با تورم انتظاری و ثبات و افزایش نسبی نرخ ارز و افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد میتواند برای #بازار سرمایه سال خوبی باشد. با یک بازدهی منطقی و معقول!

شرکت های مهم سرمایه گذاری اعم از #وغدیر #ومعادن #وخارزم #وسپه #ورنا #وساپا #وتوشه #ونفت #وپخش همگی به محدوده 50% NAV رسیده اند. اتفاقی که در گذشته نیز سابقه نداشت و عمدتا #ارزش ذاتی این تیپ سهم ها بین 70 تا 80% نوسان داشت.

هرچه امروز جلوتر میرویم احتمال برچیده شدن صف فروش ها بیشتر می‌شود.

@suggestedstock

آموزش ورنا
امتیاز:753
دنبال کننده:13.3K

از گروه #خودرویی تا اینجای کار👆

#خپارس

#خگستر

#خزامیا

#ورنا

صف خرید خوبی تشکیل دادند

لیدرها نیز در دامنه ۴+ مثبت در حال معامله و رو به بالا👌

@hamian_bourse

آموزش ورنا
بورس ۷۷@bourseh77
امتیاز:0
دنبال کننده:1.2K

#ورنا

مثل شاخص ساز در این یکی دو ماه اصلاح خوبی داشت و این چند روز هم حجم خوبی زده میشه گفت سهامدارای تازه نفس وارد سهم شدند

آموزش ورنا
امتیاز:724
دنبال کننده:7K

حجم گیری خودرویی ها در حال شکل گیری!!!!!

صف های #خگستر و #خزامیا و #ورنا جمع شدند

آموزش ورنا
امتیاز:743
دنبال کننده:23.8K

🔹️حجم های مشکوک تا این لحظه...

#ثالوند

#قنیشا

#چکاپا

#سمایه

#قشرین

#ورنا

@boors_bazz

نمادآخرینپایانیحجمارزش