ورود/ثبت‌نام
تک سهم فقط

تک سهم فقط

@g_1364944082

تعداد دنبال کننده:11
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 100 تریدر برتر
92
رتبه بین 8244 تریدر
1.2%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.6%)
قدرت تحلیل
2.6
10000تعداد پیام
فیلتر
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
📌 مجامع هفته آتی 📍 📅 ۱ الی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🔴 مجمع عادی عمومی غپآذر شنبه ۰۱/ ۰۲ / ۱۴۰۳ بسویچ چهارشنبه ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ سناوند چهارشنبه ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ وسین چهارشنبه    ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ 🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده وصنا یکشنبه ۰۲/ ۰۲ / ۱۴۰۳ زکشت سه شنبه ۰۴/ ۰۲ / ۱۴۰۳ انتخاب چهارشنبه ۰۵/ ۰۲ / ۱۴۰۳ پرداخت چهارشنبه ۰۵/ ۰۲ / ۱۴۰۳ 🟢 مجمع فوق‌العاده حکشتی یکشنبه ۰۲/ ۰۲ / ۱۴۰۳
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۱۹۰
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
🕯 #فیلتر_تابلوخوانی ‌سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #اسیاتک #وارس #فملی #وملی #دکوثر #همراه #جم‌پیلن #غبشهر #کاما #شفارا 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبانک #فولاد #شستا #ملت #وبملت #وتجارت #خساپا #شپنا #نوری #شبندر 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #اتکاسا #بپیوند #وزمین #اسیاتک #فگستر #وثخوز #چخزر #وکبهمن #البرز 🕯 کراس با RSI 50: #شصفها #موج #ومهان #کارام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۳۰۳
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
🕯 #فیلتر_تابلوخوانی ‌دو‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۷ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #ذوب #فملی #اخابر #شستا #خبهمن #خودرو #فولاد #نوری #فاذر #فاراک 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #حسینا #آریا #وکار #شیراز #وسنا #وبانک #غالبر #وپاسار #کگل #پکرمان 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #شجم #بپیوند #کزغال #فگستر #وکبهمن #رافزا #نوری #برکت #شبصیر 🕯 کراس با RSI 50: #خعمرا #وکغدیر #بسویچ #سپاها #فپنتا #وسپه #سمازن #کاردان #فجهان #خساپا #پسهند 🕯 الگوی کندلی پوشا: #فیروزه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۸۰
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
در مجمع #کرمان سهامداران به دلیل سقوط بیش ازحد سهم و عدم واریز سود شرکت در دو سال و....  دست و پای مدیرعامل ر ا گرفتند و به بیرون پرت کردنش
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۱۰۳
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
#فپنتا کولاک شدیم ۱۲درصد سود همچنان هستم
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
#خلنت منفی۴ باحدضررصف فروش امروز واچ بزارید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۹۷۰
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
سود تسعیر در  #وبملت ۶۵ همت و ارزش بازار ۱۷۵ همت سود تسعیر ارز در #وپاسار  ۱۸.۶همت  و ارزش بازار ۹۰ همت سود تسعیر ارز ۲.۳ همت  در #ونوین ارزش بازار ۱۹همت شناسایی ۱.۲همت سود تسعیر ارز در #سامان ارزش بازار ۱۴.۴همت شناسایی سود ۲.۴همت تسعیر ارز در #وشهر ارزش بازار ۲۰همت اثر #وبصادر از نرخ تسعیر ۵.۶ همت و ارزش بازار ۴۲.۵  همت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
#ثامان ۱۸۵۰ باحدضرر۱۷۰۰ #فگستر۳۶۰ حدضرر۳۲۰ فرداواچ بزارید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۷۵۰
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
#فیلتر_تابلوخوانی ‌یک‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبملت #ونوین #ذوب #ولتجار #وخارزم #نوری #زماهان #ساروج #ونیرو 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #فزر #خودرو #خساپا #فولاد #خگستر #شپنا #ثفارس #شستا #وغدیر #کگاز 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #وکبهمن #بپیوند #سباقر #لطیف #کزغال #چخزر 🔴 کراس با RSI 50: #مبین #میهن #ولپارس #فاسمین #خراسان #شکام #خفنر #وگستر 🟢 الگوی کندلی پوشا: #ولپارس #خفنر #فتوسا #غفارس #غگل #غچین #وشهر #ودی 🔴 کندل چکش: #ثپردیس #زماهان #فکمند #غفارس #ودی #بمپنا #دانا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.6
#داوه ۸۹۶اونایی ک ندارند بخرند
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۹
نقطه ورود:
۸٬۹۶۰
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۵۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها