ورود/ثبت‌نام

تحلیل MrXSignals(ماسک_بزنیم) درباره سهام خیمن : توصیه به خرید (۱۳۹۹/۹/۱۹)

https://sahmeto.com/message/1281560

دوستان #شستا #خاذین #خودرو هرکدومو دوست داشتید میتونید ورود بزنید

نوع سیگنال: خرید
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار