#

وسخراش

شرکت س استان خراسان شمالی

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسخراش

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وسخراش جمع آوری شده
و سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود.


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

جذابیت خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع براساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وسخراش
رتبه:106
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#خودرو با حجم ۱ میلیارد سهم

#خبهمن با حجم ۳۸۲ میلیون سهم

#وتجارت با حجم ۲۲۵ میلیون سهم

#ولیز با حجم ۲۱۹ میلیون سهم

#خساپا با حجم ۱۷۵ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۲۲۸ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۶۴ میلیون سهم

#وگردش با حجم ۶۱ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۵۵ میلیون سهم

#وسخراش با حجم ۱۳ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
Crypto Island@Financial_Markets_Team
رتبه:106
دنبال کننده:11.3K

🔹️حجم های مشکوک تا این لحظه...

#غمینو

#وسصفا

#دسانکو

#غبشهر

#وساشرقی

#وسخراش

@boors_bazz

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
CRYPTO SIGNAL@borse_trader
دنبال کننده:25.5K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسگلستا | #فوکا

🔸 #وسخراش | #فاهواز

🔸 #وسخوز | #گشان

🔸 #وسخراج | #آینده

🔸 #وسکرشا | #ثاصفا

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
CRYPTO SIGNAL@borse_trader
دنبال کننده:25.5K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۵

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسخراج | #تلیسه

🔸 #وسخراش | #فوکا

🔸 #وسیلام | #داراب

🔸 #وسگلستا | #فاهواز

🔸 #خودرو | #غدیس

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
CRYPTO SIGNAL@borse_trader
دنبال کننده:25.5K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وبملت | #تلیسه

🔸 #وسخراج | #فوکا

🔸 #وسخراش | #سمایه

🔸 #وسیلام | #فاهواز

🔸 #وسگلستا | #غدیس

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
CRYPTO SIGNAL@borse_trader
دنبال کننده:25.5K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 یکشنبه ۰۹ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسخراج | #تلیسه

🔸 #وسخراش | #لکما

🔸 #وسیلام | #فوکا

🔸 #وتجارت | #ثغرب

🔸 #وسگلستا | #سمایه

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
CRYPTO SIGNAL@borse_trader
دنبال کننده:25.5K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 شنبه ۰۱ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۵

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسخراج | #خصدرا

🔸 #کفپارس | #لکما

🔸 #وسیلام | #کیسون

🔸 #وسخراش | #فوکا

🔸 #وسگلستا | #فاهواز

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
CRYPTO SIGNAL@borse_trader
دنبال کننده:25.5K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ - ساعت ۱۱:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #کفپارس | #خصدرا

🔸 #وسخراج | #لکما

🔸 #وسیلام | #کیسون

🔸 #وسخراش | #فوکا

🔸 #وسگلستا | #فاهواز

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
تالار بورس@TalareBourse
دنبال کننده:33.8K

نمادهایی که در دامنه مثبت قرار دارند

⬅️ #وسپهر #وسخراش #وسقم در گروه سرمایه‌گذاری

⬅️ #شصدف #شکربن #شاروم در گروه محصولات شیمیایی

⬅️ #فپنتا #فنورد در گروه فلزات اساسی

⬅️ #بکهنوج در گروه یوتیلیتی

⬅️ #مداران #رافزا در گروه رایانه

⬅️ #توریل در گروه حمل و نقل

⬅️ #سدشت در گروه سیمان

⬅️ #افق در گروه خرده‌فروشی

⬅️ #کمرجان در گروه کانی‌های غیرفلزی

⬅️ #ولپارس در گروه واسطه‌گری

🆔 @talarebourse

نمایش بیشتر

آموزش وسخراش
CRYPTO SIGNAL@borse_trader
دنبال کننده:25.5K

🔥#هات_لیست_تقاضا 🔥

📆 یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ - ساعت ۱۱:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔹 #ثامید | #بپیوند

🔹 #ولپارس | #گدنا

🔹 #وسخراج | #زاگرس

🔹 #وسخراش | #شغدیر

🔹 #وسقم | #آریا

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسخراش

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار