ورود/ثبت‌نام

حتوکاحتوکا

آخرین معامله-1.97%۲٬۳۸۷
اضافه کردن به دیده‌بان
31
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز حتوکا:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فصبا، #فباهنر، #کاوه، #فاسمین ⭕️شیمیایی:#شدوص، #شاروم، #پترول، #شگستر ⭕️صندوق: #اهرم،  #شتاب، #پالایش، #موج، #جهش، #طلا ⭕️بیمه: #کوثر، #ورازی ⭕️رایانه: #فن_افزار ⭕️فراکابها: #کالا، #انرژی ⭕️اطلاعات:#های_وب ⭕️بانک: #دی ⭕️حمل‌ونقل: #حآفرین، #حگهر، #حتوکا ⭕️انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #ثمسکن ⭕️سرمایه‌گذاری:#صبا، #وسپهر، #داتام، #وهامون، #وتوصا ⭕️هتل:#سمگا ⭕️سیمان:#سصوفی، #سرود ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی ⭕️غذایی: #آردینه، #بهپاک، #غشهداب، #غبشهر ⭕️دارویی: #دامین، #برکت، #دتولید ⭕️قند:#قصفها، #قچار ⭕️خودرو:#خساپا، #خودرو،  #خاور، #خزامیا، #فنر، #خگستر ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد ⭕️زراعت:#تلیسه ⭕️شرکت‌های‌صنعتی:#شستا ⭕️نفت:#شپنا، #شبهرن، #شسپا ⭕️لاستیک: #پیزد ⭕️استخراج‌نفت:#حفاری ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کدما ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/27

نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۸۷
اشتراک گذاری

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فصبا، #فباهنر، #کاوه، #فاسمین 💢شیمیایی:#شدوص، #شاروم، #پترول، #شگستر 💢صندوق: #اهرم، #شتاب، #پالایش، #موج، #جهش، #طلا 💢بیمه: #کوثر، #ورازی 💢رایانه: #فن_افزار 💢فراکابها: #کالا، #انرژی 💢اطلاعات:#های_وب 💢بانک: #دی 💢حمل‌ونقل: #حآفرین، #حگهر، #حتوکا 💢انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #ثمسکن 💢سرمایه‌گذاری:#صبا، #وسپهر، #داتام، #وهامون، #وتوصا 💢هتل:#سمگا 💢سیمان:#سصوفی، #سرود 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی 💢غذایی: #آردینه، #بهپاک، #غشهداب، #غبشهر 💢دارویی: #دامین، #برکت، #دتولید 💢قند:#قصفها، #قچار 💢خودرو:#خساپا، #خودرو، #خاور، #خزامیا، #فنر، #خگستر 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد 💢زراعت:#تلیسه 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢نفت:#شپنا، #شبهرن، #شسپا 💢لاستیک: #پیزد 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کدما ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

نوع سیگنال: خنثی
21 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۸۷
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از حتوکا بهتر است؟
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1113
2.5

📌سودتقسیمی مجامع سالانه سهامداران شرکت های بورسی از اول تا پایان هفته سوم خرداد 1403 شخارک 6100 ﷼ 118 درصد eps کزغال 2280 ﷼ 99 درصد eps کخاک 1830 ﷼ 97 درصد eps فغدیر 1060 ﷼ 91 درصد eps غصینو 930 ﷼ 75 درصد eps فسوژ 366 ﷼ 10 درصد eps ما 300 ﷼ 55 درصد eps وبوعلی 230 ﷼ 41 درصد eps بپاس 220 ﷼ 65 درصد eps میدکو 190 ﷼ 90 درصد eps بکام 120 ﷼ 81 درصد eps وکبهمن 64 ﷼ 10 درصد eps ولساپا 10 ﷼ 14 درصد eps خکمک 10 ﷼ 10 درصد eps خلیبل 5 ﷼ 12 درصد eps تپولا بدون تقسیم سود سرود 5650 ﷼ 75 درصد eps شبصیر 2110 ﷼ 81 درصد eps دتوزیع 1950 ﷼ 69 درصد eps ددام 1500 ﷼ 91 درصد eps سیستم 1800 ﷼ 99 درصد eps خپویش 1659 ﷼ 75 درصد eps کدما 550 ﷼ 23 درصد eps ولبهمن 110 ﷼ 30 درصد eps فرابورس 50 ﷼ 14 درصد eps تمحرکه 21 ﷼ 10 درصد eps سخوز 6700 ﷼ 100 درصد eps سآبیک 4070 ﷼ 95 درصد eps پاسا 2800 ﷼ 143 درصد eps زملارد 617 ﷼ 60 درصد eps لوتوس 570 ﷼ 97 درصد eps پخش 530 ﷼ 65 درصد eps شهر 50 ﷼ 16 درصد eps سفاسی بدون تقسیم سود فافزا 7800 ﷼ 86 درصد eps ارفع 3920 ﷼ 85 درصد eps فنورد 1700 ﷼ 80 درصد eps آردینه 1350 ﷼ 80 درصد eps سیدکو 1850 ﷼ 34 درصد eps سیلام 1000 ﷼ 95 درصد eps دارو 1000 ﷼ 79 درصد eps تکنار 900 ﷼ 87 درصد eps کسعدی 590 ﷼ 71 درصد eps لوتوس 570 ﷼ 97 درصد eps فرود 500 ﷼ 85 درصد eps دالبر 500 ﷼ 65 درصد eps تفارس 280 ﷼ 95 درصد eps ختراک 210 ﷼ 30 درصد eps شمس 203 ﷼ 85 درصد eps خموتور 160 ﷼ 30 درصد eps بهداش 155 ﷼ 10 درصد eps وفتخار 75 ﷼ 47 درصد eps رانفور 380 ﷼ 103درصد eps دلر     3120 ﷼ 70 درصد eps فپنتا   2235 ﷼ 53 درصد eps سیدکو 1850﷼ 34 درصد eps فنورد  1700 ﷼ 80 درصد eps کپارس 1110﷼ 70 درصد eps سپید     550 ﷼ 51 درصد eps دتولید    430 ﷼ 70 درصد eps وسپهر    420 ﷼ 76 درصد eps تفارس    280 ﷼ 95 درصد eps فروسیل   130﷼ 50 درصد eps حگهر        70 ﷼ 10 درصد eps فجهان      60 ﷼ 25 درصد eps سپرده     26  ﷼ 10 درصد eps سبهان   14,800 ﷼ 95 درصد eps خراسان 14,346 ﷼ 97 درصدeps وآفر 1200 ﷼ 10 درصد eps شفا 1050 ﷼ 70 درصد eps ثبهساز 300 ﷼ 56 درصد eps قاسم 420 ﷼ 65 درصد eps سدور 240 ﷼ 21 درصد eps سخاش 400 ﷼ 95 درصد eps غپینو 280 ﷼ 50 درصد eps غمینو 375 ﷼ 50 درصد eps غشوکو 180 ﷼ 49 درصد eps حتوکا 170 ﷼ 43 درصد eps کپارس 1110 ﷼ 70 درصد eps بتهران 310﷼ 111درصد eps شفام 3000 ﷼ 190 درصد eps

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۴۲۸
اشتراک گذاری
حتوکا،کدال۳۶۰

#حتوکا آگهی ثبت تصمیمات #مجمع_عادی_سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت #حمل_و_نقل_توکا 1403-03-22 14:50:25 (1202391) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۵۲۵
اشتراک گذاری
حتوکا،کدال۳۶۰

#حتوکا آگهی ثبت تصمیمات #مجمع_عادی_سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت #حمل_و_نقل_توکا 1403-03-22 14:50:00 (1202391) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۵۲۵
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1183
3.2

خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۱۴۰۳ : 1 - #چدن (اینگالف صعودی) 2 - #ولپارس (هارامی صعودی و چکش معکوس) 3 - #آسیاتک (الگوی پییرسینگ) 4 - #وپویا (الگوی پییرسینگ) 5 - #فنفت (الگوی پییرسینگ) 6 - #حسیر (اینگالف صعودی) 7 - #تلیسه (هارامی صعودی) 8 - #ومهان (دوجی و چکش) 9 - #گشان (دوجی و چکش معکوس) 10 - #تملت (چکش) 11 - #غکورش (اینگالف صعودی) 12 - #تنوین (الگوی پییرسینگ) 13 - #افق (اینگالف صعودی و دوجی سنگ قبر و چکش معکوس) 14 - #زشریف (الگوی پییرسینگ) 15 - #فسازان (اینگالف صعودی) 16 - #پترول (اینگالف صعودی) 17 - #ارفع (اینگالف صعودی) 18 - #دبالک (اینگالف صعودی) 19 - #فولای (چکش و قطره باران) 20 - #شتران (هارامی صعودی) 21 - #دسبحان (اینگالف صعودی و چکش معکوس) 22 - #سخوز (الگوی پییرسینگ) 23 - #جم (دوجی و چکش) 24 - #کشرق (اینگالف صعودی) 25 - #شرانل (الگوی پییرسینگ) 26 - #ثامید (اینگالف صعودی) 27 - #کاریس (اینگالف صعودی) 28 - #وسپهر (هارامی صعودی) 29 - #فرود (الگوی پییرسینگ) 30 - #ناما (اینگالف صعودی) 31 - #مدیریت (الگوی پییرسینگ) 32 - #ددانا (اینگالف صعودی) 33 - #شکام (چکش) 34 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی (چکش و قطره باران) 35 - #وملل (چکش) 36 - #ذوب (اینگالف صعودی) 37 - #شیران (ستاره صبحگاهی) 38 - #کروی (هارامی صعودی) 39 - #مداران (الگوی پییرسینگ) 40 - #کرماشا (چکش و ستاره صبحگاهی) 41 - #فروژ (اینگالف صعودی) 42 - #سرود (چکش) 43 - #فاسمین (چکش) 44 - #کساوه (اینگالف صعودی) 45 - #پردیس (هارامی صعودی) 46 - #سخاش (چکش و ستاره صبحگاهی) 47 - #وتوصا (اینگالف صعودی) 48 - #شبهرن (اینگالف صعودی) 49 - #قنیشا (اینگالف صعودی) 50 - #قلرست (اینگالف صعودی) 51 - #وبشهر (هارامی صعودی و چکش) 52 - #والبر (اینگالف صعودی و چکش معکوس) 53 - #بهپاک (اینگالف صعودی) 54 - #غبشهر (اینگالف صعودی) 55 - #شپاکسا (اینگالف صعودی) 56 - #وپخش (الگوی پییرسینگ) 57 - #دسینا (الگوی پییرسینگ) 58 - #دفارا (الگوی پییرسینگ) 59 - #دپارس (الگوی پییرسینگ) 60 - #فنوال (اینگالف صعودی) 61 - #فجام (چکش) 62 - #سشرق (دوجی و چکش) 63 - #کپارس (الگوی پییرسینگ) 64 - #سکرما (هارامی صعودی و دوجی و چکش معکوس) 65 - #سخزر (هارامی صعودی و چکش) 66 - #بموتو (اینگالف صعودی) 67 - #کحافظ (اینگالف صعودی) 68 - #غسالم (هارامی صعودی) 69 - #تیپیکو (هارامی صعودی) 70 - #کگل (اینگالف صعودی) 71 - #وپارس (اینگالف صعودی و چکش معکوس) 72 - #البرز (اینگالف صعودی) 73 - #حتوکا (چکش و ستاره صبحگاهی) 74 - #شبریز (دوجی و چکش) 75 - #شسپا (اینگالف صعودی) و ...

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۵۱۹
اشتراک گذاری

✅ توضیحات «حتوکا» در خصوص نرخ جابه جایی کالا به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت حمل و نقل توکا بیان داشت به استناد نامه سازمان راهـداری و حمل و نقل جاده ای نرخ جابجـایی کـالا دربخـش حمـل ونقـل عمومی جاده ای ، با اعمال افزایش 30 درصدی (7,150 ریال به ازای هر تن کیلـومتر ) از مورخ 1403.03.12در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال گردید . 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۹۴
اشتراک گذاری
نبض بازار بورس
نبض بازار بورس
رتبه: 993
2.4

17) شروین شهریاری در مطلب ارسالی خود برای کامولیدی در خصوص بازار جهانی در بخش جمعبندی نوشت "نتیجه تحولات در افق کوتاه مدت (تا پایان 2024) از نظر من این چنین است که رشد اقتصادی جهانی کاهش یافت. بیکاری افزایش نمی یابد.تورم پایین تر از سطوح فعلی نمی آید.فدرال رزرو بهره را به نحو معناداری کاهش داد. بازارهای جهانی و تبع آن قیمت نفت سقوط کرد. در این میان، انتخابات آمریکا شاید فرمان تحولات را به سمت دیگری بچرخاند." 18) چین برای کربن زدایی برنامه ویژه صرفه جویی دارد. کیوان جعفری طهرانی نوشت " هدف گذاری صنعت فولاد برای سال های 2024 تا 2025، کاهش حدود 20 میلیون تن زغال سنگ استاندارد و کاهش انتشار دی اکسید کربن تا حدود 53 میلیون تن است." 19) بهره‌برداری از کوره ۲۲ واگنی و افتتاح انبار اختصاصی گمرک در شرکت فرآورده‌های نسوز ایران برگزار شد. جایگزینی این کوره فرسوده مستلزم هزینه ۲ میلیون دلاری بود که با هزینه ۷ میلیارد تومان و طی ۴۵ روز، بازسازی و به بهره برداری رسید. (معدن 24) 20) مدیرعامل گهرزمین می گوید " در بحث طلا اخیرا در یک مزایده شرکت کرده ایم که عملیات بهره‌برداری و راه‌اندازی کارخانه تولید طلا را داشت." (معدن24) 21) وزارت انرژی آمریکا خرید 3 میلیون بشکه نفت برای ذخایر استراتژیک نفت این کشور را از سر گرفته است و با قیمت متوسط ​​77.69 دلار در هر بشکه برای تحویل در نوامبر خرید می کند و مجموع بازخرید شده را به 38.6 میلیون بشکه می رساند. (کانال نفت گاز پتروشیمی) 22) در چند روز آینده داده های CPI ایالات متحده و صورتجلسه کمیته FOMC برای تعیین سرنوشت دلار مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. 23) ثشرق یک زمین در مشهد به ارزش 290میلیارد تومان فروخت که از این ناحیه 210میلیارد تومان سود شناسایی کرد. 24) حتوکا افزایش نرخ 30درصد در بخش حمل جاده ای را اعلام کرد. 25) رمپنا جزئیات قرارداد نیروگاه مس سونگون با ملی مس را شفاف سازی کرد. ارزش قرارداد 600میلیارد تومان به همراه 18.4میلیون یورو بود. مدت این قرارداد 16 ماه است. 26) خدیزل افشا کرد "خودرو کامیون کشنده BAIC-X9 در تاریخ 1403/03/19 رونمایی گردید. پیش بینی میگردد تا پایان سال 1403 حدود 600 دستگاه از محصول فوق تولید که در صورت تحقق فروش، حدود 20 درصد از مبلغ سود ناخالص کل سال 1403 شرکت را پوشش دهد. خودرو کامیونت فورس 3.8 تن در تاریخ 1403/03/19 رونمایی گردید. پیش بینی میگردد تا پایان سال 1403 حدود 750 دستگاه از محصول فوق تولید که در صورت تحقق فروش، حدود 5 درصد از مبلغ سود ناخالص کل سال 1403 شرکت را پوشش دهد." (بتاسهم) 29) وبصادر، شگامرون، سبهان، فرابورس، زفکا ... در خصوص افزایش سرمایه شفاف سازی زدند. 30) انتظار می رود گانتز خروج حزبش از دولت اضطراری را که پس از حمله 7 اکتبر تشکیل شده بود، اعلام کند. نتانیاهو، از بنی گانتز، عضو شورای جنگ و از مخالفان دولت خود خواست تا از کابینه جنگ استعفا ندهد. ده ها هزار شهرک نشین در تظاهرات در تل آویو خواستار کناره گیری دولت نتانیاهو و انعقاد قرارداد تبادل زندانیان شدند. موفق باشید. @validhelalat

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۸۷۲
اشتراک گذاری

17) شروین شهریاری در مطلب ارسالی خود برای کامولیدی در خصوص بازار جهانی در بخش جمعبندی نوشت "نتیجه تحولات در افق کوتاه مدت (تا پایان 2024) از نظر من این چنین است که رشد اقتصادی جهانی کاهش یافت. بیکاری افزایش نمی یابد.تورم پایین تر از سطوح فعلی نمی آید.فدرال رزرو بهره را به نحو معناداری کاهش داد. بازارهای جهانی و تبع آن قیمت نفت سقوط کرد. در این میان، انتخابات آمریکا شاید فرمان تحولات را به سمت دیگری بچرخاند." 18) چین برای کربن زدایی برنامه ویژه صرفه جویی دارد. کیوان جعفری طهرانی نوشت " هدف گذاری صنعت فولاد برای سال های 2024 تا 2025، کاهش حدود 20 میلیون تن زغال سنگ استاندارد و کاهش انتشار دی اکسید کربن تا حدود 53 میلیون تن است." 19) بهره‌برداری از کوره ۲۲ واگنی و افتتاح انبار اختصاصی گمرک در شرکت فرآورده‌های نسوز ایران برگزار شد. جایگزینی این کوره فرسوده مستلزم هزینه ۲ میلیون دلاری بود که با هزینه ۷ میلیارد تومان و طی ۴۵ روز، بازسازی و به بهره برداری رسید. (معدن 24) 20) مدیرعامل گهرزمین می گوید " در بحث طلا اخیرا در یک مزایده شرکت کرده ایم که عملیات بهره‌برداری و راه‌اندازی کارخانه تولید طلا را داشت." (معدن24) 21) وزارت انرژی آمریکا خرید 3 میلیون بشکه نفت برای ذخایر استراتژیک نفت این کشور را از سر گرفته است و با قیمت متوسط ​​77.69 دلار در هر بشکه برای تحویل در نوامبر خرید می کند و مجموع بازخرید شده را به 38.6 میلیون بشکه می رساند. (کانال نفت گاز پتروشیمی) 22) در چند روز آینده داده های CPI ایالات متحده و صورتجلسه کمیته FOMC برای تعیین سرنوشت دلار مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. 23) ثشرق یک زمین در مشهد به ارزش 290میلیارد تومان فروخت که از این ناحیه 210میلیارد تومان سود شناسایی کرد. 24) حتوکا افزایش نرخ 30درصد در بخش حمل جاده ای را اعلام کرد. 25) رمپنا جزئیات قرارداد نیروگاه مس سونگون با ملی مس را شفاف سازی کرد. ارزش قرارداد 600میلیارد تومان به همراه 18.4میلیون یورو بود. مدت این قرارداد 16 ماه است. 26) خدیزل افشا کرد "خودرو کامیون کشنده BAIC-X9 در تاریخ 1403/03/19 رونمایی گردید. پیش بینی میگردد تا پایان سال 1403 حدود 600 دستگاه از محصول فوق تولید که در صورت تحقق فروش، حدود 20 درصد از مبلغ سود ناخالص کل سال 1403 شرکت را پوشش دهد. خودرو کامیونت فورس 3.8 تن در تاریخ 1403/03/19 رونمایی گردید. پیش بینی میگردد تا پایان سال 1403 حدود 750 دستگاه از محصول فوق تولید که در صورت تحقق فروش، حدود 5 درصد از مبلغ سود ناخالص کل سال 1403 شرکت را پوشش دهد." (بتاسهم) 29) وبصادر، شگامرون، سبهان، فرابورس، زفکا ... در خصوص افزایش سرمایه شفاف سازی زدند. 30) انتظار می رود گانتز خروج حزبش از دولت اضطراری را که پس از حمله 7 اکتبر تشکیل شده بود، اعلام کند. نتانیاهو، از بنی گانتز، عضو شورای جنگ و از مخالفان دولت خود خواست تا از کابینه جنگ استعفا ندهد. ده ها هزار شهرک نشین در تظاهرات در تل آویو خواستار کناره گیری دولت نتانیاهو و انعقاد قرارداد تبادل زندانیان شدند. موفق باشید. @validhelalat

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۵۶۱
اشتراک گذاری
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
رتبه: 1097
2.3
حتوکا،بنیادی،کارگزاری فیروزه آسیا

حتوکا در خصوص نرخ جابجـایی کـالا دربخـش حمـل ونقـل عمومی جاده ای شفاف سازی کرد و اعلام کرد که پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نرخ ذکر شده با اعمال افزایش ۳۰% (۷.۱۵۰ ریال به ازای هر تن کیلـومتر ) از مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال گردید. درآمد این شرکت شامل ارائه خدمات حمل و نقل، صدور بارنامه و انجام پروژه‌های حمل و نقلی در شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان می‌باشد. در سال گذشته نیز کرایه حمل کالا در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای، با افزایش ۳۰% به ۵.۵۰۰ ریال به ازای هر تن کیلومتر رسید و از پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ اعمال شد. انتظار داریم با توجه به عملکرد ماهانه شرکت در دو ماهه اخیر (نسبت درآمد دو ماهه ابتدایی امسال به کل بهار ۱۴۰۲ حدوداً برابر ۸۰% بوده است) که در صورت ادامه‌دار بودن آن و با توجه به قراردادهای شرکت در کنار افزایش نرخ صورت گرفته، شرکت احتمالاً بتواند درآمد خوبی را شناسایی کند. #کارگزاری_فیروزه_آسیا #نوتیفروزه #کدال #حتوکا @FirouzehAsiaBrokerage

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۳۳٬۸۳۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار