ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاری برای آینده بهتر درباره سهام وحافظ در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱

https://sahmeto.com/message/1858252
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 1056
2.1

💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۴۷ ۱ / ۳ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #اکسیژن #زفجر #رویین #سایرا #پی_پاد #ولپارس #بگیلان #فافزا #ختراک #شکلر 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #وتوسم #فملی #گنج #فزر #دکوثر #معیار #زیتون #موج #وآتوس #کگهرح 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #شگویا #خودرو #بوعلی #فولاد #خگستر #تاصیکو #نوری #کیسون #وبملت #اهرم 🔸 قوی ترین صف های خرید: #خساپا #پارسیان #ثزاگرس #وسالت #ثغرب #وآتوس #وارس #کابگن #فملی #وتوکا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #دامین #فنرژی #کسرام #وثنو #شلرد #آباد #وحافظ #لپیام #سکارون #کگهرح 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #توان #شتاب #اهرم #پتروآگاه #اتوآگاه #تمشک #وآتوس #گنج #معیارح #دکوثر 🔹 سهام دارای الگوی تیک: 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #کیمیا #دکوثر #غپاک #زکوثر #شاروم #بزاگرس #فماک #ودی #وشمال #ساذری

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۸۰۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار