فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش دلر
امتیاز:0
دنبال کننده:15.5K
بنیاد سهم

#دلر

✅تابلو وضعیت عملکرد درآمد و سودآوری شرکت طی سال جاری

💟@bonyadsahm

آموزش دلر
امتیاز:0
دنبال کننده:15.5K
بنیاد سهم

#دلر

عملکرد فروش دوازده ماهه شرکت داروسازی اکسیر

▪️شرکت در اسفند ماه 477.2 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع دوازده ماهه سال مالی خود به فروش 10,434.1 میلیارد ریالی رسیده است.

فروش اسفند به عنوان آخرین ماه سال مالی 99 نسبت به ماه قبل 51% کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 31% افزایش داشته است.

▪️مجموع فروش دوازده ماهه شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 33% افزایش داشته است و فروش سه ماهه پایانی شرکت نسبت به سه ماهه سوم کاهش 18% داشته است.

🔰پوشش درآمد 12 ماهه سال قبل: 133%

💟@bonyadsahm

آموزش دلر
امتیاز:694
دنبال کننده:19.4K
آوا تحلیل

#بررسی_گزارش_کدال #دلر

✅ شرکت داروسازی اکسیر در اسفند ماه حدود 477 میلیارد ریال فروش داشته که حدود 51% نسبت به ماه گذشته و 53% نسبت به میانگین 11 ماه گذشته کاهش داشته است.

✅ این شرکت در اسفند ماه 4908388 عدد استریل به صورتی داخلی و صادراتی فروخته که 63% نسبت به ماه گذشته و 58% نسبت به میانگین 11 ماه گذشته کاهش داشته است.

✅ نرخ فروش استریل در اسفند ماه حدود 59 هزار ریال بوده است که 58% نسبت ماه گذشته و 72% نسبت به میانگین 11 ماه گذشته افزایش داشته است.

✅ در نهایت در 12 ماه سال مالی جاری، حدود 10434 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33% افزایش داشته است.

قیمت سهم 37300 ریال است و در یک ماه گذشته 1% رشد داشته است.

آموزش دلر
امتیاز:753
دنبال کننده:13.3K

#شستا تجدید ارزیابی دارایی را از دارویی ها آغاز می کند

گفته می شود به #تیپیکو اعلام شده که در زمانی کوتاه همه زیرمجموعه های خود را تجدید ارزیابی دارایی کند ، #دلر و #دابور و #دپارس مقدمات این مهم را استارت زده اند

#نبض_بازار

@bourse24ir

آموزش دلر
امتیاز:761
دنبال کننده:13.7K

📊سهم پیشنهادی امروز

📌نماد: #دلر

💵قیمت روز: 36.520 ریال

💰هدف قیمتی : 60.566 ریال

📝دلایل: چشم‌انداز افزایش نرخ فروش و سودآوری

📆افق زمانی: بلند مدت

🧮سهم از پرتفوی: 10 درصد

📍پیشنهاد دهنده: شرکت سبدگردان تصمیم نگار #ارزش آفرینان

📌 @cheebekharim

نمادآخرینپایانیحجمارزش