ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام شلعاب در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2213966

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فالوم، #فلوله 💢شیمیایی: #شفام، #شپدیس، #شلعاب، #شکربن، #شصدف 💢بیمه:#پارسیان، #کوثر، #ورازی 💢خدمات‌مهندسی:#رمپنا 💢صندوق:#افران، #یاقوت، #لبخند 💢انبوه‌سازی:#وثخوز 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کقزوی، #کسرام، #کساپا 💢سیمان:#سفارس، #سیتا، #ستران، #سیدکو 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حکشتی، #حتاید 💢سرمایه‌گذاری:#صبا، #آریان، #وتوصا، #واحصا 💢بانک:#وسالت 💢قند:#قنقش 💢غذایی: #غنوش، #غدیس، #غفارس 💢دارویی:#دامین، #دپارس، #دکوثر، #دبالک 💢عرضه‌برق‌وگاز:#بفجر 💢خودرو:#خنور، #خمحور، #خآذین، #خفنر 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تکمبا 💢لاستیک:#پارتا 💢زراعت:#سپید، #زفکا، #زکشت 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢منسوجات:#نخریس 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کرومیت ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۲۸۷
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار