آموزش
دنبال کننده:117.2K

✅ تثبیت ارزش معاملات خرد روزانه در محدوده ١٠ هزار میلیارد تومان

خروج پول حقیقی روزانه به کمترین مقدار در ٣ ماه اخیر رسید؛ حقیقی ها امروز تنها ۴۴ میلیارد تومان پول از بازار بردند

تداوم خیز شاخص کل برای رسیدن به ارتفاع ١،٣ میلیون واحد

بیشترین ارزش معاملات : «#خودرو، #وسپهر، #شبندر، #حکشتی، #وبملت، #فولاد، #ثشاهد، #خساپا، #خگستر، #فملی، #شپنا، #وبصادر، #پترول، #وپارس، #وپاسار، #برکت، #ثامید، #تاپیکو و #بپیوند»

پرحجم ترین ها : «#خودرو، #خساپا، #خگستر، #وبصادر، #وبملت، #ثامید، #وپارس، #وسپهر، #ذوب، #ونوین، #فولاد، #وساپا، #ونیرو، #وپاسار، #ثبهساز، #صباح، #شپنا، #پترول، #شبندر و #حکشتی»

🔗 ادامه مطلب ...

@bourse24ir

نمایش بیشتر