آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K

واچ لیست خرید کم ریسک #شنبه ۹۹/۰۴/۰۷

#سصوفی

#توریل

#دی

#شفا

#غشهد

#تملت

#ونیرو

#وخاور

#زبینا

#سیمرغ

#واحیا

#کویر

#نتوس

#کاما

#ولملت

#زدشت

#خبهمن

#کنور

#دتولید

#کفرا

#هرمز

#فاهواز

#وغدیر

همراه ما باشید انشالا #شنبه هم سهمی کوتاه مدتی با سود مناسب داریم جهت اعضای محترم کانال تحلیل سهم #نوین.

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر