ورود/ثبت‌نام

زرفامزرفام

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز زرفام:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.500 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 55.57 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.400 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/12/01 خریداری کرد و درحال حاضر 55.45 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از زرفام بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.100 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/28 به فروش رساند و درحال حاضر 55.35 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
زرفام،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #زرفام 💹 @Tse_Plus 📅 1402/11/28 ⌚ 12:21:08 🔖 22,298 #خرید 2 کد حقیقی  درمثبت 0.87 تابلو  به ارزش کل 4,167,897,564 ریال سرانه خرید هر کد 2,083,904,186 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
اشتراک گذاری
سهم چی بخریم؟
سهم چی بخریم؟
رتبه: 634
1.1
📊سهم پیشنهادی امروز 📌نماد: زرفام 💵قیمت روز : - 💰هدف قیمتی: - 📝دلایل: کاهش ریسک پورتفو 📆افق زمانی: بلند مدت 🧮سهم از پرتفوی: 20 📍پیشنهاد دهنده: شرکت مشاور سهم آشنا 📌 @cheebekharim
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/18 به فروش رساند و درحال حاضر 55.62 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.700 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/17 به فروش رساند و درحال حاضر 56.37 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.300 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/14 خریداری کرد و درحال حاضر 56.8 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/11 به فروش رساند و درحال حاضر 56.72 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/10 به فروش رساند و درحال حاضر 56.72 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت مديريت ثروت باران-سهامي خاص- 0.110 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/09 به فروش رساند و درحال حاضر 1.29 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
زرفام،خلاصه بازار
#ورود_درصدی_جدید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۹
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 7.200 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/08 به فروش رساند و درحال حاضر 57.3 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 196.900 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/07 خریداری کرد و درحال حاضر 59.1 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.200 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1402/11/04 به فروش رساند و درحال حاضر 19.75 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها