#کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کفپارس
کندل سبز@CandeleSabz
امتیاز:725
دنبال کننده:11.9K

#کفپارس

رنج مثبت و صف خرید

قدرت خریدار 1.8 برابر فروشنده

میانگین خرید هر حقیقی : 19 میلیون تومان

@CandeleSabz

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:698
دنبال کننده:6.9K
نوسانگیر بازار سرمایه

🟢 #کفپارس در آستانه صف خرید

+2.3%

✳️ قدرت خریدار 1.2 برابر فروشنده

✳️ حجم معاملات بیشتر از 1M

✅ @Navasani

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:698
دنبال کننده:6.9K

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۰/۰۳/‌۲۵

#شستا

#سفارس

#رنیک

#سپ

#کفپارس

#زدشت

#تملت

✅ @Navasani

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:520
دنبال کننده:4.7K

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:698
دنبال کننده:6.9K
نوسانگیر بازار سرمایه

🟢 #کفپارس در آستانه صف خرید

+3.5%

✳️ قدرت خریدار 2 برابر فروشنده

✳️ حجم معاملات بیشتر از 1.5M

✅ @Navasani

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:698
دنبال کننده:6.9K
نوسانگیر بازار سرمایه

🟢 #کفپارس در آستانه صف خرید

+2.87%

✳️ قدرت خریدار بیشتر از فروشنده

✳️ حجم معاملات درحال افزایش

✅ @Navasani

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:698
دنبال کننده:6.9K

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۰/۰۳/‌۲۳

#شگویا

#سفارس

#رنیک

#زدشت

#کفپارس

#سپ

✅ @Navasani

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:698
دنبال کننده:6.9K

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۰/۰۳/‌۲۲

#شگویا

#سفارس

#زدشت

#کفپارس

#سپ

#رنیک

✅ @Navasani

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:698
دنبال کننده:6.9K

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۰/۰۳/‌۱۹

#شگویا

#سفارس

#زدشت

#کفپارس

#سپ

#تملت

✅ @Navasani

نمایش بیشتر

آموزش کفپارس
امتیاز:786
دنبال کننده:13.5K

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد