#فمراد

آلومراد

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فمراد
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

#فمراد ۷۱۰۰ مناسب

آموزش فمراد
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:821
دنبال کننده:10.1K
آخرین تحلیل

#فمراد ➕فالو

‌‌‌‏✍️ در قیمت 62000 انتظار برگشت و شروع رشد را دارم به نظر تا کف کانال دوم و قیمت 6200 امکان ریزش وجود دارد

✅ تحلیل‌گر : #Khhejazi

📅 ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۰۸:۲۲

📊@AkharinTahlil1

نمایش بیشتر

آموزش فمراد
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K
⚡سیگنال برتر بورس 💯⚡

#فمراد

چراغ سبز درصدی ها

╭┈──────「💯」

╰➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

آموزش فمراد
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

#فمراد ۷۵۰۰ ، #کیمیا ۱۵۲۰ ، #کماسه ۳۱۰۰ ، #کلوند ۲۰۰۰

این ۴ سهم مناسب

بررسی با شما

╭┈──────「💯」

╰➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

آموزش فمراد
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

#فمراد ۷۴۰۰ ، #کلوند ۱۹۳۰

واقعا فروش در این قیمتها اشتباه ست

آموزش فمراد
امتیاز:599
دنبال کننده:81.8K

معاملات #وثوق بنده را یاد خاطرات گذشته می اندازد که میگفتیم #فمراد 1,000 تومانی سود چند برابری میدهد.

♨️در سال 1400 هم تاکید میکنم #وثوق سود بالای 500% میدهد.

آموزش فمراد
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

#فمراد ۸۰۰۰ مناسب

بررسی شود

╭┈──────「💯」

╰➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

آموزش فمراد
امتیاز:0
دنبال کننده:157.2K

فلزات اساسی با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#فولاد, #فملی #ذوب #فخوز #فاسمین #فمراد #کاوه #فنورد #فنوال و #ارفع مثبت و متعادل گروه اند.#فگستر و #فسپا با افزایش تقاضا معامله می شوند.

آموزش فمراد
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

فلزات اساسی با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#فولاد, #فملی #ذوب #فخوز #فاسمین #فمراد #کاوه #فنورد #فنوال و #ارفع مثبت و متعادل گروه اند.#فگستر و #فسپا با افزایش تقاضا معامله می شوند.

@ChanelVIP1354

آموزش فمراد
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

#فمراد ۷۶۰۰ مناسب

بررسی کنید

╭┈──────「💯」

╰➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد