ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام خودرو در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۷

https://sahmeto.com/message/1775390

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #فباهنر، #فگستر، #فروژ 💢شیمیایی:#بوعلی، #شلعاب، #نوری، #پترول، #شگویا، #شپدیس، #شسینا، #شگستر 💢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #توان 💢رایانه:#فن_افزار، #توسن 💢اطلاعات:#های_وب 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس، #بورس 💢بیمه:#دانا 💢بانک: #وبملت، #سامان 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولملت، #ولکار 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآفرین، #حفارس، #توریل، #حگهر، #حشکوه 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #ثشاهد، #ثپردیس، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#وخارزم، #واعتبار، #شهر، #داتام، #وساپا، #صبا، #وسپهر 💢هتل:#سمگا، #گکوثر 💢سیمان:#سصفها، #سپاها، #سیلام، #سبجنو 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کفپارس 💢غذایی:#غبشهر، #غناب، #غگل، #غنوش، #بهپاک، #غپینو، #عالیس 💢دارویی:#بیوتیک، #برکت، #داوه، #ریشمک، #دکیمی 💢قند:#قشرین، #قچار، #قشکر 💢عرضه‌برق‌و‌گاز:#بمولد، #ونیرو، #بجهرم 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خگستر، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خپارس، #خمحرکه 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #تمحرکه، #گلدیرا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت:#سپید 💢محصولات‌کامپیوتری:#مادیرا 💢لاستیک: #پتایر 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کاما ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۰۷۵
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار