ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاران درباره سهام ولیز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶

https://sahmeto.com/messages/1320879
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رنیک 💢اطلاعات و ارتباطات: #های_وب 💢 رایانه: #مفاخر، #سپیدار، #توسن، #رتاپ 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #ثامید، #وساخت، #ثاخت، #ثعتما، #ثقزوی 💢 فعالیتهای کمکی:#فرابورس، #انرژی، #امین 💢بیمه: #آسبا، #اتکاسا 💢 مخابرات: #همراه 💢حمل و نقل: #حکشتی 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولساپا، #ولصنم، #ولغدر، #ولیز، #ولراز، #ولکار 💢 بانک ها: #وبصادر، #وگردش، #وکار، #وزمین 💢 سرمایه گذاریها: #شهر، #وساپا، #واتی، #وتوسم، #ومهان، #وکبهمن، #وپویا، #وایرا، #مدیریت، #وهامون، #سرچشمه، #وجامی، #ویسا، #وملت، #معیار 💢 هتل: #گدنا، #گکیش 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کهمدا، #کسرا، #کگاز، #کمینا 💢 سیمان: #سخزر، #سفار، #سشرق، #سفارس، #سصوفی، #سکرد، #سغدیر 💢 کاشی: #کترام، #کپارس 💢تجارت عمده: #بمیلا 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #بوعلی، #شگویا، #شلعاب، #شتوکا، #زاگرس، #شپاکسا، #شملی، #داراب، #جهرم 💢 محصولات دارویی: #درازی، #دتولید، #ریشمک، #ددانا، #دکپسول، #دسبحا، #دپارس، #دالبر 💢محصولات غذایی: #غگرجی، #بهپاک، #غگل، #غگیلا، #غگلپا، #غسالم، #غناب، #غمینو، #غپینو، #غشهد، #غپونه، #تبرک، #غپاذر، #غشان 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #مبین، #بجهرم، #بزاگرس، #بفجر 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قثابت، #قجام، #قپیرا، #قشکر 💢 خودرو: #خودرو، #خگستر، #خساپا، #خاور، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خنصیر، #خبهمن، #خپارس، #خمحرکه، #خزر، #خاهن، #خموتور، #خرینگ، #خکرمان، #خریخت، #ختراک، #خچرخش، #خفنر 💢 دستگاه های ارتباطی: #لکما 💢 ماشین آلات برقی: #بالبر، #بکام، #بکاب، #بنیرو 💢ماشین آلات: #تایرا، #لابسا، #تپمپی 💢ساخت محصولات فلزی: #چدن، #فجام 💢فلزات اساسی: #فولاد، #فرود، #هرمز، #فافق، #فباهنر، #وتوکا، #فزرین، #فتوسا، #فروی، #فروسیل 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: 💢 لاستیک: #پتایر، #پدرخش، #پشاهن 💢 منسوجات: #نتوس 💢انتشار: #چافست 💢 محصولات چوبی: #چخزر 💢 محصولات کاغذی: #چکاوه 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کروی، #کاما، #ومعادن، #کدما، #کبافق 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زکوثر ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها