ورود/ثبت‌نام

تپمپیتپمپی

آخرین معامله4.64%۱۱٬۷۲۰
اضافه کردن به دیده‌بان
23
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
73%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز تپمپی:
فیلتر
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #پی_پاد، #رتاپ، #رکیش 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثشاهد، #ثبهساز، #ثامید، #ثامان، #ثاخت 💢 فعالیتهای کمکی: #بورس 💢بیمه: #البرز، #اتکام 💢 مخابرات: #اخابر، #همراه 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولصنم 💢 بانک ها: #وبملت، #ونوین، #وسینا 💢 سرمایه گذاریها: #وخارزم، #صبا، #وپاسا، #شهر، #وتوصا، #ومهان، #وبوعلی 💢 هتل: 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کهمدا، #کاذر 💢 سیمان: #سابیک، #سیتا، #سرود، #ستران، #سبجنو، #سخوز 💢 کاشی: #کحافظ، #کپارس، #کلوند 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #پارس، #شسینا، #نوری، #شپدیس، #شفن، #جم_پیلن، #پارسان، #شغدیر، #وپترو 💢 محصولات دارویی: #برکت، #دامین، #وپخش، #دجابر، #دپارس 💢محصولات غذایی: #غگل، #غزر، #غکورش، #غبشهر، #وبشهر، #غگرجی، #غدام 💢عرضه برق و گاز: آبادا، #مبین، #بفجر 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا، #وکغدیر 💢قندوشکر: 💢 خودرو: #خودرو، #خپویش، #خگستر، #خزر، #خبهمن، #خمحرکه، #ختور#خاذین 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس 💢 ماشین آلات برقی: #بترانس، #بکام، #بسویچ 💢ماشین آلات: #تایرا، #تپمپی 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک 💢فلزات اساسی: #ذوب، #فولاد، #فملی، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فسرب، #فسبزوار، #فباهنر، #کیمیا، #فروس، #فجر، #فایرا، #فسپا، #فنورد، #فولاژ 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت، #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شراز، #شنفت 💢 لاستیک: #پکرمان، #پاسا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #ومعادن، #کاما، #تاصیکو، #کروی، #کمنگنز، #کبافق 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: #حفاری 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #سپید، #زپارس ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۷۲۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1004
1.9
🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 100 #دکوثر (35) | #کاما (64) | #ثزاگرس (1.7) | #کرومیت (7) | #ونوین (44) | #شمواد (41) | #واعتبار (26) | #وجامی (36) | #دهدشت (4) | #ثباغ (5) | #فولاد (13) | #گنگین (1.4) | #ممسنی (4) | #ارفع (2.1) | #فجر (10) | #کماسه (7) | #سلار (15) | #غاذر (2.8) | #کازرو (2.6) | #نبروج (2) | #شفارا (5) | #فملی (4) | #وایرا (7) | #کابگن (1.7) | #ساذری (2.2) | #تپکو (12) | #ثتوسا (0.4) | #شتوکا (2.3) | #بهپاک (5) | #همراه (4) | #سکارون (5) | #فاسمین (3) | #شتهران (1.2) | #معیار (3) | #کالا (1.3) | #تفیرو (0.1) | #سخاش (2.3) | #جم پیلن (0) | #بوعلی (0.2) | #وزمین (2.9) | #اسیاتک (0.6) | #غبهار (0.6) | #شکف (0.4) | #سپرمی (0.2) | #شلیا (0.7) | #غیوان (0.3) | #فزرین (1.5) | #نوری (0) | #اوان (0.5) | #فباهنر (1.1) | #دتهران‌ (10) | #وثخوز (0.1) | #داوه (0.4) | #سمتاز (0.1) | #بتهران (1.8) | #آبین (0.7) | #پکرمان (0.2) | #شصفها (0) | #فنر (0.3) | #ختوقا (0.4) | #سپیدار (0) | #خپارس (4) | #خمحرکه (0.5) | #هرمز (0.6) | #فگستر (1) | #بورس (0.4) | #شپارس (0.3) | #فرود (0.7) | #شجم (0.3) | #شلرد (0.2) | #قشیر (0) | #پرسپولیس (1.4) | #شسینا (0.5) | #سباقر (0.1) | #لپارس (0.1) | #کلوند (0.2) | #فلوله (0.3) | #فپنتا (0) | #سشرق (0) | #غبشهر (0.5) | #ختور (0.1) | #دزهراوی (0.1) | #تپمپی (0) | #نوین (0.3) | #شاملا (0) | #کدما (0) | #نتوس (0) | #کگاز (0) | #ما (0) | #بکاب (0) | #شدوص (0.1) | #کخاک (0) | #لوتوس (0.1) | #وتعاون (0.1) | #ولصنم (0.1) | #چکاوه (0) | #پارتا (0) | #فاما (0) | #خبازرس (0) | #نشار (0.3) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
8 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از تپمپی بهتر است؟
تپمپی،BahmanNameh
#تپمپی ✴️ قیمت پایانی ۱۱،۲۰۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ .
نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1115
3.2
ورود پول هوشمند 💰 #وآتوس #سپرمی #کایتا #کفرا #سبجنو #سکارون #کلوند #شتهران #بفجر #مبین #فاهواز #فخاس #هرمز خروج پول هوشمند 💸 #تفارس #اتکاسا #ساروج #آریا #شکام #شمواد #غپاک #خفنر #خرشق #فروس #ذوب #چنوپا #جوین کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #تفارس #ساروج #آریا #تاپیکو #شکام #کاسپین #غکورش #کچاد #جوین کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #صبا #کفرا #سبجنو #کلوند #شخارک #دجابر #بفجر #مبین #تپمپی #پکویر #سپید تیک صعودی ✅ - تیک نزولی‼️ - ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
21 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1024
2.6
تپمپی،🏆بورس تکنیک 📉💰
#تپمپی 1403_01_29 سهم کانال ومیان مدت بورس_تکنیک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
رتبه: 25
4.1
#پی_پاد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی سود را داشته و ۳ماهه ۳۱۶ ریال سود محقق کرده است ۳ماهه ۱۳۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴۷ میلیارد ریال سود خالص دارد #شیران نسبت به ۳ماهه قبل افت سود را تجربه می‌کند و ۸۶ ریال محقق کرده است.سهم در ۳ماهه ۶۱۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد. #رکیش اندکی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر بود و ۳ماهه به سود ۱۲ ریالی رسیده است #خکرمان را هم باید در ۱۲ماهه و تلفیقی دید در ۹ماهه ۴۰۸ ریال سود محقق کرده است #سغدیر را هم باید در گزارش ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت ۶ماهه ۱۰ ریال محقق کرده است #وسدید انعقاد قرارداد به ملبغ 8.788.000 یورو و 5.477 میلیارد ریال در شرکت وابسته صنایع فولاد گسترش با مالکیت 45 درصدی گروه صنعتی سدید #فولای 12ماهه به 530 ریال سود رسیده سهم در 9ماهه 664 میلیارد ریال سود خالص و 632 میلیارد ریال سود عملیاتی و 167 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد در 12ماهه سود عملیاتی 882 و سود خالص 848 میلیارد ریال بود #کهمدا 9ماهه 446 ریال سود محقق کرد در6 ماهه 3274 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1470 میلیارد ریال اثر سود غیرعملیاتی و در نهایت 3761 میلیارد ریال سود خالص دارد در 9 ماهه 5283 میلیارد ریال سود عملیاتی و 5483 میلیارد ریال سود خالص دارد #تپمپی را هم باید در گزارش ۱۲ماهه و تلفیقی دید در ۹ماهه به سود ۲۴۳ ریالی رسیده است #ثالوند در ۶ ماهه به سود ۸۰۴ ریالی رسیده است. #وصنا در گزارش 3ماهه به سود 106 ریالی رسیده است #رتاپ در گزارش 12ماهه به سود 224 ریالی رسیده است #قهکمت در گزارش 12ماهه به سود 1754 ریالی رسیده که 70% بیش از مدت مشابه قبل است .در 9ماهه به سود 1288 ریالی رسیده بود #ثباغ در گزارش 3ماهه 322 ریال سود محقق کرده است #سیلام در ۶ماهه تلفیقی به سود ۶۳۰ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۶۲۲ ریال بوده است در 9ماهه سود اصلی به 1026 ریال رسیده و 12ماهه نیز در تلفیقی 1366 و در سود اصلی 1340 ریال محقق کرده است #سجام در 3ماهه به سود 63 ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل 38 ریال بود #وکغدیر را باید در گزارش 12ماهه دید و به نظر تلفیقی و 12ماهه مهم تر است در گزارش 6ماهه به سود 384 ریالی رسیده است دخالت ها و نرخ گذاری های دستوری در صنعت برق مشخص است #بمولد در گزارش ۳ماهه به سود ۹۸ ریالی رسیده است وافت سود نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد #سپ در ۳ماهه به سود ۱۲۲ ریالی رسیده است و ۱۰۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۹۳ میلیارد ریال سود خالص دارد #ثپردیس در گزارش ۶ماهه به سود ۱۰۸ ریالی رسیده است #فن_آوا در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۴۸ ریالی رسیده است که ۲۱۶ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد. شرکت سیمان سفید شرق از زیرمجموعه های #سشرق در ۶ماهه به سود ۱۶۵۱ میلیارد ریالی رسیده است #سهگمت گزارش خوبی در ۱۲ماهه داشت و در تلفیقی ۱۳۷۸۹ ریال و در سود اصلی ۱۰۲۶۹ ریال محقق کرده است شرکت سرمایه گذاری آذر در گزارش ۶ماهه به سود ۱۱۳۲ میلیارد ریالی رسیده است #دیران در گزارش ۳ماهه به سود ۲۵۴ ریالی رسیده و نسبت به مدت مشابه رشد دارد.سهم ۵۳۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و۲۲۳ میلیارد ریال سود خالص دارد شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران از زیرمجموعه های #ونیکی در گزارش ۶ماهه ۱۲۲۱ میلیارد ریال سود محقق کرده است مهم برای #وصندوق شرکت خدمات گستر صبا انرژی از زیرمجموعه های #وصندوق در ۱۲ماهه به سود ۱۰۷۷۹ میلیارد ریالی رسیده است #ریشمک نسبت به ۳ماهه سال قبل رشد خوبی در سود داشت و ۳ماهه ۷۷۷ ریال سود محقق کرده است .۷۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد #گلدیرا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۶۱۲ ریالی رسیده است پیشرو امید هامون از زیرمجموعه های #گنگین در گزارش خود در 12ماهه به سود 2412 میلیارد ریالی رسیده است #کاذر در 6ماهه  تلفیقی 276 ریال و در سود اصلی 277 ریال بوده است و در 9ماهه با یک  رشد خوب در سود اصلی 503 ریال سود محقق کرده است و ۱۲ماهه این عدد ۶۳۷ ریال شد در ۹ماهه 1244 میلیارد ریال  سود عملیاتی و 1005 میلیارد ریال سود خالص دارد در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۵۵۱ میلیارد ریال و سود خالص ۱۲۷۴ میلیارد ریال بود و نرمال بود/بتاسهم
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۹۸۰
اشتراک گذاری
تکسهم
تکسهم
رتبه: 363
2.5
تپمپی،تکسهم
#تپمپی 1403_01_29
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
✅ گذری بر عملکرد 9 ماهه "تپمپی" به گزارش کدال نگر بورس 24 ، شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران در 9 ماهه منتهی به اسفند 1402 برای هر سهم 243 ریال سود شناسایی کرد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
تپمپی،بنیادی،کدال۳۶۰
#تپمپی اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #گروه_صنایع_پمپ_سازی_ایران ▪️ شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 243 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است. ▪️ «تپمپی» با سرمایه ثبت شده 2,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 534,884 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1403-01-29 19:14:58 (1177373) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1072
2.6
تپمپی،ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
#تپمپی تو فیلترها میاد گاهی اما خب هنوز روند رو نزده اما روی استاتیک مهمی هست کع قبلا اعلام شده بود شکستش حدضرره
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها