ورود/ثبت‌نام

خمهرخمهر

آخرین معامله
دنبال کردن
209
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز خمهر:
سینا رهبرشهلان
سینا رهبرشهلان
رتبه: 447
0.6
#خودرو #خساپا متعادل مثبت سایر سهام درمنفی ها فرصت عالی بررسی منفی ها راحواسمون باشد #ختوقا #خمهر #خرینگ #خاذین #خزامیا و#وساپا #ورنا #خگستر
نوع سیگنال: خرید
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
خمهر،کدال۳۶۰
#خمهر آگهی ثبت تصمیمات #مجمع_عمومی_عادی بطور فوق العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت #مهرکام_پارس 1402-12-14 08:16:47 (1163344) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از خمهر بهتر است؟
خرید گروهی🖤
خرید گروهی🖤
رتبه: 618
1.9
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 539
2.0
خریدخمهر،عقاب‌‌های‌ بورسی
#خمهر 💫2⃣💫 سوپر شکارمون از بیشترین منفی های سه شنبه دومین روز صف خریدش تقدیم شما
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
تحلیل سهام بورسیکا
تحلیل سهام بورسیکا
رتبه: 615
1.4
خمهر،تحلیل سهام بورسیکا
#خمهر @boursika_official
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (111) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (242.7M) #وپارس (185.8M) #خساپا (146.4M) #خگستر (77.4M) #کرومیت (13.9M) #ورنا (39.1M) #پارسیان (64.3M) #شبندر (17.7M) #وساپا (35.3M) #بورس (31.3M) #حکشتی (12.8M) #ثتوسا (2.3M) #ثشاهد (7.2M) #وسدید (31.5M) #بپردیس (60.3M) #کالا (11.7M) #وآیند (10.4M) #شتران (30.2M) #شپنا (17.5M) #فولاد (16.8M) #خمحرکه (11.3M) #خاور (19.6M) #تپکو (32M) #وغدیر (2.1M) #زنگان (816.5K) #خکاوه (3.1M) #فرابورس (6.5M) #کایزد (3.5M) #وتوس (3.3M) #کرمان (38.7M) #شگستر (27.9M) #شفارس (22.7M) #غشوکو (5.8M) #خبهمن (21.8M) #فنوال (5.3M) #خوساز (890.7K) #خکمک (8.8M) #فلوله (11.1M) #کماسه (4.7M) #تاپیکو (2.2M) #وبصادر (16.9M) #آباد (423.9K) #معیار  (8.7M) #کسرام (1.2M) #ذوب (5.8M) #شسینا (5.9M) #خپارس (24.3M) #خزامیا (5.1M) #فاذر (14.8M) #ختوقا (3.5M) #خکار (6M) #ساینا (438.7K) #فسازان (4.2M) #ثزاگرس (204.3K) #خنصیر (1.8M) #خمهر (5.7M) #اوان (1.4M) #شاوان (1M) #نبروج (1.1M) #خفنر (2.1M) #خدیزل (3.9M) #ولراز (3.6M) #غفارس (730.1K) #شستان (3.6M) #فلات (607.8K) #وثخوز (234.5K) #تفیرو (236K) #ودانا (1.4M) #ختراک (2.7M) #هرمز (2.5M) #آردینه (101K) #خموتور (1.8M) #فسرب (4.9M) #ولپارس (1.3M) #خرینگ (569.5K) #واعتبار (3.7M) #وتوسکا (2.1M) #خچرخش (385.2K) #فاهواز (731.7K) #قجام (702.3K) #غسالم (1.4M) #بزاگرس (108.6K) #سقاین (827.6K) #فتوسا (662.8K) #خکرمان (669.6K) #تکنار (83.1K) #خشرق (344.2K) #فاراک (2.4M) #دتماد (57.1K) #ثنام (1.5M) #آواپارس (1.1M) #ولساپا (2.2M) #شراز (180.3K) #قثابت (780.3K) #غیوان (140.2K) #ولیز (0.9M) #خاذین (491K) #واحصا (39.6K) #کدما (20.1K) #فسپا (109K) #گشان (3K) #وگردش (105.7K) #خلنت (27.3K) #بنو (198.4K) #اردستان (15.9K) #وهنر (650) #کحافظ (16.9K) #سکرد (45.1K) #حاریا (18.2K) #سدور (1.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 325
2.1
خمهر خداروشکر ۳۰۰ حفظ کرد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
رتبه: 640
1.9
#خمهر از منفی ها بود سیگنالش صف خریدش تقدیم✌️💚🔥
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (211.9M) #خگستر (104.6M) #ورنا (56.1M) #کرومیت (16.2M) #وپارس (172M) #بورس (49.7M) #پارسیان (66.6M) #وساپا (42.4M) #خساپا (73.5M) #ثتوسا (2.6M) #وسدید (37.1M) #بپردیس (64.8M) #زنگان (1.1M) #وآیند (10.4M) #کالا (10.3M) #تپکو (33.6M) #فرابورس (7.5M) #وتوس (3.7M) #خکاوه (2.8M) #کسرام (2.7M) #خدیزل (11.4M) #معیار  (9.1M) #آباد (547.8K) #فنوال (4.2M) #خکمک (4.6M) #ولراز (7M) #غشوکو (3.2M) #ودانا (2.9M) #خنصیر (2M) #ثزاگرس (215.3K) #ساذری (1.8M) #نبروج (1.1M) #غفارس (1.4M) #خمهر (5M) #فلات (841.3K) #شستان (3.9M) #خوساز (447.8K) #وتوسکا (3.5M) #خپارس (12M) #قجام (1.5M) #وثخوز (233.4K) #تفیرو (234.8K) #خکار (3.5M) #واعتبار (4.9M) #آردینه (98.1K) #ثنام (5.6M) #خموتور (1.6M) #سقاین (1.1M) #فاهواز (591.4K) #آواپارس (3M) #خفنر (684.5K) #تکنار (95.6K) #شگستر (1M) #غیوان (140.3K) #بایکا (56.9K) #واحصا (7.3K) #گنگین (7.3K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 539
2.0
خریدخمهر،عقاب‌‌های‌ بورسی
چقدر هفته پیش بخصوص دوشنبه وسه شنبه بهتون تاکید کردیم وتذکر دادیم و گفتیم از اوج منفیای سه شنبه برای مدیریت سبدتون یا خرید جدید استفاده کنید واگر هم میخواید سبد خوبی ببندید بیاید کانال ویژه؟ حداقل ۱۲ نماد خودرویی رو تو اوج منفیاشون ورو کف حمایت هفته قبل ،قبل حرکشون زدیم تو کانال خودرو،خساپا،خگستر،ختوقا،ورنا،خمهر،خزامیا،خرینک،خکمک،.و.....
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
خمهر،بنیادی،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#گزارش فروش گروه #خودرو ❇️شرکت های خودرویی در بهمن ماه 1402 موفق به فروش 48242.27 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 44 درصد افزایش پیدا کرده است. 💵 فروش صادراتی 138 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 89 درصد افزایش یافت . شرکت #خودرو با 65 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. ✅ شرکت #خودرو با ثبت 22276 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #خلنت 180% #خزر 153% #خزامیا 78% #خموتور 67% #خساپا 63% #خکمک 57% #خکار 49% #خنصیر 49% #ختور 46% #خودرو 45% #خدیزل 41% #ختراک 41% #خپارس 36% #خفنر 34% #خشرق 34% #خریخت 28% #خاور 27% #خمحرکه 20% #خاهن 17% #خرینگ 10% #خوساز 8% #ناما 6% #خمهر 3% #فنر (اولین سال گزارش) 📅 آخرین بروزرسانی:1402/12/11 با ارسال این گزارش در گروه ها و کانال های بورسی از بازار سرمایه حمایت کنیم 🌷🌷 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 628
1.7
خمهر،🏆بورس تکنیک 📉💰
#خمهر خیلی تلاش میکنه رو 325 تثبیت کنه...با تثبیت روی محدوده 325 حرکت رو به سمت اهداف شروع میکنه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
تحلیل سهام بورسیکا
تحلیل سهام بورسیکا
رتبه: 615
1.4
خمهر،تحلیل سهام بورسیکا
#خمهر خیلی تلاش میکنه رو 325 تثبیت کنه...با تثبیت روی محدوده 325 حرکت رو به سمت اهداف شروع میکنه @boursika_official
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 325
2.1
خمهر چکاوه خشرق خرینگ فاراک خگستر از این لیست به محدوده های کم ریسک تکنیکالی یا اشباع فروش رسیده اند بررسی کنید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
خمهر،کانال تحلیلی پارسیس
#قطعاتی ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه بهمن ماه نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #خمهر فروش 536میلیارد تومانی : رشد 23% ➖ #خمحرکه فروش 493میلیارد تومانی : رشد 18% ➖ #خوساز فروش 509میلیارد تومانی : رشد 29% ➖ #خرینگ فروش 371میلیارد تومانی : رشد 19% ➖ #ختراک فروش 373میلیارد تومانی : رشد 25% ➖ #خمحور فروش 208میلیارد تومانی : افت -15% ➖ #خپویش فروش 323میلیارد تومانی : رشد 13% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها